Szkolenie

PLANOWANIE I PROGNOZOWANIE FINANSOWE. WYCENA FIRMY DLA MANAGERÓW

O szkoleniu

1. Nabycie umiejętności modelowania finansowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem nowoczesnej teorii zarządzania finansami, egzemplifikująca się w nabyciu umiejętności samodzielnego wykonania modelu finansowego firmy i na jego podstawie wykonania projekcji finansowych (pełnych sprawozdań finansowych z analiza pro forma kondycji finansowej)
2. Nabycie umiejętności wykorzystania modelowania operacyjnego do odpowiedzi na podstawowe pytania w ramach zarządzania operacyjnego firmy (optymalizacje w zakresie budżetowania kapitałowego, struktury kosztów, zarządzania kapitałem obrotowym, zarządzania długiem oprocentowanym)
Kto powinien wziąć udział?
wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia

BUDOWA MODELU FINANSOWEGO FIRMY I WYKONYWANIE NA JEGO PODSTAWIE PROJEKCJI FINANSOWYCH
o Koncepcja modelu finansowego; powiązania modelu z systemem rachunkowości; sposoby zobrazowania równań modelowych
o Techniczne aspekty budowy modelu finansowego: podział na moduły i wyznaczenie kluczowych parametrów modelu
o Struktura czasowa modelu a cele modelu: * modele służące do zarządzania operacyjnego * modele do analizy strategicznej i wyceny biznesu

BUDOWA MODELU OPERACYJNEGO FIRMY – PRZYKŁAD PRAKTYCZNY
o Moduł nakładów inwestycyjnych i ewidencji majątku trwałego – projektowanie wariantów amortyzacji (liniowa, progresywna, degresywna)
o Moduł zarządzania kapitałem obrotowym w firmie (optymalizacja poziomu zapasów, należności, gotówki, zobowiązań wobec dostawców)
o Moduł zarządzania długiem oprocentowanym i kapitałami własnymi (struktura zadłużenia, koszt zadłużenia, polityka dywidend)
o Moduł zarządzania rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi
o Moduł planowania sprzedaży
o Moduł planowania kosztów operacyjnych
o Moduł planowania pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
o Równania wiążące moduły, pozwalające na ich podstawie wykonywanie projekcji finansowych
o Prognozowane bilanse
o Prognozowane rachunki zysków i strat
o Prognozowane rachunki przepływów finansowych
o Analiza przyszłej kondycji finansowej firmy jako narzędzie obrazujące potencjał i wskazujące na możliwe zagrożenia * Analiza pozioma i pionowa pro forma * Analiza wskaźnikowa pro forma
o Analiza wrażliwości modelu na zmiany kluczowych parametrów projekcji
o Wizualizacja zasadniczych wielkości wynikowych projekcji
o Zastosowanie modelu do zarządzania operacyjnego: * Decyzje dotyczące budżetowania kapitałowego * Decyzje dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym * Decyzje dotyczące struktury kosztów operacyjnych

BUDOWA MODELU STRATEGICZNEGO FIRMY – PRZYKŁAD PRAKTYCZNY
o Dostosowanie modułów modelu operacyjnego do potrzeb zarządzania strategicznego
o Analiza wrażliwości w wymiarze strategicznym
o Moduł wyceny metodą dochodową * Analiza kosztu kapitału (koncepcje kosztu kapitału, wewnętrzny koszt kapitału, koszt kapitału akcyjnego, koszt kapitału obcego, średni ważony koszt kapitału – WACC, błędy w zastosowaniu koncepcji kosztu kapitału) * Wycena firmy metodą dyskontowania przepływów dla akcjonariuszy (właścicieli) – FCFE * Wycena firmy metodą dyskontowania przepływów dla wszystkich stron finansujących – FCFF
o Moduł wyceny metodami mnożnikowymi (porównawczymi) * Dobór wskaźników standaryzujących wycenę * Korekty wskaźników ze względu na ekspozycję na ryzyko operacyjne i finansowe * Wycena metodą mnożnikową * Interpretacja wyceny i główne błędy interpretacyjne
o Moduł wyceny metodą EVA (Economic Value Added) oraz SVA (Shareholders Value Added)

PODSTAWOWE ANALIZA STATYSTYCZNA SZEREGÓW CZASOWYCH I JEJ WYKORZYSTANIE DO PARAMETRYZACJI PROJEKCJI FINANSOWYCH
o Analiza korelacji i regresji
o Budowa przedziałów ufności w prognozowaniu

Czas trwania

3 dni; ok. 18 godz. dyd.

Prelegenci

Cytat
Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 maja 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 września 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 września 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 września 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 lipca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 lipca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 lipca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 lipca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 24 marca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 24 marca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 24 marca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 24 marca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1870 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!