Szkolenie: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK ZWIĘKSZANA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-i-zarzadzanie-produkcja-z-wykorzystaniem-nowoczesnych-technik-zwiekszana-efektywnosci-procesow-49852-id71

Informacje o szkoleniu

 • PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK ZWIĘKSZANA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW


  ID szkolenia: 49852
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Produkcja
 • Adres szkolenia:

  Hotel Król Kazimierz****
  Pulawska 86
  24-120 Kazimierz Dolny
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 10-12.06.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  21 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA PROMOCYJNA!

Przy zgłoszeniu uczestnictwa w terminie do 24 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 1950,00zł netto
2398,50 brutto

Przy zgłoszeniu uczestnictwa po 25 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 2200,00zł netto
2706,00 brutto

Cel szkolenia

Pokazanie praktycznych aspektów planowania i zarządzania produkcją ze szczególnym uwzględnieniem budowy systemu oceny i kontroli w tych obszarach (zarówno w zakresie kosztów jak i poziomu obsługi klienta) oraz przekazanie wiedzy o nowoczesnych technikach optymalizacji procesów i redukcji kosztów.
Innowacyjnym elementem szkolenia jest gra symulacyjna pozwalająca na praktyczną weryfikację przekazanej wiedzy teoretycznej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do

Kierowników średniego i wyższego szczebla zarządzania mających wpływ na funkcjonowanie obszarów produkcji ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych działów logistyki i managerów łańcucha dostaw.

Program szkolenia:

1. Miejsce produkcji w nowoczesnym przedsiębiorstwie:

struktura systemu produkcji i nowoczesne rozwiązania w produkcji
różnica pomiędzy wytwarzaniem (produkcją dóbr) a usługami
identyfikacja zewnętrznych czynników, które wpływają na produkcję i planowanie produkcją
elementy i składowe działania w ramach środowiska produkcyjnego
istota tzw. punktu rozdzielającego zamówień klientów i znaczenie jego lokalizacji dla wytwarzania


2. Identyfikacja popytu:

źródła popytu
procedury pomiaru popytu
techniki prognozowania
instrumenty i narzędzia pomiaru popytu
techniki prognozowania popytu


3. Poziomy zapasu materiału i możliwości wprowadzenia usprawnień

funkcja oceny poziomów zapasu materiału
środki oceny poziomów zapasu materiału
poziomy zapasu materiałów
składniki kosztowe w zarządzaniu zapasami


4. Metody optymalizacji wielkości partii produkcyjnych

metody obliczania optymalnej wielkości partii produkcyjnej
zmienne i ich wpływ na partię produkcyjną
przykłady obliczeń ekonomicznej wielkości partii produkcyjnej


5. Cele działań w zakresie planowania produkcji:

SOP i inne poziomy planów produkcyjnych
horyzonty planowania produkcji (krótko- i długoterminowe)
cele planowania produkcji
wydajność produkcji
wyniki działań i cele jakościowe pod względem kosztu, wydajności i efektywności
podstawowe wskaźniki (metryki) pomiaru działań i cele jakościowe
proces pomiaru produktywności
składniki kosztów produkcji, które mogą być zmierzone


6. Tworzenie, poprawianie i śledzenie planów produkcyjnych:

system planowania produkcji
zależność pomiędzy zdolnością strategiczną a procesem planowania
ERP , DRP , MRP - zależności między systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa
zależność pomiędzy sprzedażą a planowaniem produkcji
harmonogramowanie produkcji


7. Planowanie harmonogramów produkcji:

zakres i funkcja harmonogramów produkcyjnych (MPS - master production schedules)
techniki planowania harmonogramów produkcyjnych (MPS)


8. Zdolności produkcyjne:

zakres i funkcje planów w zakresie zdolności produkcyjnych
techniki planowania zdolności produkcyjnych
centra pracy i ustalania harmonogramów ich pracy
wyceny w zależności od czasu dostawy od momentu zamówienia (lead-time)
harmonogramowanie i funkcje kontrolne oraz kolejność prac
metody ustalania priorytetów zadań
wykres Gantta i narzędzia do tworzenia i nadzorowania harmonogramów


9. Pomiar działań związanych z planowaniem produkcji:

definiowanie procesu i czas cyklu
sporządzanie wykresu strumieni procesowych
rodzaje procesów
macierzy działań procesowych
pomiar wyników działań procesowych
czas przebiegu produkcji, czas rozpoczęcia i czas operacji


10. Zabezpieczenia zasobów planowania produkcji:

zasoby w procesach produkcyjnych
ograniczenia w zakresie dostępności zasobów (wąskie gardła)
optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych


11. Lean Manufacturing - filozofia, korzyści i zagrożenia.

podstawy szczupłego wytwarzania
straty - w poszukiwaniu redukcji kosztów
organizacja produkcji wg Lean
balansowanie zasobów
teoria ograniczeń
VSM - mapa strumienia wartości
VMI i JiT zmiana sposobu współpracy w łańcuchu dostaw.
Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi
OPF (One Piece Flow) - warunki stosowania i korzyści z wprowadzenia
SMED (Single Minute Exchange of Die) - technika skracania czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń
Total Productive Maintenance (TPM) - narzędzia zwiększania produktywności wyposażenia


12. Lean Manufacturing - narzędzia dodatkowe.

wykorzystanie ABC i zasady Pareto w praktyce
5 Why - w poszukiwaniu prawdziwych przyczyn
diagram Ishikawy
5S - organizacja miejsc pracy
Kaizen ciągłe doskonalenie
Six sigma i PDCA


13. Gra symulacyjna - produkcja w warunkach zmiennego popytu i ograniczonych zasobów.

gra pozwalająca na praktyczne zastosowanie przedstawionych rozwiązań i technik.
bardzo duża elastyczność stosowanych strategii i rozwiązań
możliwość testowania różnych strategii działań i oceny wyników finansowych podjętych decyzji
możliwość swobodnego przydziału zasobów do zadań
wprowadzanie praktyczne rozwiązań Lean Manufacturing
doskonała „grywalność"

Informacje o prelegentach:

Ekspert z zakresu logistyki i produkcji, doradca biznesowy, wykładowca na Wyższej Uczelni. Posiada europejski certyfikat Logistics Junior Level. Praktyk - od 12 lat właściciel firmy produkcyjnej. Swoje doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich działów logistycznych oraz planowania i przygotowania produkcji w dużych firmach. Aktualnie bierze udział w licznych projektach logistycznych tj audyty magazynów, analizy przepływów i projekty magazynów, wykonuje projekty technologiczno-organizacyjne planowania i realizacji produkcji oraz inne mające na celu wdrożenie lub optymalizacje nowoczesnych technik logistycznych w przedsiębiorstwach. Prowadzi szkolenia otwarte i projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń otwartych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1950,00 - zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Pobyt: od 9.06.2013 r. (kolacja) do 12.06.2013 r.(śniadanie) zakwaterowanie w pokojach 2-os. z pełnym wyżywieniem (wszystkie posiłki w formie stołu szwedzkiego) do pok. 1-os. dopłata 360,00 zł + VAT (ograniczona ilość) materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzi w hotelu możliwość skorzystanie we własnym zakresie z pakietu SPA

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK ZWIĘKSZANA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW