PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU 2013

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
• wyjaśnienie zasad budżetowania w przedsiębiorstwie
• prezentacja podstawowych koncepcji i metod budżetowania
• ukazanie problemów praktycznych związanych z budżetowaniem operacyjnym i finansowym
• przedstawienie procedur kontrolnych w budżetowaniu oraz organizacyjnych uwarunkowań procesu budżetowania
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerów służb niefinansowych oraz innych osób zaangażowanych w proces sporządzania budżetów i kontroli budżetowej.

Program szkolenia

I. Uwarunkowania związane z projektowaniem procedur budżetowych
1. Projektowanie procedur budżetowania w controllingu przedsiębiorstwa:
• kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
• ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji
2. Podstawowe uwarunkowania budżetowania w controllingu:
• cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować?
• proces i etapy budżetowania
• metody budżetowania (odgórne i oddolne, przyrostowe i od zera)
• rodzaje budżetów (sztywne i elastyczne, statyczne i kroczące)
3. Kluczowe problemy dotyczące budżetowania kosztów i przychodów
• klasyfikacje kosztów w różnych układach na potrzeby budżetowania
• struktura kosztu wytworzenia oraz kosztu pełnego produktu
• analiza zmienności kosztów w budżetowaniu
4. Budżet główny całego przedsiębiorstwa:
• budżety operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?
• budżety finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma? (budżet gotówki, bilans pro forma, rachunek wyników pro forma)
• konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny
5. Organizacyjne aspekty budżetowania:
• problemy instytucjonalizacji budżetowania
• zadania komórki zajmującej się budżetowaniem
• instrukcja budżetowania
• komisja budżetowa
• harmonogram budżetowania
6. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń:
• operacyjnych,
• finansowych,

II. Case study,
czyli sporządzenie modelowego budżetu głównego wraz z analizą odchyleń
1. Krok – Sporządzenie budżetów operacyjnych
Na tym etapie case study ukazane zostanie sporządzenie szeregu cząstkowych budżetów operacyjnych na podstawie umownych założeń:
• budżet sprzedaży
• budżet produkcji
• budżet zużycia materiałów bezpośrednich
• budżet kosztów zakupionych materiałów
• budżet zapasu końcowego materiałów bezpośrednich
• budżet kosztów wynagrodzeń bezpośrednich
• budżet kosztów pośrednich produkcji
• budżet kosztów sprzedaży
• budżet kosztów ogólnego zarządu
• budżet kosztów wytworzenia
• budżet wyniku ze sprzedaży na poziomie EBIT.
Wszystkie budżety są powiązane i wymagają uzgodnienia oraz dynamicznego powiązania w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z instrukcjami trenera.
2. Krok – Sporządzenie budżetów finansowych
W tej części dochodzi do konsolidacji danych z budżetów operacyjnych i budżetu kapitału do poziomu budżetów finansowych tak, aby stworzyć całościowy budżet przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia ukazane zostaną procedury konstrukcji:
• budżetu wpływów i wydatków (po wcześniejszym zestawieniu wpływów ze sprzedaży i wydatków operacyjnych, przy czym jest to ujęcie cash flow, ponieważ wpływy ≠ przychody i wydatki ≠ koszty)
Następnie zostanie sporządzone sprawozdanie finansowe pro forma:
• bilans pro forma,
• rachunek zysków i strat pro forma
• rachunek przepływów pieniężnych pro forma, czyli budżet gotówki.
3. Krok – Kontrola wykonania budżetów
Kontrola wykonania budżetów rozpocznie się od kontroli wykonania budżetów operacyjnych na podstawie podanych założeń dotyczących wielkości rzeczywistych.
W trakcie case study kalkuluje się rzeczywisty koszt wytworzenia oraz rzeczywisty wynik ze sprzedaży na poziomie EBIT, a następnie porównuje się budżet sztywny, elastyczny i dane rzeczywiste. W tym celu trener wyjaśni zasady tworzenia budżetu elastycznego.
Dodatkowo w celu wyjaśnienia odchyleń budżetowych należy uzgodnić wynik finansowy z budżetu sztywnego z wynikiem rzeczywistym.
Na zakończenie case study będzie sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetów finansowych.

Czas trwania

14 godzin

Prelegenci

Adiunkt w katedrze Rachunku Kosztów i rachunkowości Zarządczej ,współpracownik firm doradczych ,konsultant przedsiębiorstw, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia na wyższych uczelniach i dla pracowników firm różnej wielkości.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz książek z dziedziny finansów przedsiębiorstw ,controllingu i rachunkowości zarządczej m.in.”Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem ”(Wolter Kluwer 2008r),”Cost and Management Accounting” (WAE Wrocław 2006r) oraz projektów doradczych min Wyceny Spółek ,analiz
strategicznych i doradztwa w zakresie kształtowania strategii rozwoju oraz opracowań systemu controllingu w tym budżetowania.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

-

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa"

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 080
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!