Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-eksperymentu-doe-zakres-podstawowe-dla-jakosci-i-doskonalenia-procesow-56762-id127

Informacje o szkoleniu

 • Planowanie eksperymentu DOE - zakres podstawowe dla jakości i doskonalenia procesów


  ID szkolenia: 56762
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul.Bociana 22 a
  31-321 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  TERMIN:
  2 dni x 6 godzin
  14-15.09.2017
  19-20.10.2017
  23-24.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podstawy statystycznej analizy wyników pomiarów i badań. Klasyfikacja wielkości według skal pomiarowych Stevensa. Przygotowanie danych. Statystyki opisowe. Estymacja przedziałowa. Hipotezy statystyczne. Parametryczne i nieparametryczne testy istotności. Jedno- i wieloczynnikowa analiza wariancji. Plany doświadczenia – wprowadzenie, pojęcia podstawowe, metody notacji. Plany czynnikowe kompletne i frakcyjne – dla wielkości z nastawami dyskretnymi. Plany powierzchni odpowiedzi – dla wielkości z nastawami ciągłymi. Kursant otrzymuje wszystkie niezbędne informacje i umiejętności, aby samodzielnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment, a następnie poddać analizie uzyskane wyniki i przedłożyć poprawną ich interpretację. Szkolenie realizowane w oparciu o liczne przykłady przemysłowe.

Szkolenie skierowane jest do:

- inżynierowie jakości - inżynierowie procesu, - specjaliści ds. ciągłego doskonalenia - Six Sigma Green Belt - osoby zainteresowane opanowaniem metodyki planowania doświadczeń.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Podstawy statystycznej analizy wyników pomiarów i badań.
Klasyfikacja wielkości według skal pomiarowych Stevensa.
Przygotowanie danych.
Statystyki opisowe.
Estymacja przedziałowa.
Hipotezy statystyczne.
Parametryczne i nieparametryczne testy istotności.
Jedno- i wieloczynnikowa analiza wariancji.
Plany doświadczenia – wprowadzenie, pojęcia podstawowe, metody notacji.
Plany czynnikowe kompletne i frakcyjne – dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
Plany powierzchni odpowiedzi – dla wielkości z nastawami ciągłymi

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1650 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Planowanie eksperymentu DOE - zakres podstawowe dla jakości i doskonalenia procesów