Szkolenie

Planowanie przestrzenne w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego – aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego.

O szkoleniu

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:

- omówić zasady polityki przestrzennej ze szczególnym naciskiem na praktyczny charakter warsztatów
- omówić zakres informacji płynący z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków zabudowy, studium.
- przedstawić zagadnienia problematyczne związane z planami miejscowymi oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia
- omówić praktyczne aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego
- wyposażyć Uczestników w specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz przekazać wskazówki dotyczące jej wykorzystania w praktyce

Korzyści, czyli otrzymują Państwo:

- kompleksową wiedzę wprowadzającą w problematykę planowania przestrzennego,
- możliwość uporządkowania bądź uzupełnienia wiedzy o obowiązujących normach prawnych oraz dodatkowo wprowadzenie w zakres zmian, jakie ustawodawca planuje wprowadzić wraz z nadejściem nowego roku
- zakres informacji wynikających z dokumentacji czy rozstrzygnięć planistycznych
- wiedzę na temat szczególnych przypadków realizacji przedsięwzięć, planowania i procedur towarzyszących zagospodarowaniu przestrzennemu
- zakres praw i obowiązków organów publicznych w odniesieniu do władztwa planistycznego
- możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia, a także szansę skorzystania z wieloletniego doświadczenia Eksperta prowadzącego
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

- wszystkie osoby biorące udział w procesie inwestycyjnym
- inwestorzy prywatni i instytucjonalni realizujący inwestycje budowlane
- osoby samodzielnie pełniące funkcje techniczne w budownictwie
- projektanci koordynujący całość przygotowania i realizacji zamierzenia inwestycyjnego
- wszystkie pozostałe osoby zainteresowane omawianą tematyką

Program szkolenia

Program szkolenia:Dzień I – wprowadzenie i polityka przestrzenna organów publicznych


1. Proces inwestycji budowlanych w pigułce – co, gdzie, kiedy.
Etapy procesu inwestycyjnego od koncepcji inwestycji po użytkowanie obiektu.
Normy prawne dotyczące procesu inwestycji budowlanych.

2. Co inwestor powinien wiedzieć o nieruchomości?
Identyfikacja danych dotyczących nieruchomości w rejestrach publicznych – audyt nieruchomości.
Identyfikacja potencjalnych problemów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

3. Władztwo planistyczne – czyli co i jak można nakazać obywatelowi.
Zakres władztwa planistycznego organów publicznych.
Formy rozstrzygnięć planistycznych, czyli studium, MPZP, warunki i DL.
Władztwo planistyczne a własność.
Naczelne zasady kształtowania polityki przestrzennej.

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – a co to tak właściwie jest?
Charakter prawny studium.
Zakres danych ujawnianych w studium.
Jak czytać studium i na co zwracać uwagę?
Uchwalanie studium – uprawnienia obywateli oraz obowiązki organów.

5. Jeżeli studium nie jest aktem prawa miejscowego to jak wpływa na własność nieruchomości?

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czyli jak przyszłość nieruchomości widzi władza?
Wymogi formalne dokumentacji planistycznej.
Zakres informacji obowiązkowych i fakultatywnych zamieszczanych w planie.
Tereny zamknięte i strefy specjalne.
Kto płaci za sporządzenie planu miejscowego?

7. Jak wygląda proces uchwalania MPZP?
Inicjacja – jaki obszar zostanie objęty planem.
Początki – mamy wstępny projekt.
Weryfikacja – współpraca organów.
Karty na stół – wyłożenie i publiczna dyskusja.
Koniec – głosowania i publikacja.

8. Zagadnienia problematyczne związane z planami miejscowymi.
Plan został uchwalony, ale jest niekorzystny dla właściciela. Co można zrobić?
Czy gmina musi sporządzić plan miejscowy i czy można ją do tego przymusić?
Unieważnienie części planu? Biała plama?

9. Renta planistyczna - to ile i kiedy trzeba będzie zapłacić na rzecz gminy?Dzień II – rozstrzygnięcia indywidualne w sprawach planistycznych

1. Postępowanie administracyjne w sprawach planistycznych i nie tylko.
Schemat postępowania administracyjnego.
Budowa decyzji administracyjnej i jej kluczowe elementy.
Zaskarżanie rozstrzygnięć – jak i kiedy?

2. Czy dostanę warunki zabudowy dla inwestycji?
Kiedy warunki zabudowy są potrzebne a kiedy można się bez nich obejść?
Czy organ może odmówić wydania warunków zabudowy?
Dobre sąsiedztwo, dostęp do drogi, zgodność z przepisami odrębnymi – wymogi stawiane inwestycjom.

3. Wydawanie warunków zabudowy – nadzór nad postępowaniem.
Elementy wniosku – co zawrzeć, jak to opisać, co dołączyć aby usprawnić postępowanie?
Terminy – to kiedy wreszcie dostanę decyzje?

4. Brak warunków zabudowy – jakie mogą być konsekwencje prawne?

5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego – przebieg postępowania.
Organy właściwe do wydania decyzji.
Konieczne uzgodnienia w trakcie postępowania.

6. Cel publiczny czyli jaki?
Jak ustawa definiuje pojęcie celu publicznego?
Jakie działania jednostek publicznych są działaniami w ramach inwestycji celu publicznego?

7. Decyzje lokalizacyjną już mamy, teraz na grunt czekamy.
Wywłaszczenia pod inwestycje celu publicznego.
Wywłaszczenie przez ograniczenie.
Odszkodowanie – kto i kiedy musi zapłacić?

8. Co nam dają spec-ustawy?

9. Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
Omówienie projektów i zamierzeń legislacyjnych jakie szykuje ustawodawca.
Kodeks Urbanistyczno - Budowlany – kompleksowa regulacja całego procesu budowlanegoChcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym Uczestnikiem, który zdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.

Metody szkoleniowe:
Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych wzbogaconych o liczne ćwiczenia i analizy, pracę indywidualną i w małych grupach, studium przypadków, symulacje i miniwykłady. Wybrane przez nas metody pozwalają zaangażować uczestników i znacząco podwyższyć efektywność szkolenia. Uczestnicy są dla nas aktywnymi partnerami w procesie realizowania programu szkolenia, uwzględniamy wiedzę i doświadczenia jakie wnoszą, angażujemy ich całkowicie w proces edukacji.

Koszt szkolenia:
1200.00 zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena uwzględnia
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób,
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- materiały dla każdego z uczestników: dydaktyczne i ćwiczeniowe oraz materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Stworzymy program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Twoich pracowników.

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.


Abilit Szkolenia i Doradztwo

tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651
www.abilit.pl
mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia
www.szkoleniaidoradztwo.pl

Prelegenci

Cytat
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Prawnik, specjalista prawa budowlanego, prawa dot. nieruchomości zagospodarowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego w tym FIDIC. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Ekspert zajmujący się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości połączonych z robotami budowlanymi.

Gdzie i kiedy

Poznań 24 - 25 kwietnia 2014
Poznań

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 03 - 04 marca 2014
Kraków

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 31 grudnia 2013
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł netto
1200 PLN
Cena zawiera:
  • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.
Weź udział

Organizator

Abilit Szkolenia i Doradztwo
63-760 Zduny
Łacnowa 58/11
woj. wielkopolskie
Abilit Szkolenia i Doradztwo – działamy, ponieważ jesteśmy pasjonatami tworzenia procesów pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich kwalifikacji. Istniejemy, ponieważ poszerzamy horyzonty i budujemy strategie. Wszystko, co robimy, robimy z zaa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Abilit Szkolenia i Doradztwo
63-760 Zduny Łacnowa 58/11
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!