Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania, utrzymywania oraz ciągłego doskonaleniem systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009, który nadzorują.

Celem jest także przekazanie istotnej wiedzy w zakresu metod i narzędzi, które są stosowane w branży motoryzacyjnej.

Pełnomocnik to nie tylko osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie z zakresu normy metod wdrażania i utrzymania systemu, ale to także pracownik potrafiący pracować w grupie, zarządzający grupą, zarządzający czasem, a także posiadający umiejętności radzenia sobie z konfliktami i ich rozwiązywaniem, dlatego szkolenie to ma także przybliżyć Państwu tematykę „umiejętności miękkich”, które są niezwykle pomocne w pracy Pełnomocnika.

Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonych trenerów, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą nie tylko rozwiązywali problemy lecz poznawali narzędzia jakościowe jakie można stosować w codziennej pracy pełnomocnika (burza mózgów, diagram Ishikawy, FTA itp.).

Szkolenie na pewno „zmusi” Państwa do wprowadzania zmian w swoich systemach lub chociaż do zastanowienia się, co można byłoby w nich udoskonalić, jakie dodatkowe rozwiązania zastosować.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników i Audytorów, do praktykujących Pełnomocników, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, audytowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjny wg ISO/TS 16949:2009 oraz Audytora Wewnętrznego ds Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO / TS 16949:2009.

Program szkolenia

I WprowadzeniePowitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia


II TQM jako podstawa norm z grupy ISO 9000 i specyfikacji ISO/ TS 16949:2009 orazpodejście procesowe do Systemu Zarządzania Jakością.III Podstawowe pojęcia dotyczące audytówPojęcia audytowe
Cele auditu
Rodzaje auditów
Powody przeprowadzania audytów


IV Wymagania specyfikacji technicznej ISO/ TS 16949:2009Historia branżowych norm motoryzacyjnych
Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009
Interpretacja wymagań ISO/TS 16949:2009
Ćwiczenie - Interpretacja wybranych punktów normy na przykładach
Szukanie dowodów na spełnienie wymagań normy (podawanie konkretnych dowodów na spełnienie wymagań)


V Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodnościVI Wymagania normy ISO 19011 dotyczącej audytowaniaProwadzenie auditów
rodzaje prowadzonych auditów
Wymagania wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania
Ćwiczenie - Case study – scenki audytowe


VII Proces przeprowadzania audytuPrzygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VIII Mowa ciała audytoraKomunikacja werbalna i niewerbalna w audycieIX Działania korygujące i zapobiegawcze, (PDCA)X Budowanie świadomości grupy, organizacja pracy i czasu w grupieXI Zarządzenie dokumentacją w firmie

Wymagania ISO/TS 16949 w stosunku do dokumentacji,
Ćwiczenia praktyczne.

XII Prezentacje i wystąpienia publiczneXIII Prezentacja metod z branży automotiv

Zaawansowane planowanie jakości - APQP,
Zatwierdzanie wyrobów przez klienta - PPAP,
Analizę systemów pomiarowych - MSA,
Statystyczne sterowanie procesem - SPC,
Zapobieganie błędom – FMEA.

XIV Konflikty i metodyka ich rozwiązywania

Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Czas trwania

3 dni/24 godz

Prelegenci

Przybliżenie wiedzy z zakresu normy ISO/TS 16949,
Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu ISO/TS 16949,
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi obligatoryjnych do stosowania w Automotive (np. SPC, FMEA itp.),
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych,
Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie zarządzania grupą, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych wg ISO/TS 16949:2009,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych jakości wg ISO/TS 16949:2009,
możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą-praktykiem,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Safir

60-171 Poznań

ul Żmigrodzka 41/49

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
za osobę
1 990
Cena zawiera:
  • udział w szkoleniu, noclegi w pokoju jednoosobowym, profesjonalne materiały szkoleniowe, zestaw gadżetów firmowych, przerwy kawowe, lunch, certyfikat Audytora Wewnętrznego ds SZJ wg ISO / TS 16949 : 2009 (w języku polskim, angielskim, niemieckim), certyfikat Pełnomocnika ds SZJ wg ISO / TS 16949 : 2009 (w języku polskim, angielskim, niemieckim), możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.
Zapisz się

Organizator

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
00-514 Warszawa
ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
woj. mazowieckie
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także świadczeni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://tqmtc-sklep.pl/pl/p/Pelnomocnik-i-Audytor-SZJ-w-Przemysle-Motoryzacyjnym-wg-ISOTS-169492009/114

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
00-514 Warszawa ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!