Szkolenie

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2012r. - Olsztyn

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Opodatkowanie szkoleń dla niepracowników - w tym radnych - nowe wykładnie Ministerstwa Finansów
2. Opodatkowanie poczęstunku dla pracowników i niepracowników w tym radnych - nowe wykładnie Ministerstwa Finansów
3. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za przedstawicieli handlowych - nowe wykładnie Ministerstwa Finansów
4. Opodatkowanie stypendiów sportowych - nowe wykładnie Ministerstwa Finansów
5. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w interpretacjach organów skarbowych
6. Opodatkowanie składek społecznych i zdrowotnych zapłaconych przez zakład pracy za pracownika, byłego
pracownika, zleceniobiorcę - aspekty podatkowe
7. Możliwość obniżenia podatku od sprzedaży mieszkania ,działki przez waloryzację kosztów podatkowych
8. Opodatkowanie wartości samochodu służbowego wykorzystywanego dla celów służbowych - nowe wykładnie
Ministerstwa Finansów
9. Opodatkowanie szkoleń okresowych m.in. kierowców - nowe wykładnie Ministerstwa Finansów
10. Wprowadzone od 1 stycznia 2012 preferencje podatkowe dla osób oszczędzających dobrowolnie na swoją emeryturę poprzez indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego ( IKZE ) omówienie zagadnienia
11. Zmiany na rok 2012 w tym dotyczące druków PIT - omówienie
12. Pakiety medyczne po wyroku NSA Izby Finansowej w pełnym składzie - konsekwencje podatkowe
13. Składki społeczne i zdrowotne ponoszone za byłego pracownika przez zakład pracy-nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
14. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Związków Zawodowych w zakresie korzystania ze zwolnienia podatkowego do kwoty 380 zł rocznie
15. Nowe interpretacje dotyczące zwolnienia od podatku świadczeń ponoszonych za pracownika będącego w podróży służbowej
16. Zwrot pracownikom kosztów zakupu soczewek (szkieł) kontaktowych, okularów korekcyjnych a obowiązek podatkowy
17. Opodatkowanie świadczeń z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych dla celów prywatnych - zakres możliwości zwolnienia z podatku
18. Opodatkowanie wygranych w konkursach organizowanych przez firmy - wybrane problemy
19. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracownika m.in telefonów komórkowych, Internetu, ubezpieczeń, składek do organizacji
20. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za niepracownika m.in. zleceniobiorcę - konsekwencje podatkowe
21. Opodatkowanie drobnych umów do 200 zł - wyjaśnienia, wybrane problemy
22. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za naukę pracownika m.in. studia, studia podyplomowe, kursy językowe
23. Wybrane zwolnienia przedmiotowe w tym dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18
24. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11, 8 C
25. Świadczenia ponoszone za pracownika nie będące przychodem - omówienie
26. Opodatkowanie świadczeń z Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - wybrane zagadnienia
27. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku, byłym pracowniku, emerycie-renciście m.in. zapomogi, umorzone pożyczki
28. Koszty uzyskania przychodów - w tym z praw autorskich, koszty zaliczkowe a koszty należne (PIT 11 a zeznanie podatkowe/roczne rozliczenie)
29. Darowizny na rzecz pracownika w aspekcie podatkowym
30. Promocja, reklama, reprezentacja - zakres możliwości zwolnienia, przychód, koszt
31. Świadczenia ponoszone na rzecz członków Zarządów, Rad Nadzorczych, innych organów stanowiących osób prawnych m.in. ubezpieczenia OC, samochody, telefony, wyjazdy
32. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez gminy m.in. szkolenia radnych, stypendia, nagrody
33. Opodatkowanie świadczeń otrzymanych od Urzędu Gminy m.in. przez pracowników GOSP, opodatkowanie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych, zwrotu częściowych kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców, dopłaty wyrównawczej z tytułu zamiany działek, umorzonej osobie fizycznej kwoty z tytułu należności cywilnoprawnych stanowiących dochody budżetowe
34. Omówienie opodatkowania dochodów nierezydentów w Polsce - wybrane zagadnienia.
35. Opodatkowanie świadczeń z funduszy unijnych wybrane problemy, warunki zwolnienia
36. Ulga prorodzinna - wybrane problemy
37. Konsultacje.

Prelegenci

Cytat
Piotr Kossakowski - ekspert z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych

Gdzie i kiedy

Olsztyn 15 października 2012
.

Olsztyn

.

woj. warmińsko-mazurskie

Weź udział

Cena 1
+ 23% Vat
430 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja 2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert Sp. z o.o., Eurodirect Sp. z o.o. oraz BDO Sp. z o.o. Połączenie ma na celu optymalizację dział...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!