Szkolenie: Planowanie karier i budowanie ścieżek rozwoju

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-karier-i-budowanie-sciezek-rozwoju-44615-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Planowanie karier to systemowe planowanie rozwoju pracowników i podejmowanie działań przygotowujących do poszerzenia zakresu odpowiedzialności. Skuteczne planowanie może przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego w organizacji, utrzymać zaangażowanie pracowników i wzmocnić ich motywację. Dobrze zaprojektowany rozwój może stanowić istotny czynnik pozwalający na zatrzymanie w firmie najcenniejszych pracowników.

Korzyści dla uczestników:
Po szkoleniu uczestnicy będą:
rozumieć działania realizowane w projektowaniu rozwoju i zarządzaniu talentami
będą zdolni do projektowania takich działań i wdrażania ich w organizacji
będą zdolni również do projektowania wskaźników efektywnościowych w zakresie rozwoju pracowników

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby odpowiedzialne za sprawy personalne, menedżerowie zarządzający pracownikami.

Program szkolenia:

Moduł 1. Kariera pracownika we własnej perspektywie
Istota planowania kariery i jej determinanty
Modele kariery vs przekazy rodzinne, wartości, potrzeby i aspiracje
Kluczowe założenia koncepcji karier
Koszty kariery i bilansowanie zasobów
Etapy planowania kariery pracownika
Umiejętność przygotowywania i udzielania informacji zwrotnej pracownikowi na temat jego kariery

Moduł 2. Kariera pracownika w perspektywie organizacji
Rozwój kapitału ludzkiego organizacji
Strategia organizacji a strategia personalna
Środowisko organizacji (kultura i klimat organizacji, system wartości, styl zarządzania, styl komunikacji jako stymulatory i inhibitory rozwoju pracowników w organizacji
Czynniki determinujące planowanie kariery w organizacji – indywidualne preferencje rozwojowe pracownika, predyspozycje, oczekiwania w zakresie rozwoju kompetencji, profile kompetencji,
Diagnoza potencjału rozwojowego pracowników
Informacje z formalnej oceny okresowej i oceny 360 stopni
AC i DC
Obserwacja uczestnicząca
Testy kompetencyjne
Coaching
Mentoring
Badania efektywności szkoleń
Samoocena i inne metody
Etapy sporządzania planu kariery
Podejście do rozwoju pracowników, a zmiany w organizacji
Zwrot z inwestycji w programy rozwojowe dla pracowników

Moduł 3. Zarządzanie talentami w organizacji
Mity i realia na temat zarządzania talentami
Znaczenie talentów dla organizacji
Diagnozowanie talentów
Warunki efektywnego zarządzania talentami
Strategia personalna a polityka zarządzania talentami w organizacji
Zwrot z inwestycji w zarządzanie talentami

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszenia,
płatność po szkoleniu

Wydarzenie: Planowanie karier i budowanie ścieżek rozwoju