Szkolenie: Planowanie przestrzenne w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego – aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-przestrzenne-w-ramach-budowlanego-procesu-inwestycyjnego-aspekty-prawne-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-55380-id47187

Informacje o szkoleniu

 • Planowanie przestrzenne w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego – aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego.


  ID szkolenia: 55380
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura Nieruchomości
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Poznań
  Poznań
  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni (16 godz.)
 • Organizator szkolenia:

  Abilit Szkolenia i Doradztwo
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:

- omówić zasady polityki przestrzennej ze szczególnym naciskiem na praktyczny charakter warsztatów
- omówić zakres informacji płynący z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków zabudowy, studium.
- przedstawić zagadnienia problematyczne związane z planami miejscowymi oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia
- omówić praktyczne aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego
- wyposażyć Uczestników w specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz przekazać wskazówki dotyczące jej wykorzystania w praktyce

Korzyści, czyli otrzymują Państwo:

- kompleksową wiedzę wprowadzającą w problematykę planowania przestrzennego,
- możliwość uporządkowania bądź uzupełnienia wiedzy o obowiązujących normach prawnych oraz dodatkowo wprowadzenie w zakres zmian, jakie ustawodawca planuje wprowadzić wraz z nadejściem nowego roku
- zakres informacji wynikających z dokumentacji czy rozstrzygnięć planistycznych
- wiedzę na temat szczególnych przypadków realizacji przedsięwzięć, planowania i procedur towarzyszących zagospodarowaniu przestrzennemu
- zakres praw i obowiązków organów publicznych w odniesieniu do władztwa planistycznego
- możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia, a także szansę skorzystania z wieloletniego doświadczenia Eksperta prowadzącego

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:

- wszystkie osoby biorące udział w procesie inwestycyjnym
- inwestorzy prywatni i instytucjonalni realizujący inwestycje budowlane
- osoby samodzielnie pełniące funkcje techniczne w budownictwie
- projektanci koordynujący całość przygotowania i realizacji zamierzenia inwestycyjnego
- wszystkie pozostałe osoby zainteresowane omawianą tematyką

Program szkolenia:

Program szkolenia:Dzień I – wprowadzenie i polityka przestrzenna organów publicznych


1. Proces inwestycji budowlanych w pigułce – co, gdzie, kiedy.
Etapy procesu inwestycyjnego od koncepcji inwestycji po użytkowanie obiektu.
Normy prawne dotyczące procesu inwestycji budowlanych.

2. Co inwestor powinien wiedzieć o nieruchomości?
Identyfikacja danych dotyczących nieruchomości w rejestrach publicznych – audyt nieruchomości.
Identyfikacja potencjalnych problemów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

3. Władztwo planistyczne – czyli co i jak można nakazać obywatelowi.
Zakres władztwa planistycznego organów publicznych.
Formy rozstrzygnięć planistycznych, czyli studium, MPZP, warunki i DL.
Władztwo planistyczne a własność.
Naczelne zasady kształtowania polityki przestrzennej.

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – a co to tak właściwie jest?
Charakter prawny studium.
Zakres danych ujawnianych w studium.
Jak czytać studium i na co zwracać uwagę?
Uchwalanie studium – uprawnienia obywateli oraz obowiązki organów.

5. Jeżeli studium nie jest aktem prawa miejscowego to jak wpływa na własność nieruchomości?

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czyli jak przyszłość nieruchomości widzi władza?
Wymogi formalne dokumentacji planistycznej.
Zakres informacji obowiązkowych i fakultatywnych zamieszczanych w planie.
Tereny zamknięte i strefy specjalne.
Kto płaci za sporządzenie planu miejscowego?

7. Jak wygląda proces uchwalania MPZP?
Inicjacja – jaki obszar zostanie objęty planem.
Początki – mamy wstępny projekt.
Weryfikacja – współpraca organów.
Karty na stół – wyłożenie i publiczna dyskusja.
Koniec – głosowania i publikacja.

8. Zagadnienia problematyczne związane z planami miejscowymi.
Plan został uchwalony, ale jest niekorzystny dla właściciela. Co można zrobić?
Czy gmina musi sporządzić plan miejscowy i czy można ją do tego przymusić?
Unieważnienie części planu? Biała plama?

9. Renta planistyczna - to ile i kiedy trzeba będzie zapłacić na rzecz gminy?Dzień II – rozstrzygnięcia indywidualne w sprawach planistycznych

1. Postępowanie administracyjne w sprawach planistycznych i nie tylko.
Schemat postępowania administracyjnego.
Budowa decyzji administracyjnej i jej kluczowe elementy.
Zaskarżanie rozstrzygnięć – jak i kiedy?

2. Czy dostanę warunki zabudowy dla inwestycji?
Kiedy warunki zabudowy są potrzebne a kiedy można się bez nich obejść?
Czy organ może odmówić wydania warunków zabudowy?
Dobre sąsiedztwo, dostęp do drogi, zgodność z przepisami odrębnymi – wymogi stawiane inwestycjom.

3. Wydawanie warunków zabudowy – nadzór nad postępowaniem.
Elementy wniosku – co zawrzeć, jak to opisać, co dołączyć aby usprawnić postępowanie?
Terminy – to kiedy wreszcie dostanę decyzje?

4. Brak warunków zabudowy – jakie mogą być konsekwencje prawne?

5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego – przebieg postępowania.
Organy właściwe do wydania decyzji.
Konieczne uzgodnienia w trakcie postępowania.

6. Cel publiczny czyli jaki?
Jak ustawa definiuje pojęcie celu publicznego?
Jakie działania jednostek publicznych są działaniami w ramach inwestycji celu publicznego?

7. Decyzje lokalizacyjną już mamy, teraz na grunt czekamy.
Wywłaszczenia pod inwestycje celu publicznego.
Wywłaszczenie przez ograniczenie.
Odszkodowanie – kto i kiedy musi zapłacić?

8. Co nam dają spec-ustawy?

9. Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
Omówienie projektów i zamierzeń legislacyjnych jakie szykuje ustawodawca.
Kodeks Urbanistyczno - Budowlany – kompleksowa regulacja całego procesu budowlanegoChcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym Uczestnikiem, który zdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.

Metody szkoleniowe:
Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów praktycznych wzbogaconych o liczne ćwiczenia i analizy, pracę indywidualną i w małych grupach, studium przypadków, symulacje i miniwykłady. Wybrane przez nas metody pozwalają zaangażować uczestników i znacząco podwyższyć efektywność szkolenia. Uczestnicy są dla nas aktywnymi partnerami w procesie realizowania programu szkolenia, uwzględniamy wiedzę i doświadczenia jakie wnoszą, angażujemy ich całkowicie w proces edukacji.

Koszt szkolenia:
1200.00 zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena uwzględnia
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób,
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- materiały dla każdego z uczestników: dydaktyczne i ćwiczeniowe oraz materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Stworzymy program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Twoich pracowników.

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.


Abilit Szkolenia i Doradztwo

tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651
www.abilit.pl
mail: otwarte@abilit.pl
gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia
www.szkoleniaidoradztwo.pl

Informacje o prelegentach:

Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Prawnik, specjalista prawa budowlanego, prawa dot. nieruchomości zagospodarowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego w tym FIDIC. Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Ekspert zajmujący się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości połączonych z robotami budowlanymi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 zł netto

Cena zawiera:

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Dostępne zniżki:

 • 10% Przy zgłoszeniu od 2 do 5 uczestników otrzymują Państwo 10% zniżkę dla każdego Uczestnika.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651. Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Wydarzenie: Planowanie przestrzenne w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego – aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego.