Szkolenie

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

O szkoleniu

Cele szkolenia:
- Zrozumienie wymagań prawa UE i krajowego
- Zrozumienie normalizacji zharmonizowanej oraz krajowej
- Umiejętność opracowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji ZKP
- Umiejętność opracowania programu auditów wewnętrznych ZKP
- Nabycie wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy:

Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak przedsiębiorstwo powinno wprowadzać wyrób budowlany na rynek UE i krajowy zgodnie z prawem, systemem oceny stałości i zgodności właściwości użytkowych opracowanym wg wymagań normy zharmonizowanej lub europejskiej aprobaty/oceny technicznej (EOT – oznaczenie CE) lub wg normy krajowej lub krajowej aprobaty/oceny technicznej (KOT – krajowy znak budowlany B).

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia nabędzie:

 • umiejętność opracowania, wdrożenia i utrzymania zakładowej kontroli produkcji ZKP;
 • umiejętność tworzenia programów auditów (kontroli) wewnętrznych ZKP na dany rok kalendarzowy.

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych.:

Uczestnik szkolenia będzie potrafił wdrożyć i utrzymać w firmie zakładową kontrolę produkcji wyrobów budowlanych ZKP.

Kto powinien wziąć udział?

Uczestnikami szkolenia są kandydaci na pełnomocnika i/ lub kierownika ds. zakładowej kontroli produkcji lub osoby pełniące funkcje pełnomocników ds. SZJ lub innych systemów zarządzania.

Program szkolenia

Dzień 1

Zapoznanie się

Test wstępny ze znajomości wymagań ZKP

Omówienie wymagań prawa unijnego:

 1. Omówienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG
 2. Omówienie aktów delegowanych KUE nr157/2014 i 568/2014 i 574/2014 do rozporządzenia CPR nr 305/2011

Omówienie wymagań prawa krajowego:

 1. Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881
 2. Rozporządzenia MI – akty wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych
 3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966)

Pozostałe prawo

 1. Ustawa Prawo budowlane
 2. Ustawa o normalizacji
 3. Ustawa o ocenie zgodności

 

Dzień 2

Omówienie wymagań normalizacyjnych (normy zharmonizowane – specjalne normy, omówienie układu norm zharmonizowanych, załączników tych norm, jak czytać normę, gdzie co znaleźć w normie) oraz dokumentacji i zapisów systemu oceny zgodności ZKP.

Omówienie wymagań dla poszczególnych systemów weryfikacji i oceny stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP.

 

Dzień 3

Opracowanie dokumentów:

 • Zarządzenie powołujące pełnomocnika ds. ZKP,
 • księga ZKP,
 • proces,
 • plany kontroli i badań,
 • procedury,
 • instrukcje,
 • formularze,
 • deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE,
 • krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie B,
 • jednostkowe oświadczenia o wyrobach budowlanych produkowanych w nieseryjnym procesie produkcji,
 • deklaracje zgodności dostawcy wg ISO/IEC 17050-1, 2.

Egzamin w formie testu

Czas trwania

3 dni, 09:00-16:00

Prelegenci

Cytat

Trener DEKRA

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 30 lipca 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 20 - 22 października 2021
DEKRA Business Garden Wrocław

54-202 Wrocław

Legnicka 48 H

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 - 8 grudnia 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Weź udział

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2449 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!