Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pelnomocnik-psb-ds-bezpieczenstwa-wyrobu-73845-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE SZKOLENIA -Nabycie wiedzy i/ lub zwiększenie kompetencji w zakresie obowiązków Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu. -Poznanie najważniejszych aspektów prawnych oraz metod służących zapewnieniu bezpieczeństwa wyrobu. -Zdobycie wiedzy odnośnie specyficznych wymagań klienta grupy VW. -Szczegółowe zapoznanie się m.in. z kwalifikacjami, obowiązkami i odpowiedzialnością Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa wyrobu. -Pogłębienie wiedzy na temat metod i narzędzi jakościowych oraz ich praktyczne zastosowanie (lessons learned, FMEA etc.) KORZYŚCI ZE SZKOLENIA -Pogłębienie wiedzy z zakresu wymagań dotyczących bezpieczeństwa wyrobu oraz CSR VW -Uwzględnienie wymagań klienta w łańcuchu dostaw – ustalenie zasad współpracy, osób kontaktowych, kanałów komunikacji etc. -Sporządzenie niezbędnej dokumentacji, wykorzystując listy kontrolne, listy auditowe etc. -Ugruntowanie wiedzy odnośnie FMEA, zarządzania ryzkiem, 5why -Zgłębienie aspektów zarządzania charakterystykami specjalnymi

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, a także kirowników działów jakości.

Program szkolenia:

1. Przybliżenie najważniejszych zagadnień przepisów dotyczących aspektów bezpieczeństwa i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny obowiązujących w Polsce i Niemczech.
2. Wymagania normy IATF 16949:2016 w zakresie bezpieczeństwa
3. Zadania i funkcja pełnomocnika wynikająca z wymagań VW (Formel Q Konkret, Formel Q Capability załącznik).
4. Proces zarządzania charakterystykami zgodnie z podręcznikiem VDA Charakterystyki specjalne.
5. Umocowanie pełnomocnika w strukturach organizacji. Zdefiniowanie jego roli i kompetencji np.: przy wdrożeniu działań korygujących.
6. Zasady określania częstotliwości przeprowadzanej kontroli, a także zadań do dalszych planów działań po weryfikacji w bieżącej produkcji.
7. Klasyfikacja, planowanie i minimalizacja ryzyka związanego z wyrobem, FMEA, frontloading, charakterystyki bezpieczeństwa, lessons learned.
8. Przeniesienie wymagań PSB w łańcuchu dostaw, wdrożenie, utrzymanie i komunikacja.
 
Warsztaty:

  • Budowanie matrycy charakterystyk specjalnych.
  • Karty lessons learned.
  • Tworzenie programu auditu dla PSB na bazie LL.

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Pełnomocnik PSB ds. bezpieczeństwa wyrobu