Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-od-nieruchomosci-ryzyka-i-optymalizacje-33836-id1131

Informacje o szkoleniu

 • Podatek od nieruchomości- ryzyka i optymalizacje


  ID szkolenia: 33836
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Jordana
  Jordana
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00- 15:30
 • Organizator szkolenia:

  EduTax
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
- Szkolenie ma na celu przedstawienie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podatku od nieruchomości,
- Umożliwienie Uczestnikom prawidłowego wywiązania się z obowiązków związanych z podatkiem,
- Wyjaśnienie wybranych zagadnień obejmujących obowiązki składania informacji i deklaracji związanych z podatkiem od nieruchomości

Szkolenie skierowane jest do:

- Specjaliści ds. księgowości, finansów, księgowi
- Główni księgowi, dyrektorzy finansowi
- Kierownicy działu podatków, specjaliści ds. podatków, tax managerowie

Program szkolenia:

Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania
- przedmiot opodatkowania
- związek z prowadzeniem działalności gospodarczej
- wyłączenia od podatku
2. Poszczególne przedmioty opodatkowania
- budynki, tymczasowe obiekty budowlane
- grunty, użytki rolne, nieużytki
- budowle i urządzenia
3. Rozliczenie podatku
- podstawa opodatkowania
- rozliczenie przy najmie i dzierżawie
- rozliczenie przy współwłasności
4. Zwolnienia od podatku
- zwolnienia przedmiotowe
- zwolnienia podmiotowe
5. Podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów

Informacje o prelegentach:

Maciej Taul – prawnik, aplikant IV roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Katowicach; zawodowo od 2004 r. zajmujący się doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, pracując uprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Roedl & Partner; ECDDP Sp. z o.o.) specjalizuje się w zagadnieniach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych,
w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym; prowadzący liczne szkolenia otwarte
i zamknięte z tematyki dotyczącej podatków CIT i VAT oraz SSE.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł netto+23% VAT, kolejna osoba z tej samej firmy 20% rabat

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe. Lunch i przerwy kawowe. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: szkolenia[at]edutax.pl. Mogą też Państwo zgłosić udział wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer 32 763-24-01.

- Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Płatności należy dokonać na konto: BRE Bank SA, numer rachunku : 73 1140 2004 0000 3602 6586 6540. Na przelewie prosimy umieścić następujące dane: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

- W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie EduTax zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

- Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej faksem lub e-mail?em. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. - Dokonując zgłoszenia oświadczają Państwo, że znają i akceptują warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Wydarzenie: Podatek od nieruchomości- ryzyka i optymalizacje