Szkolenie

Pełnomocnik i Audytor ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2004

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Pełnomocników oraz Audytorów z metodami wdrażania, audytowania, utrzymywania oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004.
Pełnomocnik to nie tylko osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie z zakresu normy metod wdrażania i utrzymania systemu, ale to także pracownik potrafiący pracować w grupie, zarządzający grupą, zarządzający czasem, a także posiadający umiejętności radzenia sobie z konfliktami i ich rozwiązywaniem, dlatego szkolenie to ma także przybliżyć Państwu tematykę „umiejętności miękkich”, które są niezwykle pomocne w pracy Pełnomocnika oraz Audytora.
Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonych trenerów, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.
Szkolenie na pewno „zmusi” Państwa do wprowadzania zmian w swoich systemach lub chociażby do zastanowienia się, co można byłoby w nich udoskonalić, jakie dodatkowe rozwiązania zastosować.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników, Audytorów do praktykujących Pełnomocników, Audytorów a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, audytowania oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2004 oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004.

Program szkolenia

I Wprowadzenie
Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Omówienie szkolenia.

II Podstawowe zasady Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001
Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Środowiskiem,
Omówienie zasad Systemu Zarządzania Środowiskiem,
Wymagania prawne odnoszące się do Systemu Zarządzania Środowiskiem,
System Zarządzania Środowiskowego wg. ISO 14001:2004
Podstawowe definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2004,
Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004.

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem,
Korzyści z wdrożenia i certyfikowania Systemu Zarządzania Środowiskiem.

III Podstawowe pojęcia dotyczące audytów
Pojęcia audytów,
Cele auditu,
Rodzaje auditów,
Powody przeprowadzania audytów.

IV Wymagania normy ISO 19011 dotyczącej audytowania
Prowadzenie auditów,
Rodzaje prowadzonych auditów,
Wymagania wobec audytorów,
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
Efektywność procesu audytowania.

V Proces przeprowadzania audytu
Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VI Mowa ciała audytora
Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001
Przykładowy harmonogram działań wdrożeniowych
Problemy związane z wdrażaniem systemu
Rola przedstawiciela kierownictwa podczas wdrażania oraz utrzymania Systemu Zarządzania Środowiskiem, zasady zarządzania procesami, przykłady praktycznych rozwiązań
Praca zespołowa. Narzędzia rozwiązywania problemów
Ćwiczenia praktyczne

VIII Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001
IX Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001

Zgodność z przepisami prawa środowiskowego,
Auditowanie,
Formułowanie niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze,
Przegląd zarządzania,
Zasady planowania, realizacji, monitorowania i oceny skuteczności tych procesów w organizacji,
Komunikacja wewnątrz organizacji,
Inne zadania Pełnomocnika.

X Zarządzanie grupą
Umiejętności interpersonalne Pełnomocnika
Zarządzanie grupą
Zarządzanie czasem
Motywowanie
Konflikty i ich rozwiązywanie
Komunikacja i mowa ciała

XI Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny

Czas trwania

3 dni / 24 godz

Prelegenci

Cytat
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Gdzie i kiedy

Katowice 24 - 26 czerwca 2013
do uzgodnienia

Katowice

do uzgodnienia

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 5 - 7 czerwca 2013
do uzgodnienia

Warszawa

do uzgodnienia

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu, noclegi w pokoju jednoosobowym, profesjonalne materiały szkoleniowe, zestaw gadżetów firmowych, przerwy kawowe, lunch, certyfikat (w języku polskim, angielskim, niemieckim), możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.
Zapisz się

Organizator

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
00-514 Warszawa
ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
woj. mazowieckie
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także świadczeni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://tqmtc-sklep.pl/pl/p/Pelnomocnik-i-Audytor-Systemu-Zarzadzania-Srodowiskowego-wg-ISO-140012004/119

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
00-514 Warszawa ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!