Szkolenie: Planowanie logistyczne

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-logistyczne-26132

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Terminy szkolenia
3-4 października 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project


Cele szkolenia
Prezentowany w trakcie szkolenia warsztat narzędziowy planowania logistycznego na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym w poszczególnych obszarach planowania przepływu materiałów – zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji – obejmuje metody planowania, procedury i techniki, algorytmy i zależności obliczeniowe, dyskusje przypadków zastosowania i przykładów obliczeń oraz wiele ćwiczeń rachunkowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie z zakresu planowania logistycznego jest kierowane do:
• specjalistów-planistów i kierowników działów planowania logistycznego,
• kierowników i specjalistów logistyki,
• menedżerów i kierowników operacyjnych,
• specjalistów i kierowników łańcuchów dostaw,
• specjalistów, planistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa – zajmujących się:
• zakupami i zaopatrzeniem,
• zapasami,
• logistyką produkcji i przepływem materiałów,
• magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
• transportem i spedycją,
• sprzedażą i dystrybucją,
• controllingiem operacyjnym w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki.

Program szkolenia:

1. Rola logistyki w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw:
• koncepcja i cele logistyki,
• podejście systemowe w logistyce (elementy systemu logistycznego i analiza relacji trade-off),
• podejście procesowe w logistyce,
• mapowanie i analiza procesów logistycznych,
• rola logistyki w łańcuchu dostaw – koncepcja SCM,
• podstawowe komponenty SCM (dom SCM) a logistyka,
• zastosowanie koncepcji „lean” i „agile” w łańcuchu dostaw.

2. Miejsce logistyki w planowaniu działalności przedsiębiorstwa:
• rodzaje horyzontów planistycznych w przedsiębiorstwie,
• cykl i okres planowania,
• miejsce logistyki w strategii firmy,
• planowanie działań logistycznych na poziomie operacyjnym,
• formułowanie procedur postępowania w logistyce,
• planowanie działań logistycznych w perspektywie łańcucha dostaw – sieciowa orientacja w planowaniu logistycznym.

3. Planowanie logistyczne w obszarze dystrybucji:
• zadania logistyki w sferze dystrybucji,
• tworzenie logistycznej sieci dostaw,
• strategie w sieciach logistycznych,
• tworzenie długookresowych planów dystrybucji,
• planowanie zasobów dystrybucji – sterowanie przepływem wyrobów gotowych,
• planowanie transportu w dystrybucji (opcje i strategie transportowe),
• planowanie potrzeb transportowych,
• planowanie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową w sferze dystrybucji.

4. Planowanie logistyczne w sferze produkcji:
• tradycyjne a elastyczne systemy produkcji,
• szczegółowe zadania i cele logistyki w sferze produkcji,
• rola logistyki w produkcji zgodnej z koncepcją „lean”,
• SOP jako punkt wyjścia w planowaniu działań produkcyjnych,
• tworzenie głównego harmonogramu produkcji (MPS),
• determinanty MRP i planowanie potrzeb materiałowych,
• uwzględnianie potrzeby optymalizacji kosztów w planowaniu potrzeb materiałowych,
• planowanie i bilansowanie obciążeń,
• harmonogramowanie wprzód i w tył,
• zastosowanie reguł priorytetu w harmonogramach,
• planowanie przepływów materiałowych w ramach logistyki wewnętrznej,
• narzędzia wspomagające zarządzanie przepływem informacji w sferze logistyki wewnętrznej.

5. Planowanie logistyczne w obszarze zaopatrzenia:
• relacja logistyki i zakupów zaopatrzeniowych,
• zadania służb zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie,
• rola logistyki w realizacji wybranych strategii zaopatrzeniowych,
• tworzenie planu zaopatrzenia,
• formułowanie budżetów materiałowych,
• metody planowania dostaw zaopatrzeniowych
• optymalizacja kosztów logistycznych w sferze zaopatrzenia.

6. Logistyka w planach finansowych:
• badanie wpływu logistyki na bilans przedsiębiorstwa,
• badanie wpływu logistyki na rachunek zysków i strat,
• budowanie budżetu logistycznego,
• wyznaczanie ogólnych i cząstkowych celów finansowych dla sfery logistyki,
• planowanie redukcji kosztów logistycznych w ramach target costing.

7. Weryfikacja wykonania planów:
• pomiar efektywności i skuteczności działań logistycznych,
• rodzaje mierników logistycznych – mierniki proste i złożone,
• ustalanie i analiza przyczynowo-skutkowa KPI,
• badanie dynamiki wyników działań logistycznych,
• raportowanie efektów działalności logistycznej.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Planowanie logistyczne