Szkolenie

Podatek od nieruchomości optymalizacja i ryzyka związane z rozliczeniem - najnowsze stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

O szkoleniu

2014.03.20 Kraków

Niniejsze szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych problemów związanych z rozliczaniem podatku od nieruchomości w kontekście zmian prawa budowlanego. Praktyczne zaprezentowanie tematyki podatku od nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych umożliwi uczestnikom uzyskania wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania podatku od nieruchomości. W rezultacie udziału w szkoleniu uczestnik uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem wspomnianego podatku.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania:
a) plany zagospodarowania przestrzennego,
b) ewidencja gruntów i budynków,
c) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
d) organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
e) zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
f) prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości,
g) przedawnienie podatku od nieruchomości.

2. Prawo budowlane a podatek od nieruchomości:
a) wpływ prawa budowlanego na podatek od nieruchomości,
b) praktyczne przykłady zastosowania prawa budowlanego przy podatku od nieruchomości,
c) najważniejsze definicje uregulowane w prawie budowlanym,
d) zmiany prawa budowlanego, które wpływają na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości po zmianach:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
b) tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty,
c) budowle i urządzenia budowlane,
d) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
e) fundamenty, place, rampy załadunkowe,
f) sieci telekomunikacyjne,
g) sieci gazowe,
h) sieci wodociągowe,
i) sieci elektroenergetyczne,
j) pojęcie pasa drogowego, oświetlenie drogi,
k) drogi wewnętrzne i drogi leśne.

4. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) powierzchnia użytkowa budynku,
b) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
c) powierzchnia gruntów, zbiorników wodnych,
d) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach.

5. Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie:
a) podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
c) najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
d) bezumowne korzystanie z nieruchomości.

6. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości,
c) rozliczenia między współwłaścicielami.

7. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
d) sprzedaż nieruchomości,
e) deklaracje w podatku od nieruchomości,
f) terminy zapłaty podatku.

8. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe:
a) zwolnienia o charakterze podmiotowym,
b) zwolnienia przedmiotowe,
c) sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.

9. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
a) podatek od nieruchomości jako koszt,
b) rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
c) zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów.

10. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.

11. Pytania.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się również w zakresie opodatkowania ZFŚS i posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Gdzie i kiedy

Kraków 20 marca 2014
centrum miasta

Kraków

*

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Łódź 12 lutego 2014
zajęcia odbędą się w centrum w/w miast. Warszawa - centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Łódź

*

woj. łódzkie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 540 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT
540 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!