Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/place-i-kadry-w-praktyce-naliczanie-z-przykladami-dokumentacja-moment-nabycia-uprawnien-31049-id1235

Informacje o szkoleniu

 • Płace i kadry w praktyce (naliczanie z przykładami, dokumentacja, moment nabycia uprawnień)


  ID szkolenia: 31049
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Dworcowa
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy
 • Organizator szkolenia:

  Total Expert
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Praktyczne zastosowanie ustawy antykryzysowej – art. 13, umowy na czas określony, problemy, przykłady rozwiązań dla pracodawców, w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej.
2. Nowe zasady wydawania świadectw pracy.
3. Treść umowy o pracę, a jej wpływ na składniki na liście płac.
• miejsce wykonywania pracy, w tym w kontekście miejsca pracy kierowców (z uwzględnieniem przepisów na dzień 03-04-2010) i innych osób przemieszczających się.
• minimalne wynagrodzenie za pracę 2011 (pojęcie „normalne” wynagrodzenie, podstawa do obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe)
• wypłata wynagrodzenia w innej walucie niż polska
4. Naliczanie wynagrodzeń, ustalanie wysokości poszczególnych wybranych składników.
• wynagrodzenie urlopowe, a ekwiwalent za urlop – przykłady.
• dodatkowe składniki wynagrodzenia (premia, a nagroda, zysk oddziału, a brak prawa do premii, premia uznaniowa, premia regulaminowa, nagroda jubileuszowa, nabycie prawa do „trzynastki”)
• ekwiwalenty i ryczałty (za urlop, nadgodziny, inne dodatki, ekwiwalenty)
• wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta
• odprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy (emerytalna, rentowa, odszkodowanie, zbieg tytułów do kilku odpraw – ustalanie wysokości świadczeń i momentu wymagalności)
• wypłata odszkodowań na podstawie zasądzonych wyroków
• wypłata po zmarłym pracowniku – procedura, ustalenie osób uprawnionych, przykłady.
5. Kontrakt menadżerski – co lepsze dla osoby zarządzającej, umowa o pracę, czy kontrakt, przykłady rozliczeń.
6. Umowy cywilno - prawne:
• umowa zlecenie, a umowa o dzieło, co bezpiecznie wybrać i stosować
• zasady podlegania składkom na ubezpieczenie społeczne, zmiany od 08-2010 do nadal.
7. Wypłata wynagrodzeń:
a) Zagadnienie „wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika”.
b) Zagadnienia związane z potrąceniami z wynagrodzeń,
• zajęcia komornicze, potrącenie dobrowolne, alimenty, zbieg tytułów do potrąceń (praktyczne przykłady dotyczące zajęć wynagrodzeń)
• realizacja zajęć sądowych i innych z innych tytułów (spłata zaliczek z zasiłku chorobowego, spłata innych zobowiązań w czasie długotrwałej choroby)
• procedury w zakresie uprawnień pracodawcy odnośnie szczegółowych informacji przesyłanych do komorników (terminy, kary, przewinienia),
8. Zasady ogólne ewidencji wynagrodzeń w kontekście obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (umowy o pracę, inne tytuły) - wybrane zagadnienia, aktualne wyroki:
• dla kogo PIT-8C?
• świadczenia rzeczowe, w naturze w tym świadczenia medyczne na rzecz pracownika, imprezy integracyjne (najnowsze orzecznictwo – wyrok NSA).
9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Joanna Ruszczak – Specjalista d/s płac i kadr w firmie Roedl Outsourcing sp. z o.o., posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczną znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji - w zakresie Prawo Pracy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 290 PLN

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 60 14. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Płace i kadry w praktyce (naliczanie z przykładami, dokumentacja, moment nabycia uprawnień)