Szkolenie

Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowej w 2011 roku – praktyka, orzecznictwo, zmiany

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej i od biogazu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie reguł właściwego rozpoznawania zdarzeń podlegających opodatkowaniu akcyzą, prowadzenia ewidencji energii elektrycznej jak również sporządzania deklaracji podatkowej. Poruszona zostanie także tematyka stawki akcyzy dla biogazu oraz obowiązku produkcji biogazu w składzie podatkowym. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych i energetycznych w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym:

a) źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego (ustawa, dyrektywa, rozporządzenia),

b) pojęcie nabywcy końcowego,

c) definicja sprzedaży energii elektrycznej,

d) znaczenie posiadania koncesji w zakresie energii na gruncie podatku akcyzowego,

e) zarys najważniejszych zmian przepisów dotyczących opodatkowania akcyzą energii elektrycznej i biogazu.2. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,

b) zużycie na potrzeby własne,

c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?3. Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu akcyzą:

a) sprzedaż energii elektrycznej do podmiotów posiadających koncesję,

b) straty energii elektrycznej.4. Obowiązek podatkowy w przypadku energii elektrycznej:

a) moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedawanej energii elektrycznej,

b) moment powstania obowiązku podatkowego od energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby,

c) znaczenie tzw. faktury prognozowej.5. Stawka akcyzy dla energii elektrycznej.6. Omówienie skutków wprowadzenia w życie ostatnich zmian przepisów:

a) jednokrotność opodatkowania akcyzą w przypadku energii elektrycznej,

b) likwidacja wstępnych wpłat miesięcznych,

c) „refaktura” energii elektrycznej w obecnym stanie prawnym.7. Ewidencja energii elektrycznej:

a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej,

b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,

c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),

d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,

e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.8. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,

b) moment zapłaty akcyzy,

c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej.9. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:

a) energia odnawialna – rozliczanie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,

b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,

c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

d) zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów,

e) warunki skorzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.10. Zwolnienia dla wyrobów energetycznych:

a) wyroby zużywane do produkcji energii elektrycznej,

b) zwolnienie dla olejów smarowych,

c) przesłanki uzyskania zwolnienia (rejestracja, ewidencja, dokumenty dostawy).11. Omówienie dotychczasowego orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

a) nabycie energii elektrycznej przez podmioty posiadajace tylko koncesję na wytwarzenie energii elektrycznej,

b) refakturowanie energii elektrycznej,

c) ewidencja energii elektrycznej,

d) stawka akcyzy na biogaz,

e) zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów.12. Zasady opodatkowania akcyzą biogazu:

a) stawka akcyzy na biogaz,

b) reguły opodatkowania biogazu w zależności od sposobu jego wykorzystania (produkcja energii elektrycznej, cele opałowe),

c) czy konieczne jest ewidencjonowanie ilości zużywanego biogazu?13. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa energetycznego, w tym m.in.:

a) koncesja na energię elektryczną,

b) wytwarzanie energii elektrycznej bez koncesji,

c) zielona energia,

d) energia wytwarzana w skojarzeniu,

e) świadectwa pochodzenia i zasady ich umarzania,

f) odbiorca końcowy.

14. Panel dyskusyjny.

Czas trwania

1 dzień – 8 godzin szkoleniowych

Prelegenci

Cytat
Piotr Paszek - doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. Podatku Akcyzowego ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, uznany wykładowca tematyki podatkowej, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego i podatku VAT.

Gdzie i kiedy

Katowice 7 września 2011
-

Katowice

-

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
-
450 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!