Szkolenie

Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości w zasobach mieszkaniowych.ocena stanu technicznego oraz potrzeb w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych w

O szkoleniu

Czy wiesz:
Jakie są obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkowników (w tym najemców) nieruchomości w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości?
Jakie są metody oceny stanu technicznego nieruchomości i związanych z nim potrzeb w zakresie wykonania remontów oraz i innych robót budowlanych?
Co powinien zawierać protokół z obowiązkowej kontroli, aby był przydatny w sporządzaniu planów remontowych?
Co to jest inwestycyjny proces budowlany, kiedy się on zaczyna i kiedy kończy, jakie są jego etapy?
Czy koniecznie trzeba z wykonawcą robót budowlanych zawierać umowę na piśmie i jakie to ma skutki?
Jak skutecznie egzekwować od wykonawcy usuwanie wad wykonanych robót budowlanych?
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy i umiejętności: Przedstawienie metod oceny stanu technicznego nieruchomości, oraz oceny potrzeb w zakresie realizacji niezbędnych prac mających na celu podniesienie wartości nieruchomości. Nabycie umiejętności w zakresie inwentaryzacji nieruchomości i jej stanu. Zdobycie wiedzy w zakresie sporządzania protokołu z obowiązkowej kontroli, aby można było wykorzystać zawarte w nim informacje do sporządzania planów remontowych. Omówione zostaną umowy o roboty projektowe i umowa o roboty budowlane (remontowe), ich znaczenie, skutki dla dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji budynku. Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.

Postaw społecznych: Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat oceny potrzeb remontowych i modernizacyjnych dla budynku mieszkalnego poprzez pryzmat oceny jego stanu technicznego, oraz planowania, przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. Wskazane zostaną metody oceny stanu technicznego nieruchomości, a przede wszystkim rola inwentaryzacji nieruchomości i jej stanu technicznego oraz rola właściwie sporządzonych protokołów z obowiązkowych kontroli. Zwrócona będzie uwaga na zagrożenia dla obiektów budowlanych występujące zimą i na przygotowanie budynku do eksploatacji w tym trudnym okresie. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną też przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji, a w tym prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Podane będą praktyczne rady jak przygotować roboty budowlane, przeprowadzić je i zakończyć. Przedstawione będzie zagadnienie rękojmi i gwarancji oraz kwestia ich egzekwowania.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • władz spółdzielni mieszkaniowych
 • zarządców nieruchomości mieszkalnych

Program szkolenia

Moduł I – Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za nieruchomość, jej stan techniczny i jej wartość rynkową,oraz metody oceny stanu technicznego budynku oraz określenie potrzeb remontowo-inwestycyjnych:

- zużycie obiektu budowlanego

- inwentaryzacja stanu technicznego: metodyka, dokumentowanie

- okresowe kontrole

- zawartość protokołu z okresowej kontroli

Moduł II – Przygotowanie planów remontowych i inwestycyjnych

- skompletowanie danych i materiałów do planu

- planowanie

- analiza ryzyka

Moduł III - Przygotowanie i realizacja robót budowlanych:

- Przygotowanie organizacyjne: umowa o roboty projektowe; błędy projektowe przedłużające proces - legalizacji robót budowlanych; umowa o roboty budowlane

- Realizacja robót: wejście na roboty; nadzór i koordynacja realizacji prac; odbiory budowlane

Moduł IV -Zakończenie robót

- Formalności niezbędne przy zakończeniu robót

- Rozliczenie zadania i ocena osiągniętego efektu na podniesienie wartości nieruchomości

- Wady i usterki budowlane – dochodzenie ich usuwania w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, rękojmi i gwarancji, oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Gdzie i kiedy

Online 23 marca 2022

Gdzie i kiedy

Wrocław 15 listopada 2021
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Zapisz się

550
Wrocław
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
350
on-line
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!