Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/php-mysql-podstawy-04-060614-43285-id587

Informacje o szkoleniu

 • PHP, MySQL - podstawy, 04-06.06.14


  ID szkolenia: 43285
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  24 godziny, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

- Samodzielnie przygotować serwer do pracy ze skryptami PHP oraz bazą
danych MySQL

- Stosować słownik bazy danych w celu uzyskania nowych informacji o
strukturze danych

- Swobodnie posługiwać się językiem PHP w zakresie operacji
matematycznych, przetwarzania tekstu, wykorzystania formularzy,
tworzenia plików na komputerze klienta tworząc skrypty

- Wykorzystać współpracujące ze sobą skrypty przechowywane na serwerze,
statyczny HTML oraz technologie przechowywane po stronie klienta.

- Tworzyć bazy danych i administrować nimi przy pomocy narzędzia
phpMyAdmin

- Konstruować podstawowe zapytania języka SQL, które będą niezbędne w
trakcie tworzenia skryptów współpracujących z bazami danych

Szkolenie skierowane jest do:

osob chcacych rozpoczac prace

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Wprowadzenie do PHP i MySQL

1. Podstawowe pojęcia
a) Serwer PHP
b) Serwer baz danych
c) Sieć
2. Co to jest PHP?
a) Charakterystyka i podstawowe pojęcia
3. Co to jest MySQL? Zalety tandemu PHP&MySQL
a) Charakterystyka i podstawowe pojęcia
4. Zalety tandemu PHP&MySQL

Rozdział 2 –Mechanizmy działania

1. Client – side
a) Wybieranie Statyczny HTML
b) Używanie aliasów
2. Server – side
a) Skrypty wykonywane po stronie serwera
3. Protokół HTTP

Rozdział 3 –Instalacja niezbędnych składników

1. Wprowadzenie Instalacja Serwera Apache
2. Formatowanie Instalacja interpretera PHP
3. Instalacja bazy danych MySQL
4. Instalacja pakietu zawierającego wszystkie niezbędne składniki
5. Wybór i zapoznanie się ze środowiskiem programistycznym

Rozdział 4 – Podstawy pracy z PHP

1. Dodawanie PHP do HTML-a
a) Podstawowe znaczniki
2. Pierwszy skrypt
3. Funkcja phpinfo()
4. Dołączanie zewnętrznych plików z kodem
a) include()
b) require()
c) include_once()
d) require_once()

Rozdział 5 - Składnia języka

1. Podstawy składni PHP
a) Średniki
b) Wielkość liter
c) Kolejność obliczania wyrażeń matematycznych
d) Komentarze
2. Zmienne
a) Co to jest zmienna?
b) Deklaracja zmiennej
c) Podstawowe typy zmiennych
d) Automatyczna konwersja typów
e) Funkcja isSet()
f) Zasięg zmiennej
3. Sterowanie
a) Wyrażenia i operatory logiczne
b) Operatory porównania
c) Instrukcje warunkowe
d) Pętle
e) Przerwanie wykonywania skryptu
4. Funkcje
a) Korzystanie z dostępnych funkcji
b) Pisanie własnych funkcji
c) Funkcje a zasięg zmiennych
d) Zasięg funkcji

Rozdział 6 - Tablice – zagadnienia podstawowe

1. Czym są tablice w PHP?
2. Tworzenie tablic
3. Odczytywanie wartości
4. Usuwanie z tablicy
5. Tablice wielowymiarowe
6. Iteracje
7. Funkcje operujące na tablicach
8. Tablice superglobalne

Rozdział 7 - Przekazywanie danych między stronami

1. Wykorzystanie formularzy na stronach WWW
2. Tablica $_GET[]
3. Tablica $_POST[]

Rozdział 8 - Liczby – zagadnienia podstawowe

1. Typy numeryczne
2. Operatory arytmetyczne
a) Operator inkrementacji i dekrementacji
b) Operator przypisania
c) Operator porównania
3. Proste funkcje matematyczne
4. Liczby losowe

Rozdział 9 - Praca z tekstem – zagadnienia podstawowe

1. Ciągi w PHP
a) Operatory dla ciągów
b) Znaki i indeksy ciągu
c) Złączenia i przypisania
d) Składnia heredoc
2. Funkcje operujące na ciągach

Rozdział 10 - Cookies

1. Ustawianie Cookie
a) Funkcja setcookie()
2. Usuwanie Cookie
3. Odczyt Cookie
4. Pułapki związane z cookies

Rozdział 11 - MySQL i phpMyAdmin – zagadnienia podstawowe

1. Logowanie do phpMyAdmin
2. Tworzenie użytkowników
3. Tworzenie nowej bazy danych
4. Kopie zapasowe

Rozdział 12 - Język SQL - podstawy

1. Podstawowe wyrażenia SQL
a) SELECT
b) INSERT
c) UPDATE
d) DELETE
2. Złączenia
3. Podzapytania

Rozdział 13 - Funkcje PHP i MySQL

1. Łączenie z bazą danych
2. Zadawanie zapytań
3. Pobieranie wyniku
4. Wyświetlanie zapytań w tabelach

Informacje o prelegentach:

Trenerzy
posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe,
reprezentujący wysoki poziom wiedzy merytorycznej poparty wzorowymi
ocenami szkoleń i ankiet projektowych. Wykładowcy uczestniczą w
bieżących projektach deweloperskich dotyczących:
- modyfikacji portali internetowych,
- tworzenia sklepów internetowych,
- wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie projektami,
- pisaniu aplikacji dedykowanych opartych na PHP i MySQL.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1045zł cena netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: PHP, MySQL - podstawy, 04-06.06.14