Szkolenie

PLANOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE – PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH (warsztaty komputerowe)

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie Uczestników do planowania finansowego, opracowywania projekcji i symulacji, budowania modeli finansowych na potrzeby m. in. studiów wykonalności, biznes planów, wycen przedsiębiorstw, przygotowywania strategii finansowych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierowane jest do pracowników i menadżerów służb finansowych.

Program szkolenia

1. Wstęp do modelowania finansowego

1.1. Cele modelowania finansowego
1.2. Zakres , wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego
1.3. Etapy opracowywania modeli finansowych
1.4. Narzędzia planowania finansowego

2. Zrozumienie zasad prowadzenia biznesu - identyfikacji strategii

2.1. Rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze czyli analiza wg modelu 5 sił Portera
2.2. Cykl życia organizacji i jego konsekwencje finansowe – macierz BCG
2.3. Poszukiwanie kluczowych nośników wartości przedsięwzięcia biznesowego
2.4. Identyfikacja obiektów modelowania finansowego: centra zysków, centra kosztów, struktura zarządzania biznesem, organizacja obszarów wsparcia
2.5. Synteza wniosków analizy strategicznej – analiza SWOT

3. Sporządzanie projekcji finansowej - sprawozdania finansowe proforma (ćwiczenia z wykorzystaniem MS Excel)

3.1. Zakres i treść sprawozdań finansowych - wprowadzenie
3.2. Analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi - operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w systemie informacji finansowej
3.3. Prognozowanie przychodów ze sprzedaży
• Szacowanie stopy wzrostu na podstawie danych historycznych
• Analiza fundamentalna jako podstawa projekcji tempa wzrostu przedsiębiorstwa – modele zrównoważonego wzrostu
• Modele ustalania ceny sprzedaży wyrobu lub usługi
3.4. Planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej
• Zarządcze rachunki kosztów
• Planowanie kosztów jednostek zarządzania organizacją i kosztów osobowych
• Rachunek kosztów zmiennych – analiza progu rentowności i ryzyka operacyjnego działalności
3.5. Modelowanie przepływów pieniężnych i ocena gotówkowej efektywności biznesu
• Projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji
• Projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy
• Cash flow zarządczy
3.6. Projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu
• Bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania
• Optymalizacja struktury finansowania - mechanizm dźwigni finansowej
3.7. Ujęcie bilansowe a podatkowe – opracowanie planu podatkowego
3.8. Konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji

4. Analiza finansowa i ocena projekcji finansowych (ćwiczenia z wykorzystaniem MS Excel)

4.1. Ocena wskaźnikowa przegląd i interpretacja podstawowych wskaźników w obszarach: rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności gospodarowania
4.2. Narzędzia wyceny ryzyka przedsięwzięcia biznesowego
• Zmienna wartość pieniądza w czasie
• Metody szacowania kosztu kapitału własnego – model zdyskontowanych dywidend, model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
• Określanie kosztu kapitału obcego
• Koszt kapitału firmy a koszt kapitału projektu – stopa dyskontowa, średnioważony koszt kapitału
4.3. Tradycyjne i dochodowe metody oceny projekcji finansowych przedsięwzięć
• Prosta stopa zwrotu i okres zwrotu
• Definiowanie przepływów gotówkowych netto (FCFE a FCFF)
• Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji
• Analiza wrażliwości, analiza scenariuszowa
4.4. Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych

Prelegenci

Cytat
Trener dr inż. Michał Kowalski - Adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Gdzie i kiedy

Lublin 17 - 18 września 2020
Alter Sp. z o.o.

20-824 Lublin

Al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 7 - 8 maja 2020
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 marca 2020
Hotel Ibis

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 - 17 grudnia 2019
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 października 2019
Hotel Ibis

04-118 Warszawa

Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 26 - 27 listopada 2018
Hotel Duet***

50-127 Wrocław

ul. Św. Mikołaja 47-48

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 września 2018
hotel Ibis Warszawa

04-118 Warszawa

ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 - 17 kwietnia 2018
Novotel Wrocław CITY

53-011 Wrocław

Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Waszawa 1 - 2 lutego 2018
hotel Ibis Warszawa

04-118 Waszawa

ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 22 listopada 2016
--

00-000 Warszawa

--

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 25 - 26 sierpnia 2016
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Rzeszów 5 - 6 listopada 2015
-

Rzeszów

-

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Poznań 7 - 8 września 2015
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 marca 2014
zostanie podany 7 dni przed szkoleniem

Zakopane

---

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 24 - 25 października 2013
zostanie podany 7 dni przed szkoleniem

Wrocław

---

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 15 - 17 maja 2013
zostanie podany 7 dni przed szkoleniem

Zakopane

---

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
netto
1200 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Weź udział

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!