Szkolenie: Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pestycydy-w-systemie-bezpieczenstwa-zywnosci-w-unii-europejskiej-i-polsce-69543

Informacje o szkoleniu

 • Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce


  ID szkolenia: 69543
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Prawo
 • Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 30.11.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień 6 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów. Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Program szkolenia:

Cz. 1.
Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.
Cz. 2.
Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).
Cz. 3.
Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 30.11.2017 r. godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Informacje o prelegentach:

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 - .

Cena zawiera:

zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce