Plan utrzymania ciągłości działania i plan awaryjny jako elementy utrzymania ciągłości działania Banku Spółdzielczego.

O szkoleniu

Ryzyko operacyjne, czyli ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów oraz ze zdarzeń zewnętrznych, może doprowadzić do utraty lub przerwania kluczowych usług banku. Celem warsztatów jest przeanalizowanie procesu planowania utrzymania ciągłości działania banku, zapoznanie się z zasadami planowania awaryjnego oraz zidentyfikowania korzyści płynących z poprawy funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania. Ryzyko operacyjne, czyli ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów oraz ze zdarzeń zewnętrznych, może doprowadzić do utraty lub przerwania kluczowych usług banku.
Celem warsztatów jest przeanalizowanie procesu planowania utrzymania ciągłości działania banku, zapoznanie się z zasadami planowania awaryjnego oraz zidentyfikowania korzyści płynących z poprawy funkcjonowania systemu zarządzania ciągłością działania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia poznają zasady identyfikacji ryzyk, przygotowania scenariuszy zdarzeń dla ryzyk nieakceptowalnych i tolerowanych oraz opracowania i aktualizowania planów awaryjnych. Wskazane zostaną także zasady komunikowania się w procesie zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego oraz zasady odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych banku za jego utrzymanie.
Omówione zostaną także dobre praktyki określone w Rekomendacji KNF dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku.

Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy placówek, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku, audytorzy i pracownicy komórek zgodności.

Program szkolenia

I. Planowanie utrzymania ciągłości działania i planowanie awaryjne – zagadnienia ogólne:
1. Istota ciągłości działania i cel planowania awaryjnego.
2. Podstawowe definicje.
3. Podstawy prawne ciągłości działania i planowania awaryjnego.
4. Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego:
a- Rekomendacja M
b- Rekomendacja D
II. Zasady ustalania ryzyka braku ciągłości działania banku:
1. Główne czynniki wpływające na profil ryzyka braku ciągłości działania banku.
2. Źródła pozyskiwana informacji o ryzykach:
a- wewnętrzne,
b- zewnętrzne.
III. Zasady planowania utrzymania ciągłości działania i planowania awaryjnego:
1. Identyfikacja procesów i zasobów niezbędnych do utrzymania ich ciągłości:
a- klasyfikacja ryzyk dla procesów,
b- ocena i szacowanie skutków braku ciągłości,
c- ustalenie właścicieli procesów,
d- bilans zasobów.
2. Przygotowanie scenariusz zdarzeń dla ryzyk nieakceptowalnych i tolerowanych.
3. Prezentacja wyników i propozycje przeciwdziałania ryzyku.
4. Decyzje zarządcze:
a-rola zarządu banku,
b-rola rady nadzorczej,
c-rola komórek organizacyjnych w banku.
IV. Plan reagowania na powstałe zakłócenia działania banku i odtwarzania działalności:
1. Cel i charakter dokumentu.
2. Adresaci planu.
3. Struktura planu:
a- zasady i procedury postępowania,
b- osoby odpowiedzialne,
c- zasady powiadamiania wewnętrznego i zewnętrznego.
4. Praktyczna analiza najczęstszych błędów przy tworzeniu planów.
V. Aktualizacja planów awaryjnych:
1. Częstotliwość przeglądu planów.
2. Testowanie.
3. Działania audytowe i poaudytowe.
4. Zasady komunikowania się w procesie zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego.
5. Zasady udziału i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych banku za utrzymanie ciągłości działania.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

Czas trwania

9.00-13.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi ekspert zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego. Certyfikowany audytor wiodący z ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji, Risk Manager ISO 31000.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
490
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 20.41% przy zgłoszeniu min. 2 osób
  • 20.41% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 20.41% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • 20.41% przy zgłoszeniu min. 5 osób
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!