PŁACE OD A DO Z W 2012- WARSZTATY Z NALICZANIA PŁAC Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW PODATKOWYCH I SKŁADOKOWYCH DLA ZAAWANSOWANYCH

O szkoleniu

Omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych z uwzględnieniem trudnych przypadków z list płac. Ukazanie problemów płacowych najczęściej występujących w praktyce. Uczestnicy od początku do końca szkolenia poznają zastosowanie teorii prawa pracy w naliczaniu listy płac rozwiązując konkretne przykłady.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs ma charakter wykładowo-warsztatowy – przeznaczony jest dla osób zaawansowanych w rachubie płac, prosimy uczestników o przyniesienie kalkulatorów.

Program szkolenia

TECHNIKA NALICZANIA LIST PŁAC Z RÓŻNYCH UMÓW A PUŁAPKI DLA PŁACOWCA

· Umowa o pracę

· Umowa zlecenia

· Umowa o dzieło

· Kontrakt menedżerski

· Wynagrodzenie członka zarządu

· Wynagrodzenie członka rady nadzorczej

· Opodatkowanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych

PRZYKŁADOWE LISTY PŁAC - ĆWICZENIA

PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU I SKŁADEK – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

· Limity zwolnień

· Podmioty uprawnione

DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

· Granice dokonywania potrąceń

· Kwota wolna od potrąceń

· Potrącenia z zasiłków, umów cywilnoprawnych, potrącenia z ZFŚS

WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY ORAZ ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY

· Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy

· Ustalanie prawa i wysokość zasiłku

· Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku

· Dostarczenie zwolnienia lekarskiego po terminie i obniżenie zasiłku chorobowego o 25%

· Składnik stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

· Wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku

· Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku

· Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

· Świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek opiekuńczy

· Ćwiczenia z ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

OBLIGATORYJNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA – KIEDY PRACODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ICH WYPŁATY

· Wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru

· Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju

· Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

· Dodatek wyrównawczy

· Odprawy, odszkodowania

FAKULTATYWNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA I ICH WPŁYW NA LISTĘ PŁAC

· Dodatki

· Premie/nagrody

· Składniki potrącane

OBLICZANIE WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO ORAZ EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA URLOP – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

· Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru urlopu wypoczynkowego

· Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc – wliczane tylko do ekwiwalentu za urlop – ćwiczenia praktyczne

· Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop przy innych obliczeniach

KOREKTY LIST PŁAC – NAJCZĘSTSZE PRZYPADKI

· Nadpłaty dokonane na rzecz pracownika

· Wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku chorobowego

· Błędna podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

· Niedopłata wynagrodzenia

KOREKTY LIST PŁAC – ĆWICZENIA

· Zwrot nadpłaconych składek ZUS

· Zwolnienie lekarskie otrzymane po sporządzeniu listy płac

· Pomyłki na liście płac – nadpłata/niedopłata wynagrodzenia pracownikowi

OBLICZANIE RÓŻNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ

· Wynagrodzenie urlopowe

· Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

· Wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru

· Wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju

· Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

· Ekwiwalent pieniężny

· Odprawa emerytalna

· Odprawa pośmiertna

· Odszkodowanie

· Składniki potrącane: opieka medyczna, ubezpieczenie finansowane przez pracodawcę, świadczenie z funduszu świadczeń socjalnych

„WIELOSKŁADNIKOWE” LISTY PŁAC – ĆWICZENIA

JAK UNIKAĆ PUŁAPEK SPORZĄDZAJĄC LISTY PŁAC – RADY PRAKTYCZNE

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

specjalista w zakresie płac, praktyk, doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

Krynica-Zdrój

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 930
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!