Szkolenie

Podatek CIT ze szczególnym uwzględnieniem podatku u źródła

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

1. Zasady ustalania podstawy opodatkowania:
dochód, przychód, strata jako podstawa opodatkowania (rozliczenie straty);
moment powstania przychodu:
zasada memoriałowa (kontrakty długoterminowe, zaliczki, kaucje);
zasada kasowa (kary umowne, odszkodowania);
czynniki kształtujące wysokość podstawy opodatkowania – wybrane zwolnienia i wyłączenia przedmiotowe;
niektóre przychody zwolnione z opodatkowania – zasady i skutki stosowania zwolnień.

2. Koszty uzyskania przychodu:
definicja kosztów uzyskania przychodów;
podział kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem;
zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów;
dokumentowanie wydatków (nabycie usług niematerialnych);
wybrane wydatki rodzące problemy interpretacyjne:
- reklama, reprezentacja, marketing, sponsoring;
- wynagrodzenia pracowników, zleceniobiorców;
- wydatki na świadczenia zdrowotne;
- inne świadczenia na rzecz pracowników (nagrody, spotkania integracyjne, bony towarowe, wydatki z ZFŚS, samochody służbowe) oraz członków rad nadzorczych, zarządów;
- odszkodowania, kary umowne;
- strata jako koszt uzyskania przychodów (straty w materiałach, kradzieże);
podatek jako koszt uzyskania przychodów;
- niedostateczna kapitalizacja;
koszty związane z eksploatacją samochodów.
3. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów nierezydentów a obowiązki przedsiębiorcy (polski podatnik płatnikiem WHT)
Osoba prawna jako płatnik podatku u źródła – zasady poboru podatku, moment poboru.
Właściwy kurs do przeliczenia kwoty podatku – nowe trendy w orzecznictwie
Przychody osiągane w obrocie międzynarodowym a szczególne obowiązki osób prawnych:
Zyski przedsiębiorstw – warunki zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku
u źródła;
Należności licencyjne – program komputerowy, środek transportu, urządzenie przemysłowe; 
Odsetki – pożyczki, cash-pooling, odsetki karne; 
Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacane osobom zagranicznym – opodatkowanie i warunki zwolnienia z podatku;
Nabywanie usług niematerialnych od podmiotów zagranicznych – obowiązki dokumentacyjne ciążące na osobach prawnych (usługi doradcze, zarządzania i kontroli, prawne itp.).
Certyfikat rezydencji jako warunek zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czas trwania

1 dzień - 8 godzin szkoleniowych

Prelegenci

Cytat
Katarzyna Wojtowicz – Janicka

Departament Podatków Bezpośrednich

Doradca podatkowy, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikant radcowski. Współpracuje z Departamentem Podatków Bezpośrednich ECDDP. Wykładowca problematyki z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, autor publikacji prasowych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie w obsłudze sporów z organami podatkowymi, interesuje się podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem od towarów i usług oraz teorią podatku.

Gdzie i kiedy

Katowice 19 września 2011
-

Katowice

-

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
-
510 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!