Szkolenie

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy m.in.: reguły pochodzenia niepreferencyjnego, reguły pochodzenia preferencyjnego, dokumentowanie pochodzenia i zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów, wystawianie świadectw zastępczych, zasady i zakres stosowania kumulacji, szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym, weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia, poświadczanie wspólnotowego statusu towarów.

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie tematyki związanej z ustalaniem pochodzenia towarów i dokumentowaniem pochodzenia towarów, w odniesieniu do przykładów, a także wyjaśnienie praktycznych wątpliwości uczestników szkolenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia omówimy w praktyczny sposób m.in.:

 • uregulowania Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów,
 • szczególne uregulowania zawarte w umowie dotyczącej handlu między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem,
 • zastosowanie przepisów wykonawczych i delegowanych,
 • uregulowania krajowe,
 • obowiązujące i nowe negocjowane umowy o wolnym handlu,
 • najnowsze zmiany w ogólnym systemie preferencji taryfowych,
 • uproszczony sposób wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia,
 • uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru,
 • zmiany w zakresie stosowania kumulacji.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • nabędą umiejętności samodzielnego ustalenia pochodzenia towaru,
 • nabędą wiedzę odnośnie wszelkich obowiązujących preferencji,
 • nabędą umiejętności prawidłowego sporządzenia wniosku o wydanie świadectwa, jak też prawidłowego sporządzania dowodu pochodzenia,
 • zdobędą umiejętność sporządzania deklaracji dostawcy jak również oceny, czy otrzymana od dostawcy deklaracja o pochodzeniu jest prawidłowa i daje podstawy do sporządzenia dowodu pochodzenia.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych,
 • producentów towarów, których kontrahenci oczekują sporządzenia deklaracji dostawcy,
 • przedstawicieli firm nabywających towary w ramach UE, ponieważ pozwoli im ocenić, czy deklaracje wystawiane przez ich dostawców są prawidłowe i dają im podstawy do potwierdzenia preferencyjnego pochodzenia towarów.

Program szkolenia

Reguły pochodzenia niepreferencyjnego:

 • zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • przypadki, gdy organ celny wymaga potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

Reguły pochodzenia preferencyjnego:

 • unia celna i jej istota,
 • umowy o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym,
 • autonomiczne porozumienia preferencyjne,
 • rodzaje występujących stawek celnych i zasady ich stosowania,
 • rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,
 • zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne),
 • kumulacja pochodzenia.

Zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów:

 • terminy ważności dowodów pochodzenia,
 • zasady dokonywania weryfikacji świadectw,
 • warunek bezpośredniego transportu.

Wystawianie świadectw zastępczych.

Zasady i zakres stosowania kumulacji.

Szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym.

Weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia:

 • weryfikacja przeprowadzona na wniosek zagranicznych służb celnych,
 • wnioski polskich służb celnych o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia, wystawionych przez zagraniczne władze celne lub inne uprawnione instytucje.

Poświadczanie wspólnotowego statusu towarów:

 • deklaracja dostawcy i długoterminowa deklaracja dostawcy,
 • wystawianie świadectw INF 4.

Potwierdzanie preferencyjnego pochodzenia towaru w handlu z wielką Brytanią po brexicie.

Panel dyskusyjny - pytania, omawianie przypadków, konsultacje z prowadzącym.

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat

Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 13 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 18 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 sierpnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 23 sierpnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!