Szkolenie: Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług w 2013 i 2014 r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-oraz-podatek-od-towarow-i-uslug-w-2013-i-2014-r-51286-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Celem szkolenia jest zapoznanie podatników z obowiązkami podatkowymi związanymi z rozliczaniem dwóch najważniejszych podatków w firmie: podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Obowiązki podatkowe w obu tych podatkach omawiane są na zasadzie analizy porównawczej, mającej na celu wskazanie różnic i podobieństw dotyczących transakcji sprzedaży i zakupów realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym aspekcie zakres szkolenia obejmuje, między innymi, różnice dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT i w podatku dochodowym, skutki związane z udzielaniem rabatów, jak również zasady zaliczania wydatków do kosztów podatkowych i momentu nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. Prowadzenie szkolenia w tej formule ma również na celu minimalizację błędów, jakie pojawiają się w praktyce, a dotyczą ustalania zobowiązania podatkowego w obu tych podatkach.
• Program szkolenia obejmuje stan prawny obowiązujący w 2013 r. oraz uchwalone już przez Parlament oraz planowane przez resort finansów zmiany na 2014 r. Zmiany te dotyczą m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, zasad potrącalności kosztów w podatku dochodowym, roli faktury w systemie podatkowym.
• Oferta skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się księgowością podatkową przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których zakres obowiązków obejmuje samodzielne rozliczanie obu tych podatków.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku CIT oraz VAT.
• Kadra kierownicza, pracownicy działów księgowości, służb finansowo – księgowych.
• Osoby zainteresowanych podwyższeniem wiedzy

Program szkolenia:

I. Podatek dochodowy oraz podatek VAT w zakresie dotyczącym obowiązku podatkowego – obecny stan prawny oraz zmiany na 2014 r.

1. Dzień uzyskania przychodu w podatku dochodowym a dzień powstania obowiązku po stronie podatku należnego VAT:
• prawidłowe ustalenie dnia wydania towaru lub wykonania usługi,
• terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
• zasady opodatkowania zaliczek, rat, przedpłat otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

2. Skutki podatkowe dotyczące korygowania wartości sprzedaży lub zakupu (rabat, premia pieniężna,
zwrot towarów).
3. Zasady opodatkowania usług i dostaw rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz czynności
refakturowanych (zwłaszcza w ramach zawieranych umów najmu, dzierżawy, leasingu).


II. Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz zasady odliczania podatku naliczonego VAT.

1. Dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, czyli jak stosować przepisy, aby prawidłowo ujmować
koszty w podstawie opodatkowania (np. wydatki na remont) – obecny stan prawny oraz planowane zmiany
w tym zakresie,
2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT dzisiaj oraz w 2014 r., w aspekcie niezbędnych warunków
uprawniających do odliczenia – kiedy podatek należny oraz podatek naliczony Vat stanowi koszt uzyskania
przychodu ?

III. Podatek VAT i podatek dochodowy w aspekcie najnowszych zmian związanych z nieterminowym spłacaniem zobowiązań.

1. Obowiązek korekty kosztów podatkowych dotyczący kosztów pośrednich i bezpośrednich oraz odpisów
amortyzacyjnych, w tym moment ujęcia korekty w podstawie opodatkowania,
2. Zasady korygowania podatku należnego VAT u wierzyciela i podatku naliczonego VAT u dłużnika
– czy nieodliczony VAT może być kosztem uzyskania przychodu ?


IV. Obowiązki podatkowe w podatku VAT i podatku dochodowym dotyczące transakcji z podmiotami zagranicznymi.

1. Import usług rozliczany dla celów VAT a podatek dochodowy od niektórych należności wypłacanych na rzecz
podmiotów zagranicznych ( miedzy innymi: odsetki, należności licencyjne) – pobór podatku lub zwolnienie
terminy przesyłania deklaracji oraz informacji.
2. Zmiany dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w przypadku transakcji
Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.

V. Inne zagadnienia, w tym m.in:
1. Kursy walut obcych stosowane dla celów VAT i CIT
2. Różnice kursowe w podatku dochodowym, w tym różnice dotyczące podatku należnego i naliczonego VAT,
3. Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Informacje o prelegentach:

specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, były Pracownik Ministerstwa Finansów., współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawno podatkowych. Jest autorem książek oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych dotyczących problematyki podatkowej, w tym bankowo-finansowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług w 2013 i 2014 r.