Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pisanie-i-rozliczanie-wnioskow-unijnych-szkolenie-zamkniete-70317-id1177

Informacje o szkoleniu

 • Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych Szkolenie Zamknięte


  ID szkolenia: 70317
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  PERSPECTA
  Wały Piastowskie 1
  Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8h
 • Organizator szkolenia:

  Perspecta
  Wały Piastowskie 1 lok. 1508
  80-855 Gdańsk
  woj. pomorskie
  O firmie Inne oferty firmy
Perspecta
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Indywidualne badanie potrzeb Klienta
• Bezpłatną analizę osobowości dla uczestników pozwalającą na efektywniejszą pracę nad sobą
• Konsultacje po zrealizowanym szkoleniu
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?Wieloletnie doświadczenie na rynku ogólnopolskim
Ilość firm, która Nam zaufała: http://perspecta.pl/zaufali-nam/
Realizacja szkoleń na terenie całej Polski – przy zachowaniu cen
rynkowych dla woj. pomorskiego

Projekty dofinansowane http://perspecta.pl/szkolenia-dofinansowane/W samym 2018 roku:Przeszkoliliśmy 18 500 uczestników
Przeprowadziliśmy 1053 szkoleniaNarzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników przygotowywania i wypełniania wniosków
o dofinansowanie ze środków unijnych. Podczas szkolenia uczestnicy:
• Zapoznają się z ofertą unijnych funduszy
• Tworzą projekt inwestycyjny
• Pod opieką profesjonalistów tworzą budżet projektu wraz z jego wszystkimi kosztami
• Zdobywają umiejętności korekty projektu

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• WPROWADZENIE DO FUNDUSZY UNIJNYCH (m.in. podstawowe pojęcia w zakresie funduszy unijnych, omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania przez przedsiębiorstwo, źródła informacji o funduszach europejskich, przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie, wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie).

• ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU (m.in. ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego, regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków, analiza planowanych źródeł finansowania, konstruowanie bilansu, analiza założeń finansowych, przychodów
i kosztów, , koszty bezpośrednie i pośrednie, konstruowanie rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa projektu)

• DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (m.in. przygotowanie budżetu projektu
i harmonogramu działań, omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji, procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej, omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu).


• ROZLICZANIE PROJEKTU (m.in. zasady dokonywania zmian w budżecie projektu, regulacje prawne dotyczące i księgowości, obieg i kontrola dokumentów, księgowość projektu, ujęcie wyodrębnienia wydatków, kosztów, przychodów, dochodów i rozrachunków projektu, dowody księgowe jako podstawa prowadzania księgowości projektu, archiwizowanie dokumentów
i dowodów księgowych projektu, zasady rozliczeń projektów, wniosek o płatność, korekty finansowe.

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Terminy szkolenia: Do ustalenia.
Miejsce szkolenia: Szkolenia realizujemy na terenie całego kraju.

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy.
(podpisując umowę na miesiąc przed szkoleniem otrzymają Państwo 10% zniżki).

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3500 cała grupa

Cena zawiera:

szkolenie, materiały, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych Szkolenie Zamknięte