Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-podatkowe-zamkniecie-roku-2015-zeznanie-cit-8-oraz-najnowsze-zmiany-na-rok-2016-oraz-2017-interpretacje-organow-podatkowych-i-sadu-administracyjnego-64616-id71

Informacje o szkoleniu

 • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 (ZEZNANIE CIT-8) ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY NA ROK 2016 ORAZ 2017. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH I SĄDU ADMINISTRACYJNEGO.


  ID szkolenia: 64616
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Masters CSB
  ul. Strażacka 8
  Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8 godzin dydaktycznych
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest interpretacja przepisów podatkowych dotyczących zamknięcia roku 2015.
Pogłębienie interpretacji przepisów oraz pojęć z zakresu licznych nowych norm podatkowych. dotyczących podatku CIT obowiązujących od 2016r i planowanych na rok 2017, których znajomość jest konieczna przy bieżącym prawidłowym rozliczaniu tego podatku.
Omówienie stanowiska w interpretacji przepisów podatkowych jakie zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Szkolenie skierowane jest do:

- przedsiębiorców,
- głównych księgowych,
- pracowników biur rachunkowych,
- doradców podatkowych
oraz osób, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

Program szkolenia:

I. ZMIANY PODATKU CIT NA 2016 I 2017 R.

1. Uchylenie przepisów dotyczących korygowania kosztów na skutek braku uregulowania zobowiązania.

2. Moment dokonania korekty przychodów i kosztów, w tym moment dokonania korekty w przypadku wydatków finansowanych z dotacji unijnych i krajowych - ważne dla podatników wystawiających oraz otrzymujących faktury korygujące (rabat, skonto, zwrot towarów, inne przyczyny korekty).

3. Zmiany dotyczące kryteriów oraz zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych - ważne dla podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi.

4. Nowe ograniczenia w zakresie zwolnień od podatku dywidend wypłacanych między spółkami powiązanymi w Polsce oraz Unii Europejskiej (wprowadzenie do polskich przepisów tzw. „małej" klauzuli obejścia przepisów prawa podatkowego).

5. Nowa ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową, związana ze wspieraniem innowacyjności.

II. PRZYCHODY I KOSZTY DOTYCZĄCE 2015 R., Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISKA ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ WYROKÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH, W TYM:
1. Jaką wartość odsetek od pożyczek można zaliczyć do kosztów podatkowych 2015 r. w ramach tzw. niedostatecznej kapitalizacji?:
a) gruntowna modyfikacja zasad obowiązujących do końca 2014 r., oparta na relacjach między zadłużeniem wobec podmiotów powiązanych (wspólników i nie tylko), a kapitałami własnymi pożyczkobiorcy,
b) nowa metoda oparta na podatkowej wartości aktywów, stopie referencyjnej NBP oraz zysku z działalności operacyjnej pożyczkobiorcy - art. 15c ustawy.

2. Jak ustalać dzień uzyskania przychodów, gdy data faktury różni się od daty wykonania usługi, wydania
towaru lub otrzymania zapłaty oraz co ma wpływ na moment wydania rzeczy oraz wykonania usługi?
3. Jak postępować w przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych?
4. Kiedy przychód powstaje już z chwilą otrzymania zapłaty?
5. Podatkowa alokacja kosztów, w tym:
a. koszty pośrednie i bezpośrednie np.: koszty remontów, odsetek od kredytów, opłaty wstępnej w leasingu, wynagrodzenia i składki ZUS,
b. koszty dotyczące okresu dłuższego niż rok podatkowy,
c. problemy związane z prawidłowym ustaleniem dnia poniesienia kosztu (podejście księgowe czy podejście podatkowe?).
6. Zmiana podejścia organów podatkowych w stosunku do niektórych wydatków na reprezentację.
7. Przełomowa zmiana dotycząca zaliczania do kosztów wynagrodzeń pracowników, finansowanych z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
8. Niektóre wydatki związane z wykorzystywaniem samochodów osobowych.
9. Przychody i koszty, gdy zobowiązania regulowane są w formie niepieniężnej (np. pożyczka spłacana wyrobem własnym czy dywidenda regulowana przeniesieniem na wspólnika własności nieruchomości).
10. Opodatkowanie zysku niepodzielonego w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej (w tym spółki komandytowo-akcyjnej) w spółkę osobową - ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej dla niektórych podatników.

Informacje o prelegentach:

Licencjonowany doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich oraz rozliczeń podatkowych w ramach krajów Unii Europejskiej, autor wielu wykładni i opinii dot. podatków, wykładowca na szkoleniach dla praktyków bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za prowadzenie zajęć w oparciu o praktyczne zagadnienia.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 350,00 zł

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym Uczestnikom 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Wydarzenie: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 (ZEZNANIE CIT-8) ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY NA ROK 2016 ORAZ 2017. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH I SĄDU ADMINISTRACYJNEGO.