Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pelnomocnik-i-audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy-wg-ohsaspn-n-18001-65892-id5016

Informacje o szkoleniu

 • Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001


  ID szkolenia: 65892
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  CERTIOS
  al. 29 Listopada 101
  31-406 Kraków-Śródmieście
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni = 12h
 • Organizator szkolenia:

  Certios
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie przygotuję Cię do roli Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego BHP OHSAS/PN-N 18001 oraz pomoże Ci samodzielnie wdrożyć system OHSAS/PN-N 18001 w Twojej organizacji. Po szkoleniu otrzymasz certyfikat wydany przez naszą jednostkę lub przez jednostkę certyfikującą. Naprawdę warto!

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresie systemu zarządzania jakością. Mile widziane szczególnie osoby mające pełnić w organizacji Pełnomocnika lub Audytora Wewnętrznego, a także Kadra Zarządzająca, Menadżerowie i Szefowie organizacji

Program szkolenia:

Dzień 1. Omówienie wymagań normy OHSAS / PN-N 18001 wraz z ich interpretacją, rola Pełnomocnika systemu:

1. Wstęp do zagadnienia, podstawy zarządzania BHP, cykl PDCA, zarządzania procesowe, różnice między OHSAS, a PN-N, wymagania ogólne norm.
2. Definiowanie procesu, mapa procesów, zarządzanie procesowe w praktyce.
3. Rola i zadania Pełnomocnika we wdrażaniu, funkcjonowaniu i doskonaleniu SZBHP.
4. Polityka BHP i planowanie SZBHP. Opracowanie polityki BHP.
5. Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli, wymagania prawne i inne, cele i programy.
6. Zaangażowanie kierownictwa, role, odpowiedzialności i uprawnienia, szkolenia i komunikacja w systemie.
7. Zaangażowanie personelu w budowę i doskonalenie SZBHP, szkolenia, współpraca z kierownictwem firmy i jednostkami zewnętrznymi.
8. Podwykonawstwo i zakupy jako wymagania SZBHP.
9. Dokumentacja SZBHP, nadzór nad dokumentacją i zapisami. Dokumentowanie SZBHP we własnej organizacji, formy i zakres dokumentacji.
10. Sterowanie operacyjne w ramach SZBHP, a organizacja prac związanych ze znaczącymi zagrożeniami, gotowość i reagowanie na awarie.
11. Monitorowanie i pomiary BHP w organizacji, ocena zgodności z prawem i badanie zdarzeń wypadkowych. Udział Pełnomocnika w badaniu systemu.
12. Analiza SZBHP: audyty wewnętrzne, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze. Przegląd zarządzania.

Dzień 2. Audyty wewnętrzne, Rola Audytora wewnętrznego SZBHP, w tym:

1. Wprowadzenie do tematyki audytów, terminologia, podstawy normatywne
2. Rola Audytora w organizacji, wymagania dla Audytorów, współpraca z Pełnomocnikiem
3. Etapy audytu: przygotowanie do audytu, plan audytu i dokumenty pomocnicze
4. Etapy audytu: przeprowadzenie audytu, techniki audytowania, komunikacja na audycie, postawa Audytora Spostrzeżenia i uwagi z audytu - identyfikowanie i podział niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
5. Etapy audytu: zakończenie audytu: raport z audytu i działania poaudytowe
6. Podsumowanie wiadomości ze szkolenia
7. Test kompetencji na Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego PN-N/OHSAS 18001

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzi doświadczony Trener CERTIOS, który posiada doświadczenie we wdrażaniu i audytowaniu SZBHP, jest audytorem wiodącym jednostki certyfikującej

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1100zł netto 1100zł netto - Wskazana cena obowiązuje po podaniu podczas zgłoszenia kodu rabatowego: "SCR2016".

Cena zawiera:

W cenę są wliczone: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, poczęstunki kawowe i obiady, egzamin i certyfikat wystawiony przez naszą jednostkę. Po dopłacie 70-100 zł netto można uzyskać certyfikat z jednostki certyfikującej w wybranej wersji językowej.

Dostępne zniżki:

 • 5% mniej za zgłoszenie się co najmniej 7 tygodni przed szkoleniem
 • 5% mniej za zgłoszenie się razem z drugą osobą
 • 5% mniej dla osób, które już brały udział w szkoleniach CERTIOS

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szkolenie są prowadzone już od 1 zgłoszonej osoby!

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej (www.certios.pl).

Płatność za szkolenie następuje po jego realizacji na podstawie faktury VAT. Wszystkie informacje dotyczące warunków realizacji są zawarte w regulaminie szkoleń na naszej stronie internetowej www.certios.pl

Wydarzenie: Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN-N 18001