Szkolenie: Pełnomocnik i Audytor ds. Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pelnomocnik-i-audytor-ds-systemu-zarzadzania-jakosciaw-przemysle-motoryzacyjnym-wg-isots-169492009-46708-id12440

Informacje o szkoleniu

 • Pełnomocnik i Audytor ds. Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009


  ID szkolenia: 46708
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Motoryzacja
 • Adres szkolenia:

  Papuga Park Hotel
  Zapora 3
  43-382 Bielsko-Biała
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22-24.05.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni
 • Organizator szkolenia:

  TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
  ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
  00-514 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania, utrzymywania oraz ciągłego doskonaleniem systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009, który nadzorują.
Celem jest także przekazanie istotnej wiedzy w zakresu metod i narzędzi, które są stosowane w branży motoryzacyjnej.
Pełnomocnik to nie tylko osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie z zakresu normy metod wdrażania i utrzymania systemu, ale to także pracownik potrafiący pracować w grupie, zarządzający grupą, zarządzający czasem, a także posiadający umiejętności radzenia sobie z konfliktami i ich rozwiązywaniem, dlatego szkolenie to ma także przybliżyć Państwu tematykę „umiejętności miękkich”, które są niezwykle pomocne w pracy Pełnomocnika.
Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonych trenerów, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.
Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą nie tylko rozwiązywali problemy lecz poznawali narzędzia jakościowe jakie można stosować w codziennej pracy pełnomocnika (burza mózgów, diagram Ishikawy, FTA itp.).
Szkolenie na pewno „zmusi” Państwa do wprowadzania zmian w swoich systemach lub chociaż do zastanowienia się, co można byłoby w nich udoskonalić, jakie dodatkowe rozwiązania zastosować.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników i Audytorów, do praktykujących Pełnomocników, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, audytowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjny wg ISO/TS 16949:2009 oraz Audytora Wewnętrznego ds Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO / TS 16949:2009.

Program szkolenia:

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia

II TQM jako podstawa norm z grupy ISO 9000 i specyfikacji ISO/ TS 16949:2009 oraz

podejście procesowe do Systemu Zarządzania Jakością.

III Podstawowe pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytowe
Cele auditu
Rodzaje auditów
Powody przeprowadzania audytów

IV Wymagania specyfikacji technicznej ISO/ TS 16949:2009

Historia branżowych norm motoryzacyjnych
Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009
Interpretacja wymagań ISO/TS 16949:2009
Ćwiczenie - Interpretacja wybranych punktów normy na przykładach
Szukanie dowodów na spełnienie wymagań normy (podawanie konkretnych dowodów na spełnienie wymagań)

V Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodności

VI Wymagania normy ISO 19011 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów
rodzaje prowadzonych auditów
Wymagania wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania
Ćwiczenie - Case study – scenki audytowe

VII Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VIII Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie

IX Działania korygujące i zapobiegawcze, (PDCA)

X Budowanie świadomości grupy, organizacja pracy i czasu w grupie

XI Zarządzenie dokumentacją w firmie
Wymagania ISO/TS 16949 w stosunku do dokumentacji,
Ćwiczenia praktyczne.

XII Prezentacje i wystąpienia publiczne

XIII Prezentacja metod z branży automotiv
Zaawansowane planowanie jakości - APQP,
Zatwierdzanie wyrobów przez klienta - PPAP,
Analizę systemów pomiarowych - MSA,
Statystyczne sterowanie procesem - SPC,
Zapobieganie błędom – FMEA.

XIV Konflikty i metodyka ich rozwiązywania
Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Informacje o prelegentach:

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1990,00 - za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, noclegi w pokoju jednoosobowym, profesjonalne materiały szkoleniowe, zestaw gadżetów firmowych, przerwy kawowe, lunch, certyfikat Audytora Wewnętrznego ds SZJ wg ISO / TS 16949 : 2009 (w języku polskim, angielskim, niemieckim), certyfikat Pełnomocnika ds SZJ wg ISO / TS 16949 : 2009 (w języku polskim, angielskim, niemieckim), możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

http://tqmtc-sklep.pl/pl/p/Pelnomocnik-i-Audytor-SZJ-w-Przemysle-Motoryzacyjnym-wg-ISOTS-169492009/114

Wydarzenie: Pełnomocnik i Audytor ds. Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009