PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2015 I 2016 R. – PRZEŁOMOWE ZMIANY W PRZEPISACH, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

O szkoleniu

1. Zmiany w PIT w 2015 roku, wraz z omówieniem skutków podatkowych wprowadzonych regulacji:

2. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 roku:

3. Ogólne zasady PIT:

4. Przychody podatkowe:

5. Czy każde świadczenie otrzymane przez pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy? Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn.: akt: K 7/13) na opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń pracowniczych: imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe – narady, konferencje, abonamenty medyczne, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, strój, ubiór pracowników, ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla członka zarządu, zapewnienie zakwaterowania, okulary dla pracownika, dowóz do pracy, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (komputer, telefon itp.), świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.), świadczenia o charakterze symboliczny

6. Koszty uzyskania przychodów:

7. Przykładowe zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe – omówienie najczęściej występujących zwolnień.

8. Podróże służbowe pracowników i innych osób: dieta i odliczenia od diety, zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów noclegu, zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą, zwrot innych wydatków w podróży służbowej, zaliczka na poczet podróży służbowej.

9. Samochody służbowe na gruncie ustawy o PIT – samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe, dokumentacja, prawidłowe ustalenie odpłatności, najczęstsze błędy.
Kto powinien wziąć udział?
całej kadry z działu księgowości

Program szkolenia

1. Zmiany w PIT w 2015 roku, wraz z omówieniem skutków podatkowych wprowadzonych regulacji:
a) opłata ryczałtowa z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych,
b) zwolnienie z opodatkowania wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę,
c) zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
d) uszczegółowienie w zakresie ustalenia przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
e) zwolnienie z opodatkowania świadczenia przyznanego w wyniku uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania,
f) nowe terminy składania informacji podatkowych (PIT-40, PIT-11, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R, IFT-3, IFT-3R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R) – informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w formie dokumentu pisemnego,
g) opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
h) nowe zasady ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
i) inne zmiany.

2. Przełomowe zmiany w PIT w 2016 roku:
a) rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników,
b) opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT,
c) wprowadzenie restrykcyjnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczne skutki nowej regulacji,
d) zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych w PIT,
e) zmiany w zakresie konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, w związku z niezapłaconą należnością,
f) inne planowane zmiany.

3. Ogólne zasady PIT:
a) zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o PIT, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, dochód jako przedmiot opodatkowania,
b) odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podstawy opodatkowania, ulgi podatkowe,
c) stawki podatkowe, obowiązki płatników, odpowiedzialność płatników.

4. Przychody podatkowe:
a) katalog źródeł przychodów – zasady prawidłowej kwalifikacji danego przychodu do konkretnego źródła,
b) ogólne pojęcie przychodów, zasady ustalania wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,
c) przychody ze stosunku pracy, zakres podmiotowy i przedmiotowy – czy każde świadczenie na rzecz pracownika będzie stanowić u niego przychód ze stosunku pracy?
d) przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, o wykonanie dzieła, kontrakty menadżerskie, inne stosunki cywilnoprawne),
e) przychody z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o PIT,
f) pozostałe źródła przychodów.

5. Czy każde świadczenie otrzymane przez pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy? Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn.: akt: K 7/13) na opodatkowanie poszczególnych rodzajów świadczeń pracowniczych: imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe – narady, konferencje, abonamenty medyczne, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, strój, ubiór pracowników, ubezpieczenia dodatkowe, ubezpieczenia OC dla członka zarządu, zapewnienie zakwaterowania, okulary dla pracownika, dowóz do pracy, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (komputer, telefon itp.), świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.), świadczenia o charakterze symboliczny a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty).

6. Koszty uzyskania przychodów:
a) jakie koszty można przypisać do poszczególnego źródła przychodów?
b) koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy – zatrudnienie u więcej niż jednego pracodawcy oraz zatrudnienie poza miejscem zamieszkania – skutki Podatkowe,
c) koszty uzyskania przychodów – działalność wykonywana osobiście. Kiedy możemy rozpoznać 50% koszty uzyskania przychodów?
d) koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Ogólna definicja kosztów uzyskania przychodów, ujęcie kosztów w czasie oraz zasady dokumentowania kosztów,
e) jakie koszty można rozpoznać przy odpłatnym zbyciu rzeczy?

7. Przykładowe zwolnienia przedmiotowe i ich limity kwotowe – omówienie najczęściej występujących zwolnień.

8. Podróże służbowe pracowników i innych osób: dieta i odliczenia od diety, zwrot kosztów przejazdu, zwrot kosztów noclegu, zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą, zwrot innych wydatków w podróży służbowej, zaliczka na poczet podróży służbowej.

9. Samochody służbowe na gruncie ustawy o PIT – samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe, dokumentacja, prawidłowe ustalenie odpłatności, najczęstsze błędy.

10. Pytania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 490 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 440 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
24 09 2015 - Warszawa
25 09 2015 - Poznań
01 10 2015 - Wrocław
02 10 2015 - Katowice

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Autor oraz współautor wielu publikacji prasowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień zajmuje się również problematyką prawa podatkowego związanego z prawem handlowym. W ramach swojej dotychczasowej praktyki doradzał z punku widzenia optymalizacji podatkowych przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Katowice

centrum miasta

woj. śląskie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!