PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

O szkoleniu

Intensywne szkolenie ukierunkowane na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi, technik i metod w zarządzaniu produkcją oraz zwiększania efektywności procesów.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
- poznanie praktycznych aspektów planowania i zarządzania produkcją ze szczególnym uwzględnieniem budowy systemu oceny i kontroli w tych obszarach (zarówno w zakresie kosztów jak i poziomu obsługi klienta)
- zdobycie wiedzy o nowoczesnych technikach optymalizacji procesów i redukcji kosztów.
- poznanie metodyki tworzenia planów produkcyjnych i ich zależności pomiędzy sprzedażą a planowaniem produkcji
Innowacyjnym elementem szkolenia jest gra symulacyjna pozwalająca na praktyczną weryfikację przekazanej wiedzy teoretycznej.
Kto powinien wziąć udział?
- kierowników średniego i wyższego szczebla zarządzania odpowiedzialnych za funkcjonowanie obszarów produkcji ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych działów logistyki.
- koordynatorów produkcji, liderów zmian
- managerów, specjalistów zarządzających łańcuchem dostaw
- właścicieli, dyrektorów przedsiębiorstw produkcyjnych
- oraz zainteresowanych tematyka szkolenia

Program szkolenia

1. Miejsce produkcji w nowoczesnym przedsiębiorstwie:
• Struktura systemu produkcji i nowoczesne rozwiązania w produkcji
• Różnica pomiędzy wytwarzaniem (produkcją dóbr) a usługami
• Identyfikacja zewnętrznych czynników, które wpływają na produkcję i planowanie produkcją
• Elementy i składowe działania w ramach środowiska produkcyjnego
• Istota tzw. punktu rozdzielającego zamówień klientów i znaczenie jego lokalizacji dla wytwarzania
2. Identyfikacja popytu:
• Źródła popytu
• Procedury pomiaru popytu
• Techniki prognozowania
• Instrumenty i narzędzia pomiaru popytu
• Techniki prognozowania popytu
3. Poziomy zapasu materiału i możliwości wprowadzenia usprawnień:
• Funkcja oceny poziomów zapasu materiału
• Środki oceny poziomów zapasu materiału
• Poziomy zapasu materiałów
• Składniki kosztowe w zarządzaniu zapasami
4. Metody optymalizacji wielkości partii produkcyjnych:
• Metody obliczania optymalnej wielkości partii produkcyjnej
• Zmienne i ich wpływ na partię produkcyjną
• Przykłady obliczeń ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej
5. Cele działań w zakresie planowania produkcji:
• SOP i inne poziomy planów produkcyjnych
• Horyzonty planowania produkcji (krótko- i długoterminowe)
• Cele planowania produkcji
• Wydajność produkcji
• Wyniki działań i cele jakościowe pod względem kosztu, wydajności i efektywności
• Podstawowe wskaźniki (metryki) pomiaru działań i cele jakościowe
• Proces pomiaru produktywności
• Składniki kosztów produkcji, które mogą być zmierzone
6. Tworzenie, poprawianie i śledzenie planów produkcyjnych:
• System planowania produkcji
• Zależność pomiędzy zdolnością strategiczną a procesem planowania
• ERP, DRP, MRP - zależności między systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa
• Zależność pomiędzy sprzedażą a planowaniem produkcji
• Harmonogramowanie produkcji
7. Planowanie harmonogramów produkcji:
• Zakres i funkcja harmonogramów produkcyjnych (MPS - master production schedules)
• Techniki planowania harmonogramów produkcyjnych (MPS)
8. Zdolności produkcyjne:
• Zakres i funkcje planów w zakresie zdolności produkcyjnych
• Techniki planowania zdolności produkcyjnych
• Centra pracy i ustalania harmonogramów ich pracy
• Wyceny w zależności od czasu dostawy od momentu zamówienia (lead-time)
• Harmonogramowanie i funkcje kontrolne oraz kolejność prac
• Metody ustalania priorytetów zadań
• Wykres Gantta i narzędzia do tworzenia i nadzorowania harmonogramów
9. Pomiar działań związanych z planowaniem produkcji:
• Definiowanie procesu i czas cyklu
• Sporządzanie wykresu strumieni procesowych
• Rodzaje procesów
• Macierzy działań procesowych
• Pomiar wyników działań procesowych
• Czas przebiegu produkcji, czas rozpoczęcia i czas operacji
10. Zabezpieczenia zasobów planowania produkcji:
• Zasoby w procesach produkcyjnych
• Ograniczenia w zakresie dostępności zasobów (wąskie gardła)
• Optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych
11. Lean Manufacturing - filozofia, korzyści i zagrożenia:
• Podstawy szczupłego wytwarzania
• Straty - w poszukiwaniu redukcji kosztów
• Organizacja produkcji wg Lean
• Balansowanie zasobów
• Teoria ograniczeń
• VSM - mapa strumienia wartości
• VMI i JiT zmiana sposobu współpracy w łańcuchu dostaw.
• Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi
• OPF (One Piece Flow) - warunki stosowania i korzyści z wprowadzenia
• SMED (Single Minute Exchange of Die) - technika skracania czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń
• Total Productive Maintenance (TPM) - narzędzia zwiększania produktywności wyposażenia
12. Lean Manufacturing - narzędzia dodatkowe:
• Wykorzystanie ABC i zasady Pareto w praktyce
• 5 Why - w poszukiwaniu prawdziwych przyczyn
• Diagram Ishikawy
• 5S - organizacja miejsc pracy
• Kaizen ciągłe doskonalenie
• Six sigma i PDCA
13. Gra symulacyjna - produkcja w warunkach zmiennego popytu i ograniczonych zasobów:
• Gra pozwalająca na praktyczne zastosowanie przedstawionych rozwiązań i technik.
• Bardzo duża elastyczność stosowanych strategii i rozwiązań
• Możliwość testowania różnych strategii działań i oceny wyników finansowych podjętych decyzji
• Możliwość swobodnego przydziału zasobów do zadań
• Wprowadzanie praktyczne rozwiązań Lean Manufacturing
• Doskonała „grywalność"

Czas trwania

Liczba zajęć - 16 godz. lekcyjnych

Prelegenci

Wiktor Małaszek
Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem biznesowych i szkoleniowym. Z wykształcenia chemik i logistyk, posiada certyfikat European Logistics Association. Pracował m.in. dla: Raben Fresh Logistics, Baltic Wood, Coty, Elektroskandia, Coko Werk, Profmetkol, TIM, Emperia, Combidata, Sharp, Toyota, ENEA, Decora.
Aktywny uczestnik wdrożeń pilotażowych programu produkcyjnego klasy MRPII oraz programu WMS, autor koncepcji technologicznych magazynów, systemu dystrybucji oraz szczegółowych rozwiązań zastosowania kodów kreskowych i systemów Automatycznej Identyfikacji. Specjalizuje się w łączeniu koncepcji LEAN z gruntowną wiedzą logistyczną i wykorzystaniu jej w praktycznych rozwiązaniach. Potrafi wykorzystać nowoczesne technologie w logistyce i sprawnie łączyć je z obszarem produkcji. Posiada również doświadczenie związane z pracami nad wdrożeniami ISO 9001, ISO 14000 oraz ISO 18000, autor wielu procedur i instrukcji dla tych systemów. Prowadzi szkolenia otwarte i projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż.
Tomasz Dworczak
Ekspert z zakresu optymalizacji procesów logistycznych i produkcji, aktywny doradca biznesowy i trener. Posiada europejski certyfikat Logistics Senior Level. Praktyk -Swoje doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich działów logistycznych oraz planowania i przygotowania produkcji w dużych firmach. W latach 1998 -2007 pracował dla grupy Smurfit Kappa gdzie zajmował się kreowaniem procesów logistycznych.
Od 12 lat właściciel firmy produkcyjnej i doradczej. Autor wielu programów i materiałów szkoleniowych, m.in. wybrane moduły certyfikacji Logistics Junior Level. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach logistycznych. tj. audyty magazynów, analizy przepływów i projekty magazynów, projekty technologiczno-organizacyjne planowania i realizacji produkcji oraz inne mające na celu wdrożenie lub optymalizacje nowoczesnych technik logistycznych w przedsiębiorstwach. Prowadzi szkolenia otwarte i projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż.
Firmy dla jakich pracował w projektach i szkoleniach to m.in.: Amica, King Oscar, Delphia Yachts, Smurfit Kappa, Castorama, DeMolen, Algontec, Faurecia, Eurobox, Raben Fresh Logistics, Baltic Wood, Novol, Medivet, AB S.A., Nestle Pacific, Rossman, TFP, Coty, Coko Werk, Bosch, Brenntag Polska, France Foodsystems, Profmetkol, Stora Enso, Panopa, VW, BPSC, Poch, TIM S.A., Cargo, Balcerzak, Pratt & Whitney Kalisz, Gardner, BillPlast, Comarch, Orlen, Valmet Automotive.

Gdzie i kiedy

Łódź 14 wrzesień 2015
Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Łódź

ul. Tumidajskiego 2

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6-7 lipiec 2015
Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Warszawa

Tumidajskiego 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 9-11 grudzień 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 październik 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 19-21 wrzesień 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23-25 maj 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 20-21 maj 2013
Hotel Gromada "Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25-27 luty 2013
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25-27 luty 2013
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10-12 grudzień 2012
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26-27 listopad 2012
Hotel Gromada ,,Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 22-24 październik 2012
Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 maj 2012
Hotel Belvedere****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 maj 2012
Hotel Belvedere****

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 14-15 maj 2012
Hotel Gromada

00-012 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 12-14 grudzień 2011
Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 listopad 2011
Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 1-2 listopad 2011
Hotel Gromada

00-030 Warszawa

Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 13-14 październik 2011
Hotel Gromada

00-030 Warszawa

Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 13-15 czerwiec 2011
Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 13-15 czerwiec 2011
Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 13-15 czerwiec 2011
Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12-13 maj 2011
Hotel Gromada

00-030 Warszawa

Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 luty 2011
Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 luty 2011
Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 luty 2011
Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 luty 2011
Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 luty 2011
Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

ul. KAzimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21-23 luty 2011
Hotel Wersal***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25-27 październik 2010
Pensjonat Antałówka

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25-27 październik 2010
ANTAŁÓWKA

Zakopane

xxx

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 czerwiec 2010
Warszawa

Warszawa

xxx

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

ZAKOPANE 19-21 kwiecień 2010
ANTAŁÓWKA

34-500 ZAKOPANE

WIERCHOWA 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

ZAKOPANE 7-9 grudzień 2009
PENSJONAT ANTAŁÓWKA***

ZAKOPANE

WIERCHOWA 2

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto
1 200
Cena zawiera:
  • Wiktor Małaszek Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem biznesowych i szkoleniowym. Z wykształcenia chemik i logistyk, posiada certyfikat European Logistics Association. Pracował m.in. dla: Raben Fresh Logistics, Baltic Wood, Coty, Elektroskandia, Coko Werk, Profmetkol, TIM, Emperia, Combidata, Sharp, Toyota, ENEA, Decora. Aktywny uczestnik wdrożeń pilotażowych programu produkcyjnego klasy MRPII oraz programu WMS, autor koncepcji technologicznych magazynów, systemu dystrybucji oraz szczegółowych rozwiązań zastosowania kodów kreskowych i systemów Automatycznej Identyfikacji. Specjalizuje się w łączeniu koncepcji LEAN z gruntowną wiedzą logistyczną i wykorzystaniu jej w praktycznych rozwiązaniach. Potrafi wykorzystać nowoczesne technologie w logistyce i sprawnie łączyć je z obszarem produkcji. Posiada również doświadczenie związane z pracami nad wdrożeniami ISO 9001, ISO 14000 oraz ISO 18000, autor wielu procedur i instrukcji dla tych systemów. Prowadzi szkolenia otwarte i projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż. Tomasz Dworczak Ekspert z zakresu optymalizacji procesów logistycznych i produkcji, aktywny doradca biznesowy i trener. Posiada europejski certyfikat Logistics Senior Level. Praktyk -Swoje doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich działów logistycznych oraz planowania i przygotowania produkcji w dużych firmach. W latach 1998 -2007 pracował dla grupy Smurfit Kappa gdzie zajmował się kreowaniem procesów logistycznych. Od 12 lat właściciel firmy produkcyjnej i doradczej. Autor wielu programów i materiałów szkoleniowych, m.in. wybrane moduły certyfikacji Logistics Junior Level. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach logistycznych. tj. audyty magazynów, analizy przepływów i projekty magazynów, projekty technologiczno-organizacyjne planowania i realizacji produkcji oraz inne mające na celu wdrożenie lub optymalizacje nowoczesnych technik logistycznych w przedsiębiorstwach. Prowadzi szkolenia otwarte i projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż. Firmy dla jakich pracował w projektach i szkoleniach to m.in.: Amica, King Oscar, Delphia Yachts, Smurfit Kappa, Castorama, DeMolen, Algontec, Faurecia, Eurobox, Raben Fresh Logistics, Baltic Wood, Novol, Medivet, AB S.A., Nestle Pacific, Rossman, TFP, Coty, Coko Werk, Bosch, Brenntag Polska, France Foodsystems, Profmetkol, Stora Enso, Panopa, VW, BPSC, Poch, TIM S.A., Cargo, Balcerzak, Pratt & Whitney Kalisz, Gardner, BillPlast, Comarch, Orlen, Valmet Automotive.
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!