Planowanie zmian - sprawne przeprowadzanie zespołu przez zmianę

O szkoleniu

Szkolenie "Planowanie zmian - jak efektywnie przeprowadzić zespół przez zmianę" przygotowuje do skutecznego wprowadzania zmian w zespole w oparciu o znajomość psychologii zarządzania zmianami, sposobów wywierania wpływu na innych, znajomość naturalnych zmian w organizacji, kreatywne zarządzanie zmianą.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • definiuje pojęcie zmiany,
 • diagnozuje bieżącą sytuację,
 • przygotowuje schemat wprowadzania zmiany,
 • rozpoznaje podstawowe mechanizmy wywierania wpływu i reaguje na nie,
 • wykorzystuje techniki wywierania wpływu,
 • motywuje, wyznacza cele, rodzaje i istotę zmian w przedsiębiorstwie,
 • zarządza cyklem procesu zmian,
 • prowadzi efektywną komunikację w procesie zmian,
 • zapobiega oporowi psychologicznemu przed zmianą,
 • dostarcza motywacji pracownikom w proces zmian,
 • wykorzystuje techniki i narzędzia pracy indywidualnej i zespołowej wspomagające proces konsolidowania pracowników wokół wspólnej wizji zmian,
 • wdraża zmiany,
 • rozwiązuje problemu w oparciu o etapy twórczego rozwiazywania problemów,
 • motywuje siebie i zarządza sobą w obliczu zmiany,
 • ustala nowe priorytety, normy czasowe i progi krytyczne,
 • monitoruje efektywność.
 •  
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, kierowników projektów, pracowników odpowiedzialnch za projektowanie i wdrażanie zmian. Dla osób, które chcą poznać techniki wywierania wpływu, efektywnej komunikacji, umiejętność radzenia sobie z oporem wobec zmian i budowania obrazu aktualnej sytuacji firmy.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

MODUŁ I

Psychologia zarządzania zmianami

 • zmiana – rewolucja czy ewolucja?
 • stereotypy dotyczące zmiany,
 • diagnoza sytuacji bieżącej,
 • przygotowanie się do zmiany,
 • schemat przygotowywania zmian.

MODUŁ II

Zmiany w organizacji -  wywieranie wpływu na innych

 • podstawowe mechanizmy wywierania wpływu,
 • podstawowe reakcje na wpływ i ich konsekwencje dla dalszej pracy i wdrażanych zmian,
 • techniki wywierania wpływu.

MODUŁ III

Naturalne konsekwencje zmian w organizacji

 • motywy, cele, rodzaje i istota zmian w przedsiębiorstwie,
 • cykl procesu zmian,
 • efektywna komunikacja w procesie zmian,
 • opór psychologiczny i różne jego przejawy,
 • radzenie sobie z oporem wobec zmian - techniki pracy z oporem,
 • angażowanie pracowników w proces zmian.

MODUŁ IV

Przewodzenie zmianom 

 • budowanie wspólnego obrazu aktualnej sytuacji firmy,
 • techniki i narzędzia pracy indywidualnej i zespołowej wspomagające proces konsolidowania pracowników wokół wspólnej wizji zmian,
 • dynamika zmian – proces kierowania zmianami,
 • przyspieszanie procesu rozmrażania,
 • wdrażanie zmian,

MODUŁ V

Kreatywne zarządzanie zmianą

 • etapy twórczego rozwiązywania problemów,
 • automotywacja i zarządzanie sobą wobec zmiany,
 • ustalanie/wyznaczenie nowych priorytetów,
 • ustalanie/wyznaczanie norm czasowych,
 • ustalanie/wyznaczanie progów krytycznych,
 • monitoring efektywności.

MODUŁ VI

Sposoby przenoszenia zdobytych umiejętności na przykładzie konkretnego projektu zmian

W ostatnim etapie zajęć proponujemy uczestnikom wspólną pracę nad przygotowaniem projektu dla jednego case-study. Prosimy uczestników o sformułowanie projektu zmian, przewidzenie możliwych zagrożeń, przygotowania zabezpieczeń oraz naniesienie zaplanowanych działań na harmonogram.  Analiza przygotowanego przez grupę rozwiązania jest prowadzona w oparciu o prezentowaną wcześniej wiedzę i zbiór pomysłów opracowywanych przez poszczególnych członków grupy na poprzednich etapach szkolenia.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Ewa Orlik-Marciniak

psycholog, trener, doradca biznesowy, coach, autorka projektów rozwojowych

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

Jako doradca i trener współpracuje z firmami przy realizacji projektów dotyczących m.in. rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji wewnętrznej, budowania modeli kompetencyjnych, wdrażania systemów motywacyjnych oraz budowaniu standardów obsługi klienta. Tworzy i realizuje takie projekty jak: Akademia Menedżera, Train the Trainers, High Potential. Ma doświadczenie w zakresie diagnozy Assessment & Development Center. Prowadzi coachingi indywidualne dla menedżerów różnego szczebla.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, wystąpień publicznych, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzeniu sobie ze stresem oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Jako praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdzie i kiedy

Poznań 9-10 czerwiec 2022
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16-17 grudzień 2021
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 13-14 wrzesień 2021
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!