Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne według najnowszych przepisów po nowelizacji 2023 r.

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie dotyczące najnowszych zmian w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego. Istotne jest uproszczenie procesu inwestycyjnego i zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego.

Dowiedz się jakie przepisy uległy zmianie, co w praktyce musisz wdrożyć, żeby nie narażać się na błędy kontrolne!

Kto powinien wziąć udział?

Dla wszystkich, którzy są zainteresowani tematem szkolenia i rozwijaniem swojej wiedzy.

Program szkolenia

1. Procedury urbanistyczne jako etap wstępny procesu budowanego.
2. Krótki przegląd zmian ustawy PiZP wprowadzonych w 2023 roku.
3. Generalne założenia lokalizacji nowych inwestycji budowlanych wg ustawy PiZP – czy są one zgodne z powszechnymi oczekiwaniami inwestorów budowlanych?
4. Podstawowe definicje ustawy, ich praktyczne znaczenie i korelacja z definicjami innych powiązanych ustaw i aktów wykonawczych.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa „ładu przestrzennego”.
6. Dlaczego ciągle tak dużo terenów nie jest objęte planami miejscowymi?
7. Rodzaje terenów dla których uchwalenie planu miejscowego jest obowiązkowe.
8. Dwuetapowa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Bilansowanie terenów przeznaczanych pod nową zabudowę
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Rozporządzenie wykonawcze dotyczące zakresu i skali projektu planu miejscowego
 • Wnoszenie wniosków i uwag do projektów studium i planu, dopuszczenie elektronicznej formy ich składania, nowe zasady ich publicznej dyskusji
 • Koszty bezpośrednie sporządzenia planu

9. Ewentualne skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – odpowiedzialność materialna gminy za obniżenie wartości nieruchomości i ewentualny dochód z opłaty planistycznej.
10. Uchwała krajobrazowa – pomysł z okresu jesieni 2015 roku, problem kar za nielegalne reklamy.

11. Miejscowy plan rewitalizacji jako szczególna forma planu miejscowego – czyli coś za coś…
12. Podstawowe informacje o planowaniu przestrzennym na poziomie wojewódzkim.
13. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kiedy konieczne jest jej uzyskanie?
14. Dwie wersje szczegółowe decyzji o WZiZT – pojęcie celu publicznego wg ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami

 • Procedura uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – skład wniosku, organ właściwy do jej wydania, procedura opiniodawcza, strony postępowania administracyjnego, terminy odnośnie możliwego zawieszenia postępowania
 • Procedura uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – skład wniosku, organ właściwy do jej wydania, procedura opiniodawcza, strony postępowania administracyjnego, nowe, zmienione w 2023 roku terminy odnośnie możliwego zawieszenia postępowania
 • Konieczne do spełnienia przesłanki umożliwiające wydanie decyzji o warunkach zabudowy i możliwość jej przeniesienia na inny podmiot
 • Warunki zabudowy dla realizacji wg „Polskiego Ładu” – czy czasem nie było to wprowadzenie bezładu?
 • Jak długo decyzja o warunkach zabudowy jest możliwa do wykorzystania przy staraniu się o pozwolenie na budowę?

15. Rejestry zbiorów danych przestrzennych.
16. Podsumowanie i dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

JERZY DYLEWSKI

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Aktualnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno–budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego oraz zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Od 1995 do 2004 roku był arbitrem z listy prezesa UZP.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!