Szkolenie

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001:2004

O szkoleniu

Kurs obejmuje 16 godzin zajęć w formie warsztatów i konwersatoriów, związanych z obowiązkami i zadaniami Pełnomocnika SZŚ.

Pierwszy dzień szkolenia obejmuje moduł dotyczący normy ISO 14001. Drugi dzień szkolenia związany jest z obowiązkami i zadaniami Pełnomocnika.
Szkolenie jest skoncentrowane na podejściu kompleksowym, związanym z oceną zgodności z wymaganiami norm ISO 14001 w obszarach:

* Wymagań ogólnych normy
* Odpowiedzialności kierownictwa i Polityki środowiskowej
* Identyfikacji i oceny aspektów
* Wymagań prawnych i oceny zgodności z wymaganiami
* Monitorowania i pomiarów środowiskowych,
* Programów zarządzania przez cele
* Przeglądów systemu zarządzania.

Szkolenie prezentuje dobre praktyki zarządzania dotyczące:

* Kompetencji i uprawnień Pełnomocnika
* Nadzorowania Systemu
* Planowania auditów 14001, Działań auditowych i poauditowych
* Nadzorowania spełnienia wymagań prawnych
Kto powinien wziąć udział?
* Kandydaci na Pełnomocników Systemu Zarządzania Środowiskowego
* Pełnomocnicy ds. Systemów zarządzania środowiskowego
* Osoby zarządzające auditami strony pierwszej i drugiej organizacji

Program szkolenia

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznych umiejętności nadzorowania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego na podstawie prawidłowej interpretacji wymagań norm ISO 14001, wymagań własnych organizacji oraz mających zastosowanie przepisów prawnych.

SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA:
Program szkolenia – 1 dzień

* 09.00 – 09.15 Wzajemna prezentacja uczestników oraz celu i zakresu szkolenia.
* 09.15 – 10.00 Odpowiedzialność kierownictwa. Polityka środowiskowa. Cele i programy przegląd SZŚ
* 10:00 – 11:00 Warsztat 1: Ocena zgodności polityki środowiskowej (przykład) z wymaganiami normy ISO 14001:2004.
* 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
* 11.15 – 11.45 Planowanie SZŚ. Identyfikacja i ocena aspektów
* 11.45 – 12.45 Warsztat 2: Identyfikacja możliwości poprawy kryteriów oceny aspektów środowiskowych.
* 12.45 – 13:30 Przerwa obiadowa
* 13:30 – 14:30 Warsztat 3: Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.
* 14.30 – 15.00 ISO 14001. Wdrażanie i funkcjonowanie SZŚ.
* 15.00 – 16.00 Warsztat 4: Identyfikacja niezgodności w obszarze komunikacji, nadzorowania dokumentów i zapisów, sytuacji awaryjnych oraz sterowania operacyjnego znaczącymi aspektami środowiskowymi.
* 16:00 – 16:30 Procedury monitorowania i pomiarów, oceny zgodności z wymaganiami prawnymi.
* 16.30 – 17.00 TEST ze znajomości wymagań normy ISO 14001.
* 17.00 – 17.30 Omówienie wyników testu.

Program szkolenia – 2 dzień

* 09.00 – 10.30 Konwersatorium 1: Terminologia; auditowanie; wymaganie, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze.
* 10.30 – 11.00 Konwersatorium 2: Zasady planowania auditów i doboru auditorów
* 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
* 11.15 – 12.15 Konwersatorium 3: Podstawowe wymagania prawne, ocena zgodnosci.
* 12.15 – 12.45 Warsztat 1: Opracowanie harmonogramu auditów wewnętrznych.
* 12.45 – 13.30 Przerwa obiadowa
* 13.30 - 14.15 Warsztat 2: „Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze” – przyczyny, działania, ocena skuteczności.
* 14.15 – 14.45 Warsztat 3: Efektywność działań, wskaźniki.
* 14.45 – 15.00 Przerwa
* 15.00 – 16.00 Warsztat 4: Opracowanie wykazu wymagań prawnych i ocena zgodności z wymaganiami dla przykładowych organizacji. Dyskusja.
* 16.00 – 16.30 Konwersatorium 5: Kompetencje i osobowe cechy Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego.
* 16.30 – 17.00 TEST ze znajomości podstawowych wymagań prawnych.
* 17.00 – 17.30 Omówienie wyników testu. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

Szkolenie 2- dniowe

Prelegenci

Cytat
Anna Rybaczuk

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 maja 2011
DEKRA Certification Sp. z o.o.

00-000 Warszawa

Chłodna 64

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 24 - 25 lutego 2011
-

00-000 Poznań

-

woj. wielkopolskie

Weź udział

Cena 1
netto
1750 PLN
Cena zawiera:
  • zestaw materiałów szkoleniowych, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), wydanie zaświadczenia/certyfikatu po szkoleniu.
Weź udział

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

arunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu Pełnomocnika systemu zarządzania ISO 14001 jest aktywny udział we wszystkich warsztatach i konwersatoriach oraz zaliczenie 2 testów dotyczących znajomości wymagań normy ISO 14001 i obowiązków Pełnomocnika z wynikiem pozytywnym (w każdym minimum 7 prawidłowych odpowiedzi na każde z 10 pytań jednokrotnego wyboru).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!