Szkolenie

PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE W ZAKRESIE PŁAC, ŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I ROZLICZEŃ SKŁADKOWO-PODATKOWYCH

O szkoleniu

Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie płac, zapoznanie Uczestników z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, podparte praktycznymi przykładami ze wskazaniem na najczęściej popełniane błędy i sposobami ich rozwiązywania. Szkolenie ma charakter warsztatów, a każda z osób biorących udział w szkoleniu będzie mogła w sposób czynny w nim uczestniczyć.
Kto powinien wziąć udział?
Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści oraz specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych

Program szkolenia

Terminy
19 10 2015 - 20 10 2015 - Warszawa
07 12 2015 - 08 12 2015 - Warszawa


Program

DZIEŃ I

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym:
– pracowników,
– zleceniobiorców,
– osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
– innych grup ubezpieczonych.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczonych wymienionych w pkt.1.

3. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych wymienionych w pkt. 1.

4. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy.

6. Zasady opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

DZIEŃ II

PŁACE DLA ZAAWANSOWANYCH – WARSZTATY PRAKTYCZNE

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

1. Zasady ustalania prawidłowej podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników w przypadku:
– zmiany wymiaru czasu pracy – przeliczenie premii kwartalnych i rocznych,
– zmiany regulaminu premiowania,
– przyznania składników wynagrodzenia na czas określony,
– likwidacji składnika wynagrodzenia,
– przekroczenia limitu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
– wypłaty premii i nagród nieuregulowanych przepisami płacowymi.

2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku gdy:
– niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia,
– niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczenie było poprzedzone ubezpieczeniem z innego tytułu.

3. Wyrównanie zasiłków w razie błędnego ustalenia podstawy jego wymiaru a korekty dokumentów rozliczeniowych.

4. Skutki przekwalifikowania zasiłku chorobowego na wynagrodzenie za czas choroby.

5. Konsekwencje nieprawidłowego ustalenia okresu zasiłkowego przez pracodawcę.

6. Rozliczenie nadpłaty wynagrodzenia po dostarczeniu zwolnienia lekarskiego po terminie a składki ZUS.

7. Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu:
– ustalenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,
– przekroczenie rocznego limitu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego,
– zwrot składek członkom rodziny zmarłego pracownika,
– zwrot składek byłemu pracownikowi,
– opodatkowanie nadpłaconych składek.

8. Składniki wynagrodzenia wypłacane w trakcie choroby a składki ZUS.

9. Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika.

10. Sposób dokonania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, świadczeń o charakterze socjalnym, umów zleceń i zasiłków:
– potrącenia alimentacyjne,
– potrącenia pozaalimentacyjne.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 990 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 890 zł/os +23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 Warszawa

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

Cytat
Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce kadrowo- płacowej, pracownicy ZUS. Trenerzy są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu tematyki kadrowo-płacowej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 grudnia 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 grudnia 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!