Planowanie karier i budowanie ścieżek rozwoju

O szkoleniu

Planowanie karier to systemowe planowanie rozwoju pracowników i podejmowanie działań przygotowujących do poszerzenia zakresu odpowiedzialności. Skuteczne planowanie może przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego w organizacji, utrzymać zaangażowanie pracowników i wzmocnić ich motywację. Dobrze zaprojektowany rozwój może stanowić istotny czynnik pozwalający na zatrzymanie w firmie najcenniejszych pracowników.

Korzyści dla uczestników:
Po szkoleniu uczestnicy będą:
rozumieć działania realizowane w projektowaniu rozwoju i zarządzaniu talentami
będą zdolni do projektowania takich działań i wdrażania ich w organizacji
będą zdolni również do projektowania wskaźników efektywnościowych w zakresie rozwoju pracowników
Kto powinien wziąć udział?
Osoby odpowiedzialne za sprawy personalne, menedżerowie zarządzający pracownikami.

Program szkolenia

Moduł 1. Kariera pracownika we własnej perspektywie
Istota planowania kariery i jej determinanty
Modele kariery vs przekazy rodzinne, wartości, potrzeby i aspiracje
Kluczowe założenia koncepcji karier
Koszty kariery i bilansowanie zasobów
Etapy planowania kariery pracownika
Umiejętność przygotowywania i udzielania informacji zwrotnej pracownikowi na temat jego kariery

Moduł 2. Kariera pracownika w perspektywie organizacji
Rozwój kapitału ludzkiego organizacji
Strategia organizacji a strategia personalna
Środowisko organizacji (kultura i klimat organizacji, system wartości, styl zarządzania, styl komunikacji jako stymulatory i inhibitory rozwoju pracowników w organizacji
Czynniki determinujące planowanie kariery w organizacji – indywidualne preferencje rozwojowe pracownika, predyspozycje, oczekiwania w zakresie rozwoju kompetencji, profile kompetencji,
Diagnoza potencjału rozwojowego pracowników
Informacje z formalnej oceny okresowej i oceny 360 stopni
AC i DC
Obserwacja uczestnicząca
Testy kompetencyjne
Coaching
Mentoring
Badania efektywności szkoleń
Samoocena i inne metody
Etapy sporządzania planu kariery
Podejście do rozwoju pracowników, a zmiany w organizacji
Zwrot z inwestycji w programy rozwojowe dla pracowników

Moduł 3. Zarządzanie talentami w organizacji
Mity i realia na temat zarządzania talentami
Znaczenie talentów dla organizacji
Diagnozowanie talentów
Warunki efektywnego zarządzania talentami
Strategia personalna a polityka zarządzania talentami w organizacji
Zwrot z inwestycji w zarządzanie talentami

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 22-23 listopad 2012
hotel

Warszawa

do ustalenia

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 29-30 październik 2012
hotel

Kraków

do ustalenia

woj. małopolskie

Rejestracja

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszenia,
płatność po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!