Szkolenie: Perspektywa funduszy unijnych 2014-2020

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/perspektywa-funduszy-unijnych-2014-2020-46297-id9072

Informacje o szkoleniu

 • Perspektywa funduszy unijnych 2014-2020


  ID szkolenia: 46297
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  ORCO Tower
  Al. Jerozolimskie 81
  02-001 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  ASAP24
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy dotyczącej nowej perspektywy budżetowej i podziału funduszy unijnych w latach 2014-2020 pomiędzy kraje członkowskie, planowanych źródeł finansowania projektów unijnych w Polsce.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

- Dowiesz się jakie są główne zasady polityki spójności Unii Europejskiej.
- Poznasz strategia Unii Europejskiej do 2020 roku.
- Dowiesz się jakie zmiany prawne i instytucjonalne wprowadził Traktat Lizboński.
- Poznasz przewidywane środki finansowe przewidziane dla Polski na lata 2014 - 2020.
- Dowiesz się jak zmieniły się zasady dofinansowania projektów EFS, EFRR, FS.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką z zakresu podatków, dyrektyw, praca unijnego, dofinansowania, księgowości, rozliczeń, budżetowania itp.

Program szkolenia:

PROGRAM

Dzień pierwszy. 09:00 - 16:00
09:00 - 09:45 Polityka spójności unii europejskiej 2007 – 2013
09:45 - 10:30 Kierunki zmian polityki spójności ue po 2013 r.
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 11:30 Wykorzystanie funduszy europejskich
11:30 - 12:15 Traktat lizboński
12:15 - 13:00 Nowa perspektywa budżetowa unii europejskiej 2014-2020
13:00 - 13:30 Przerwa na lunch
13:30 - 15:00 Fundusze europejskie 2014-2020
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 16:00 Podsumowanie szkolenia
10:45 - 11:30 Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych (charakterystyka czynów)
11:30 - 12:15 Zasady odpowiedzialności
12:15 - 13:00 Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – rodzaje. kompetencje i obowiązki organów oskarżycielskich i orzeczniczych
13:00 - 14:00 Przerwa na lunch
14:00 - 15:00 Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
15:00 - 15:15 Przerwa kawowa
15:15 - 16:45 Rejestr prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zakres informacji podlegających wpisowi, konsekwencje wpisu do rejestru, tryb zasięgania informacji)

Informacje o prelegentach:

Kadra Trenerska: Barbara Kaczmarczyk, Atutem naszych projektów są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami; przede wszystkim praktycy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe: Komplet wydrukowanych materiałów; Certyfikaty dla uczestników. Do wyboru: tablet, e-czytnik lub rabat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie

Wydarzenie: Perspektywa funduszy unijnych 2014-2020