Podatek akcyzowy w branży energetycznej, gazowniczej i węglowej w 2022 r. – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

O szkoleniu

Zajęcia mają za zadanie kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej, wyrobów węglowych i gazu ziemnego. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie reguł właściwego rozpoznawania zdarzeń podlegających opodatkowaniu akcyzą, prowadzenia ewidencji energii elektrycznej jak również sporządzania deklaracji podatkowych.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku, a także zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., od 1 lutego 2022 r. oraz wprowadzane w trakcie 2022 r.

Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie szkolenia, a w końcowej części zajęć zaplanowano dodatkowy czas na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi z całego zakresu szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenie akcyzy w przedsiębiorstwach gazowniczych, węglowych i energetycznych.

Program szkolenia

1. Informacje wprowadzające:

a) źródła prawa,

b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, PPG, FNG),

c) zasady rejestracji do CRPA,

d) obowiązki związane ze statusem podmiotu zarejestrowanego w CRPA.

2. Najbardziej gorące nowelizacje akcyzowe:

a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2022 r.,

b) nowe deklaracje podatkowe na 2022 r.,

c) czy nastąpi kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy?

d) wprowadzenie obowiązku stosowania e-DD dla tzw. większych sprzedawców wyrobów węglowych.

3. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych:

a) zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,

b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,

c) termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe,

d) regulacje przejściowe.

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie:

a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,

b) wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

c) zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną,

d) zmiany w zakresie reguł składania deklaracji AKC-KZ (kwartalnych).

5. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:

a) ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA  - kto obowiązany jest ją dokonać?

c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,

d) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),

e) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2022 r.?

6. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,

b) zasady weryfikacji nabywców gazu,

c) sposób prowadzenia ewidencji,

d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,

e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

7. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,

b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,

c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,

d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,

f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywających gaz na cele objęte zwolnieniem,

g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

8. Zasady rozliczanie akcyzy od strat wyrobów gazowych:

a) postępowanie w przypadku zaistnienia strat wyrobów gazowych,

b) czy spalanie wyrobów gazowych w pochodni może zostać objęte zerową stawką akcyzy?

9. Nowe deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego (wyrobów gazowych):

a) rodzaje składanych deklaracji,

b) wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,

c) terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku,

d) nowa stawka akcyzy dla wyrobów gazowych na cele opałowe.

10. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,

b) zużycie na potrzeby własne,

c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?

d) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

11. Ewidencja energii elektrycznej:

a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian,

b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,

c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),

d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,

e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

12. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:

a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej, wysokość zwolnienia od akcyzy dla świadectw umorzonych w latach 2019 – 2022, regulacje przejściowe zawarte w nowelizacji z dnia 9 grudnia 2021 r.,

b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,

c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

d) zwolnienia od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów (np. cele redukcji chemicznej),

e) zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów,

f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,

g) zwolnienie od akcyzy dla małych producentów energii odnawialnej – najnowsza praktyka organów podatkowych i orzecznictwo sądów.

13. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,

b) moment zapłaty akcyzy,

c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,

d) stawka akcyzy dla energii elektrycznej – stawka podstawowa i stawka obowiązująca do 31 maja 2022 r.,

e) zasady korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych w okresie do 31 maja 2022 r.
14. Reguły korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:

a) zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania prawa do zwolnienia,

b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,

c) zmiany związane z wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), wdrożenie EMCS PL2,

d) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2022 r.?

15. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu:

a) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,

b) nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,

c) użycie wyrobów węglowych.

16.  Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW):

a) zakres obowiązków ewidencyjnych,

b) elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy,

c) sposób zakładania i wypełniania ewidencji.

17. Finalny nabywca węglowy (FNW):

a) zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,

b) czy finalny nabywca węglowy powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?

c) obowiązki finalnego nabywcy węglowego.

18. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych:

a) zakres zwolnień od akcyzy,

b) znaczenie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych,

c) reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,

d) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,

e) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,

f) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,

g) e-DD dla dostaw wyrobów węglowych – zasady stosowania,

h) obowiązki „małego” i „dużego” PPW dla wyrobów węglowych objętych zwolnieniem z uwzględnieniem ostatnich zmian.

19. Przegląd orzecznictwa istotnego dla branży energetycznej, węglowej i gazowniczej

20. Reguły zakupu oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:

a) korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,

b) wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

21. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje, sesja na koniec szkolenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@crf.pl lub faxem 22 207 22 58

Informacje organizacyjne:

Monika Cicha

Centrum Rozwoju Finansów

tel. 506 335 666

m.cicha@crf.pl

Czas trwania

9.30-14.00

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi ceniony prawnik i doradca podatkowy. Szczególowe informacje o prowadzącym uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 506 335 666, 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dedykowanego programu, link otwiera się w przeglądarce.

Rejestracja

Cena standardowa
Cena obejmuje: uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
590
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 33.9% przy zgłoszeniu min. 2 osób
  • 33.9% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 33.9% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!