Płace w praktyce po zmianach w lipcu 2022r. - aktualne zasady wyliczania wynagrodzeń

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kompleksowych warsztatach z zakresu płac. Celem naszego szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Bardzo praktyczna forma prowadzenia zajęć – cała grupa i każdy z osobna pracuje na przykładach.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do osób, które zaczynają swoja przygodę w naliczeniu płac jak również jest atrakcyjne dla pracowników kadr. Pomaga w bardzo przystępny sposób zrozumieć zasady funkcjonowania i współpracy miedzy działam kadr i płac.

 

Program szkolenia

Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto – netto.

 • Zapoznanie z podstawami  prawnymi  określającymi zasady wyliczania wynagrodzeń.
 • Ustalenie kwoty brutto.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne pracownika.
 • Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 • Ustalenie kwoty netto.
 • Ustalenie obowiązkowych obciążeń pracodawcy.
 1. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę.
 • Stawka osobistego zaszeregowania.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Premie i nagrody.
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP.

 • Stopy procentowe składek.
 • Roczna podstawa wymiaru składek.
 • Świadczenie wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Świadczenia na rzecz pracowników.
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem zmian na 2022 rok.
 • Składka wypadkowa.
 • Fundusz Pracy.
 • Fundusz Gwarantowanych Roszczeń Pracowniczych.
 • Fundusz Emerytur pomostowych.
 • PPK

Zaliczka na podatek dochodowy  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem

 • Obowiązki płatnika.
 • Zasady ustalania dochodu.
 • Skala podatkowa od 2021 r. i 2022
 • Koszty uzyskania przychodów w 2021 i 2022 roku
 • Przekroczenie progu podatkowego w 2021 i 2022 roku
 • Koszty uzyskania przychodów autorskie – NAJNOWSZE ZMIANY W 2022 ROKU.
 • Polski Ład zastosowanie przepisów od 01.01.2022
 • Obliczanie zaliczki na PIT – ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.
 • Deklaracja PIT- 4 R – omówienie zasad wypełniania.

Przewodnik po zmianach w ustawie wprowadzonych od  07. 2022

 • Wprowadzenie nowej skali podatkowej - zmniejszenie stawki podatku z 17% na 12 %
 • Uchylenie ulgi dla klasy średnie - jak wpłynie na rozliczenie roczne pracowników
 •  zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 • NOWE OBOWIĄZKI DLA PŁATNIKÓW
 •  zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
 •  Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci – art. 6 ust. 4c-4g ustawy PIT
 •  zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
 • zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 • zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
 • zmiany o charakterze porządkowym,
 • Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT
 • Przepisy dotyczące oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego – wprowadzany art. 31a ustawy PIT
 • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 • Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (art. 2 projektu ustawy)
 • Zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 3 projektu ustawy)
 • Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych (art. 7 projektu ustawy)

Zasady ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń z ubezpieczenia społecznego .

 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Ustalanie prawa i wysokość zasiłku.
 • Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku.

Zasady naliczania wynagrodzenia dotyczącego urlopu.

 • Podstawa urlopowa.
 • Wynagrodzenie za czas urlopu.
 • Ekwiwalent pieniężny za urlop.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego.
 • Ustalenie wynagrodzenia za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

Od  01.01.2022 roku zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.
 • Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego.
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu.
 • Skrócenie przerwy w pobieraniu zasiłków powodującej ustalenie nowej podstawy wymiaru.
 • Rozszerzenie uprawnień ZUS do pozyskiwana danych i informacji niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków.
 • Doprecyzowanie terminu wypłaty zasiłków.
 • Czym jest plik JPU i od kiedy zacznie obowiązywać?
 • Plik JPU płatników składek. Kogo dotyczy?
 • Od kiedy będzie obowiązywało przesyłanie jednolitego pliku ubezpieczeniowego (JPU)?

Sporządzenie przykładowej listy płac – ćwiczenie podsumowujące.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

IWONA NOWAK-PRZYBYLSKA

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu. Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest także certyfikowanym Mediatorem Sądowym. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie Nieruchomościami,
 • Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 22-23 wrzesień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!