Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pewnosc-siebie-i-wzmacnianie-potencjalu-71306-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Terminy szkolenia
30-31 marca 2020r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****
22-23 czerwca 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
5-6 października 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
3-4 grudnia 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Opis i cele szkolenia
Celem szkolenia jest wzmacnianie pewności siebie, budowanie poczucia własnej wartości, docieranie do swoich kompetencji, zasobów i talentów.

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy wzmocnią swoją pewność siebie, poznają techniki umożliwiające budowanie poczucia własnej wartości, nauczą się docierać i wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby. Poznają wiele technik mentalnych, zwiększą swój potencjał, wyznaczą cele, wytyczą drogę do realizacji swojej mapy marzeń.
Trening ma charakter zajęć interaktywnych - ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych. Struktura dokonywania pożądanych zmian odbywa się na trzech fundamentalnych poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. MOJA WEWNĘTRZNA SIŁA
Cel: Uświadomienie uczestnikom, co buduje ich wewnętrzną siłę.
• Pewność siebie – od czego zależy?
• Co wiem o sobie? Jak rozstać się ze schematami, które nas osłabiają i demotywują?
• Moje mocne i słabe strony (samoocena)
• Moja lista życiowych sukcesów, czyli jak nauczyć się doceniać siebie
• Pewność siebie - jak zasilać swoje korzenie?

2. MÓJ POTENCJAŁ - JAK WZMACNIAĆ PEWNOŚĆ SIEBIE
Cel: Uświadomienie uczestnikom ich wewnętrznych zasobów
• Mój system wartości – kręgosłup pozwalający wyznaczyć priorytety
• Myśli - afirmacja i jej znaczenie w budowaniu pewności siebie
• Ograniczające przekonania - jak je zmienić na pozytywne
• Wdzięczność – metoda czyszczenia mózgu z „chwastów”

3. JAK POPRAWNIE FORMUŁOWAĆ CELE
Cel: Poznanie metod dobrze określonego celu oraz docierania do potencjału.
• Sztuka stawiania celu – SMARTER – kiedy nasze cele są paliwem?
• Cele zawodowe i osobiste, czy są spójne?
• Pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu
• Motywacja a realizacja wyznaczonych celów – metoda CUD.

4. MAP MARZEŃ – WIZUALIZACJA CELU
Cel: Wizualizowanie z wykorzystaniem Mapy Marzeń.
• Wizualizacja - sposób motywacji, wzbudzania pozytywnych emocji i wzmacniania pewności siebie
• Wyobraźnia – jak ją wykorzystać przy realizowaniu celów
• Docieranie do zasobów na linii czasu
• Mapa Marzeń - zaprojektuj swoją przyszłość, wzbudź pozytywne emocje i zmotywuj do działania

5. EMOCJE – SPRZYMIERZEŃCY CZY WROGOWIE
Cel: wyposażenie uczestników w praktyczne techniki obniżające poziom stresu w celu wzmocnienia pewności siebie.
• Kiedy stres pomaga, a kiedy blokuje pewność siebie?
• Gimnastyka mózgu - ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
• Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
• Ćwiczenia i zabawy ruchowe - żonglowanie piłeczkami, ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona jak zredukować stres przed wystąpieniem publicznym

6. MOWA CIAŁA – JAK WYKORZYSTAĆ DO WZMACNIANIA PEWNOŚCI SIEBIE
Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat komunikacji niewerbalnej
• Mowa ciała - „Ze spuszczoną głową, powoli” - mowa ciała kształtuje, to kim jesteś
• Nastawienie i stereotypy – „czy każdy Włoch jest doskonałym….”, a „Kobiety z dużymi ….są bardzo…”
• „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni mnicha”, „Jak cię widzą, tak cię piszą” - zmiana wizerunku i jej zastosowanie w życiu zawodowym

7. ASERTYWNA KOMUNIKACJA I KONSTRUKTYWNA KRYTYKA KLUCZEM DO BUDOWANIA PEWNOŚCI SIEBIE W RELACJACH Z INNYMI
Cel: poznanie postaw nawykowych i wyuczonych, autodiagnoza preferowanej postawy, trening wybranych technik asertywnych
• Typy postaw: postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna) i wyuczone (asertywna i odważna)
• Korzyści z bycia asertywny
• Techniki mówienia „nie”
• Konstruktywna krytyka
• Trening technik asertywnych:
• komunikat JA
• komunikat UFO

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 zł netto cena za osobę

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Pewność siebie i wzmacnianie potencjału