Planowane zmiany w Kodeksie Pracy. Wdrożenie unijnej dyrektywy work–​life balance.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówione planowanych zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy, które mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy działu kadr i płac
 • Menadżerowie
 • Księgowi

 

Program szkolenia

1. Wdrożenie unijnej dyrektywy work life balance- co to oznacza w praktyce?

 • urlop opiekuńczy – nowość na wniosek pracownika

 • względy medyczne , jako celowość urlopu opiekuńczego

 • krąg osób zaliczanych do członków rodziny

 • terminy składania i rozpatrzenia wniosku

 • odpłatność za urlop opiekuńczy

 • wpływ urlopu opiekuńczego na inne uprawnienia

 • dni opieki nad dzieckiem, a urlop opiekuńczy

 • dni wolne z powodu tzw. siły wyższej cel, wymiar, odpłatność

 • możliwość niewyrażenia przez rodzica dziecka do lat 8 zgody na pracę w nadgodzinach lub w porze nocnej.

 • urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni jakie trzeba spełnić warunki aby go otrzymać, przesłanka udzielenia urlopu

 • w przypadku uzasadnionych (siły wyższej ) udzielenie pracownikowi 2 dodatkowych dni urlopu, co należy zrobić aby uzyskać prawo do urlopu, jak będzie się kształtowała wysokość wynagrodzenia w okresie tej nieobecności

 • wprowadzeniu dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego

 • uniezależnieniu prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu

 • wprowadzeniu w ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców – jakie daje to możliwości rodzicom

 • w jakiej wysokości przewidywana  wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego, jakie wnioski powinien składać pracownik, odstępstwa od zasad ogólnych i obowiązek pracownika

 • stosowania elastycznej organizacji pracy mającej na celu zwiększenie uprawnień polegających na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy do indywidualnych potrzeb

 

  

2. Zawieranie umów o pracę:

 • czas trwania umowy na okres próbny będzie współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i do rodzaju pracy

 • jak w praktyce pracodawca ma przewidzieć na jaki okres będzie zawarta kolejna umowa o prace z pracownikiem bezpośrednio po umowie na okres próbny

 • jak liczyć okresy długości  zawierania umowy na okres próbny

 • umożliwieniu ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem tylko, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy

 • przewidywanie okresu zatrudnienia po zawartej umowie na okres próbny

 • konsekwencje dla pracodawcy przy nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny

 • zmiana umowy o pracę na wniosek pracownika , czy pracodawca jest zobowiązany zaopiniować pozytywnie wniosek pracownika, a co w momencie odmowy, co rozumiemy przez termin „ w miarę możliwości”

 • obowiązek wskazywania przyczyny ustania stosunku pracy przy wypowiadaniu  umowy na czas określony

 • nowe formy przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w trakcie trwania takiej umowy

 • czy pracownik będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia więcej niż u jednego pracodawcy. Jakie znaczenie w świetle przepisów KP ma umowa o zakazie konkurencji

 • nowe uprawnienia pracownika wykonującego prace u danego pracodawcy prze okres co najmniej 6 miesięcy

 • elastyczna praca dla niektórych pracowników

 • formy elastycznej pracy

 • prawo ubiegania się

 • zawartość wniosku pracownika

 • obowiązek rozpatrzenia wniosku pracownika

 • obowiązki pracodawcy w przypadku nie uwzględnienia wniosku pracownika

 • czas trwania okresu elastycznej pracy

 • prawo wyboru korzystniejszej formy zatrudnienia dla znacznej części pracowników

 • powtarzalność korzystniejszego zatrudnienia

 • poszerzenie ochrony pracownika przed zwolnieniem

 • nowe uprawnienia elastycznych form zatrudnienia dla opiekunów zajmujących się dzieckiem do 8 roku życia

 

3. Zmiany polegające na rozszerzeniu prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje takie jak:

 • informację o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę – bezpłatne szkolenia w miejscu pracy,

 • długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi

 • rozszerzenie ww. informacji będzie dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego

 • nowe technologie informacyjne pracownika – wersje elektroniczne, czy będą skuteczne, jak to ma wyglądać w praktyce

 • nowe zapisy wobec informacji dla pracowników będących w zatrudnieniu

 • rozszerzony katalog wykroczeń w przypadku błędnego sporządzenia obowiązku informacyjnego do umowy o pracę

 

4. Praca zdalna:

 • praca zdalna z podziałem na pracę zdalną incydentalną oraz pracę zdalną o charakterze stałym. Co to oznacza w praktyce ?

 • incydentalna praca zdalna do 24 dni w roku – na jakich zasadach

 • zlecanie pracy zdalnej w formie pisemnej czy ustnej, jaka dokumentacja

 • czy pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę pracownika wykonującego pracę zdalną

 • czy pracodawca będzie zobowiązany uregulowania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie lub obwieszczeniu

 • praca zdalna a wypłata świadczeń w związku z używalnością sprzętu pracownika i ponoszonych kosztów eksploatacyjnych

 • praca zdalna a zasady bhp, wypadki przy pracy jak je rozpatrywać

 • czy nadal można będzie zatrudniać pracownika w charakterze telepracy

 • podobieństwa i różnice praca zdalna a telepraca

 • praca zdalna a ocena ryzyka zawodowego

 

5. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – kluczowe zmiany dla pracodawców:

 

 • możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców – jakie uprawnienia dla pracodawców wprowadzają zmiany w Kodeksie Pracy?
 • jakie są zasady kontroli – tylko wyrywkowa kontrola czy istnieje możliwość kontroli wszystkich pracowników,
 • obowiązkowe zapisy w regulaminie – jak przygotować regulamin pracy, żeby kontrola trzeźwości pracowników była możliwa 
 • jakie elementy powinien zawierać protokół z kontroli pracownika?
 • jakim sprzętem musi dysponować pracodawca by legalnie dokonywać kontroli trzeźwości?
 • w jakich sytuacjach pracownik może zostać poddany przymusowemu badaniu krwi?
 • jaki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przez pracownika będzie dopuszczalny?
 • gdzie należy umieszczać protokoły z badania pracownika i przez jaki okres powinny być przetrzymywane?
 • główne zasady kontroli na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika?

 

6. Wdrożenie przepisów unijnych w zakresie ochrony prawnej sygnalistów:

 • podstawy ochrony sygnalistów w prawie UE: Dyrektywa nr 2019/1937

 • instytucja sygnalisty – w praktyce

 • ochrona sygnalistów od 17 grudnia 2021 roku

 • kto może być sygnalistą

 • sygnaliści – nowe obowiązki pracodawcy

 • trzy rodzaje zgłoszeń sygnalisty

 • czy pracodawca będzie mógł samodzielnie zapewnić wykonanie obowiązku  ochrony sygnalistów

 • obowiązki pracodawcy w przypadku wpłynięcia zgłoszenia od sygnalisty

 • rodzaje zgłoszeń, które może dokonać sygnalista

 • sprawy objęte pojęciem whistleblowing´u

Czas trwania

09.00 - 14.00

Prelegenci

Kalina Kaczmarek - specjalistka w zakresie prawa pracy, wieloletni pracownik PIP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
360
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: eduexpert sc
 • Ulica i nr: Modlińska 6
 • Kod pocztowy: 03-216
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5242666082

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

eduexpert sc
03-216 Warszawa, Polska
Modlińska 6
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!