Szkolenie: Podatek od nieruchomości optymalizacja i ryzyka związane z rozliczeniem - najnowsze stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-od-nieruchomosci-optymalizacja-i-ryzyka-zwiazane-z-rozliczeniem-najnowsze-stanowiska-organow-podatkowych-i-sadow-administracyjnych-56353-id367

Informacje o szkoleniu

 • Podatek od nieruchomości optymalizacja i ryzyka związane z rozliczeniem - najnowsze stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych


  ID szkolenia: 56353
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum miasta
  *
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 15:45
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.03.20 Kraków

Niniejsze szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych problemów związanych z rozliczaniem podatku od nieruchomości w kontekście zmian prawa budowlanego. Praktyczne zaprezentowanie tematyki podatku od nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych umożliwi uczestnikom uzyskania wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania podatku od nieruchomości. W rezultacie udziału w szkoleniu uczestnik uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem wspomnianego podatku.

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania:
a) plany zagospodarowania przestrzennego,
b) ewidencja gruntów i budynków,
c) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
d) organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
e) zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
f) prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości,
g) przedawnienie podatku od nieruchomości.

2. Prawo budowlane a podatek od nieruchomości:
a) wpływ prawa budowlanego na podatek od nieruchomości,
b) praktyczne przykłady zastosowania prawa budowlanego przy podatku od nieruchomości,
c) najważniejsze definicje uregulowane w prawie budowlanym,
d) zmiany prawa budowlanego, które wpływają na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości po zmianach:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
b) tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty,
c) budowle i urządzenia budowlane,
d) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
e) fundamenty, place, rampy załadunkowe,
f) sieci telekomunikacyjne,
g) sieci gazowe,
h) sieci wodociągowe,
i) sieci elektroenergetyczne,
j) pojęcie pasa drogowego, oświetlenie drogi,
k) drogi wewnętrzne i drogi leśne.

4. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) powierzchnia użytkowa budynku,
b) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
c) powierzchnia gruntów, zbiorników wodnych,
d) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach.

5. Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie:
a) podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
c) najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
d) bezumowne korzystanie z nieruchomości.

6. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości,
c) rozliczenia między współwłaścicielami.

7. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
d) sprzedaż nieruchomości,
e) deklaracje w podatku od nieruchomości,
f) terminy zapłaty podatku.

8. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe:
a) zwolnienia o charakterze podmiotowym,
b) zwolnienia przedmiotowe,
c) sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.

9. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
a) podatek od nieruchomości jako koszt,
b) rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
c) zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów.

10. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.

11. Pytania.

Informacje o prelegentach:

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się również w zakresie opodatkowania ZFŚS i posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 540 zł + 23% VAT - Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 540 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia

Wydarzenie: Podatek od nieruchomości optymalizacja i ryzyka związane z rozliczeniem - najnowsze stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych