Szkolenie: Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-i-ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-68946

Informacje o szkoleniu

 • Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych


  ID szkolenia: 68946
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  --
  --
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24-25.08.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego planu inwestycji oraz metod oceny opłacalności projektu, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie zarządu, rady nadzorczej
Dyrektorzy, kierownicy odpowiedzialni za rozwój i ekspansję
Kadra menedżerska odpowiedzialna za realizację inwestycji
Kierownicy projektów
Pracownicy działów inwestycyjnych, finansowych
Osoby odpowiedzialne z rozwój i wdrażanie nowych projektów

Program szkolenia:

Dzień I

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

TWORZENIE, PLANOWANIE, STRUKTURA EFEKTYWNEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ NAD BUDOWĄ SPOSOBU OCENY PROJEKTU?
Budowa i istota projektu inwestycyjnego

Planowanie, budżetowanie, kontrola efektywności działań
Efektywność działań
Prezentacja, cele i zakres działania
Analiza strategiczna projektu inwestycyjnego
Składowe konstrukcji analizy opłacalności i ryzyka inwestycji

JAK STWORZYĆ STRUKTURĘ, JAKIE ELEMENTY UWZGLĘDNIĆ W BUDOWIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO?
Tworzenie planu analizy projektu

Rachunek zysków i strat oraz jego praktyczne zastosowanie
Zasady ujmowania przychodów i kosztów
Arkusz bilansowy
Rachunek przepływów środków pieniężnych

ANALIZA WSKAŹNIKOWA, INTERPRETACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W OCENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
Czym mówią poszczególne wskaźniki i jak je zastosować w ocenie inwestycji?

Istota analizy wskaźnikowej
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki sprawności zarządzania

ANALIZA ELEMENTÓW OCENY INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z CZASEM
Określenie horyzontu czasowego projektu inwestycyjnego

Plan inwestycyjny
Pan odpisów amortyzacyjnych
Identyfikacja produktów lub grup asortymentowych produktów w planie sprzedaży
Wybór opcji prognozy w cenach bieżących i stałych
Określenie finansowych i ekonomicznych założeń do prognozy

KLUCZOWE POZYCJE I WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI
Weryfikacja form prognozy finansowej

Prognoza bilansu
Przewidywany wynik rachunku zysków i strat
Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
Poziom rentowności zysków
Ciągłość wskaźników finansowych
Analiza scenariuszy

WYBÓR PROGNOZ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I OCZEKIWAŃ
Planowanie finansowe projektu inwestycyjnego

Prognoza przychodów ze sprzedaży
Planowanie kosztów bezpośrednich
Planowanie kosztu personelu
Planowanie pozostałych kosztów rodzajowych o charakterze stałym
Planowanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Planowanie zmian sald i aktywów i pasywów
Planowanie zmian pozostałych sald bilansowych
Harmonogram zaciągania i spłaty kredytów oraz pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych

16.00 Zakończenie szkolenia

Dzień II

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I OCENA OPŁACALNOŚCI

PROWADZENIE OCENY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO RÓŻNYMI METODAMI
Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów

Ocena opłacalności inwestycji metodami statycznymi
Księgowa stopa zwrotu
Okres zwrotu inwestycji prosty i zdyskontowany
Ocena opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi
Zmiany wartości w czasie
Analiza metodą zaktualizowanej wartości netto
Wewnętrzna stopa zwrotu
Case study: ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
Jak dobrać odpowiednie finansowanie dla projektu i ocenić jego efektywność?

Analiza źródeł finansowania
Metody szacowania kosztu kapitału
Średni ważony koszt kapitału – istota i zasady zastosowania

PRZEPŁYWY GOTÓWKI ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ
Kluczowy czynnik płynności w projekcie

Prognozowanie przepływów gotówki związanych z inwestycją
Prezentacja przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej
Budowa przepływów operacyjnych
Czynnik czasu w analizie inwestycji
Analiza wrażliwości w rachunku inwestycyjnym

SPORNE KWESTIE OCENY OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Jedna metoda – klika prawidłowych wyników
Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe

JAKIE SĄ SPOSOBY OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO?
Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym

Metody oceny ryzyka inwestycyjnego
Rodzaje i źródła ryzyka w projekcie
Najskuteczniejsze metody ograniczenia ryzyka inwestycyjnego

PODSUMOWANIE I DOKUMENTACJA OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
Dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych

15.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Aleksandra Tarasek
Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych. Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1470 - 1770

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 02.08.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 03.08.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych