Szkolenie

Podatek od nieruchomości - praktyczne problemy w branży wod-kan, energetycznej, ciepłowniczej.

O szkoleniu

Szkolenie stawia sobie za cel, aby w oparciu o regulacje prawne, poprzez przykłady pomóc uczestnikom nabyć praktyczną wiedzę z zakresu podatku od nieruchomości. Uczestnicy zapoznają się z pojęciami prawnymi, stawkami podatku od nieruchomości a także z pozostałymi ważnymi zagadnieniami związanymi z podatkiem od nieruchomości.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do Zarządów, księgowych a także pracowników branży energetycznej, ciepłowodniczej, wodociągowo-kanalizacyjnej.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne najważniejsze dla podatku od nieruchomości:

 • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
 • istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego,
 • stosowanie ustawy – Prawo budowlane,
 • regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości.

2. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 • wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
 • księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
 • możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
 • Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
 • organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
 • przedawnienie podatku od nieruchomości.

3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 • budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
 • pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”,
 • pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
 • różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”,
 • budowla na cudzym gruncie,
 • opodatkowanie urządzeń technicznych,
 • stacje transformatorowe,
 • obiekty liniowe, w tym linie i trakcje elektroenergetyczne,
 • kanalizacja kablowa,
 • panele fotowoltaiczne,
 • urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
 • zbiorniki,
 • sieci techniczne,
 • wiaty,
 • wolno stojące instalacje, maszty antenowe i wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe;
 • tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, obiekty kontenerowe itp.
 • place, place pod śmietnik, ogrodzenia,
 • przyłącza,
 • uzbrojenie terenu.

4. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 • zasady określania powierzchni gruntów,
 • powierzchnia użytkowa budynku,
 • dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
 • powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
 • ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
 • budowle a kompleksowe środki trwałe;
 • budowle całkowicie zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
 • modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.

5. Podatnik podatku od nieruchomości:

 • właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
 • posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty podatnikiem podatku od nieruchomości,
 • posiadacz zależny – posiadacz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

6. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:

 • podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
 • odpowiedzialność za zaległości,
 • rozliczenia między współwłaścicielami.

7. Stawki podatku od nieruchomości:

 • zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
 • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
 • stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
 • stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
 • stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.

8. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:

 • ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
 • wybudowanie nieruchomości a podatek,
 • nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
 • sprzedaż nieruchomości,
 • likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
 • deklaracje w podatku od nieruchomości,
 • terminy zapłaty podatku.

9. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.

10.Zmiany z ostatnich lat w przepisach podatku od nieruchomości, które mają wpływ na rozliczanie podatku:

 • zmiana definicji „obiektu budowlanego” w Prawie budowlanym,
 • wyłączenia z zakresu opodatkowania z powodów technicznych,
 • konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. o sygn.
  SK 39/19,
 • podatek od nieruchomości w COVID-19,
 • skutki nowego zakresu solidarnej odpowiedzialności podatników w przypadku współwłasności obiektów budowlanych oraz nieruchomości,
 • nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 19 września 2020 r.,
 • jednolity wzór deklaracji na podatek od nieruchomości,
 • grunty pod infrastrukturą przesyłową.

11. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:

 • podatek od nieruchomości jako koszt,
 • zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów,
 • rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie.

12. Podatek od nieruchomości a MDR.

13. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.

14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Czas trwania

10:00-15:30

Prelegenci

Cytat

Szkolenie poprowadzi ceniona prawnik i doradca podatkowy.

Gdzie i kiedy

Online 18 styczeń 2022

Zapisz się

Cena standardowa
uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby
490 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o udziale w szkoleniu
Dostępne zniżki:
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 20.41% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu oraz przeglądarka Chrome lub Firefox. Dzień przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia. Na platformie jest możliwość zadawania pytań poprzez ikonę Chat.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!