Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/php-mysql-zaawansowany-27-290814-44124-id587

Informacje o szkoleniu

 • PHP, MySQL - zaawansowany, 27-29.08.14


  ID szkolenia: 44124
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  24 godziny, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Tworzyć bazy danych i zarządzać nimi z poziomu PHP, odtworzyć
uszkodzoną bazę danych

• Konstruować zapytania SQL przy wykorzystaniu elementów zaawansowanego programowania w języku SQL

• Swobodnie posługiwać się językiem PHP w zakresie zaawansowanego
przetwarzania tekstu, wykorzystania mechanizmu sesji umożliwiającego
między innymi przechowywanie danych przesyłanych między stronami,
wykorzystania wyrażeń regularnych, danych systemowych jak: data,
godzina, adresy IP etc.

• Swobodnie poruszać się tematyce programowania zorientowanego
obiektowo, posługiwać podstawowymi pojęciami, takimi jak klasa, obiekt
etc.

• Posługiwać się metodami pozwalającymi na wykorzystanie plików XML oraz generowanie plików PDF

• Wskazać rodzaje błędów najczęściej występujących oraz zapobiegać im,
wykorzystywać mechanizm obsługi wyjątków

Szkolenie skierowane jest do:

osób, które znają PHP, MySQL na poziomie podstawowym i chcą poszerzyć swoją wiedzę

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Zaawansowana obsługa PHP/MySQL.

1. Administrowanie bazą MySQL

2. Import/Export danych

3. Tworzenie bazy przy pomocy skryptów

4. Elementy programowania w MySQL

Rozdział 2 – Sesje

1. Co to są sesje?

2. Sposób działania sesji w PHP

3. Funkcje obsługi sesji

Rozdział 3 – Zaawansowana praca z
tablicami.

1. Iteracje

2. Przekształcania tablic

3. Proste struktury danych

4. Podstawowe algorytmy sortowania

Rozdział 4 – Łańcuchy i wyrażenia
regularne.

1. Co to są wyrażenia regularne?

2. Wyrażenia regularne w PHP

3. Zaawansowane funkcje operujące na
łańcuchach

a) funkcje HTML

b) funkcje MD5

Rozdział 5 – Dostęp do plików i danych
systemowych.

1. Funkcje czytania i zapisywania plików

2. Funkcje systemu plików i katalogów

3. Funkcje sieciowe

4. Funkcje daty i czasu

5. Funkcje konwersji kalendarza

Rozdział 6 – Programowanie zorientowane
obiektowo (OOP).

1. Co to jest programowanie
zorientowane obiektowo?

2. Podstawowe konstrukcje PHP dla OOP

3. Elementy zaawansowanych funkcji
OOP

4. Style OOP w PHP

Rozdział 7 – Praca z plikami PDF i XML.

1. Tworzenie plików PDF przy pomocy
PHP

a) Biblioteka PDFlib

2. Praca z plikami XML

a) SimpleXML

b) Document Object Model

c) SAX

Rozdział 8 – Obsługa wyjątków i błędów.

1. Błędy i wyjątki

2. Klasa wyjątku

3. Blok try/catch

4. Definiowanie własnych podklas
Exception

Rozdział 9 – Bezpieczeństwo.

1. Bezpieczeństwo kodu

2. Bezpieczeństwo bazy danych

3. Najpopularniejsze ataki na strony i
bazy danych

4. Szyfrowanie

Informacje o prelegentach:

Trenerzy
posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne i biznesowe,
reprezentujący wysoki poziom wiedzy merytorycznej poparty wzorowymi
ocenami szkoleń i ankiet projektowych. Wykładowcy uczestniczą w
bieżących projektach deweloperskich dotyczących:
- modyfikacji portali internetowych,
- tworzenia sklepów internetowych,
- wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie projektami,
- pisaniu aplikacji dedykowanych opartych na PHP i MySQL.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1245 cena ne

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: PHP, MySQL - zaawansowany, 27-29.08.14