Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-od-towarow-i-uslug-w-2011r--znowelizowane-przepisy-ustawy-i-rozporzadzen-wykonawczych-oraz-projektowana-na-1-lipca-2011r-nowelizacja-ustawy-implementujaca-rozporzadzenie-wykonawczeg-28321-id1235

Informacje o szkoleniu

 • Podatek od towarów i usług w 2011r. – znowelizowane przepisy ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz projektowana na 1 lipca 2011r. nowelizacja ustawy implementująca rozporządzenie wykonawczeg


  ID szkolenia: 28321
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Stawowa
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy
 • Organizator szkolenia:

  Total Expert
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

I. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązująca od 1 kwietnia 2011r.:
1. Zmiana zakresu zwolnień przedmiotowych z podatku od towarów i usług m.in. obejmująca usługi medyczne.
2. Definicja refakturowania usług – jaki jest powód jej umieszczenia w ustawie.
3. Nieodpłatne przekazanie towarów; próbki i prezenty małej wartości.
4. Nieodpłatne świadczenie usług : pakiety medyczne, kształcenie pracowników, udostępnianie składników majątkowych przedsiębiorstwa.
5. Niepodlegające opodatkowaniu udostępnianie niektórych samochodów osobowych i innych samochodów o DMC nieprzekraczającej 3,5 t.
6. Transakcje z zastosowaniem opodatkowania metodą „odwrotnego obciążenia” : handel złomem i prawami do emisji gazów , nabywanie towarów i usług od „zagranicznych nierezydentów”.
7. Zmiana przepisu dotyczącego odpraw celnych w związku z wywozem towarów będących przedmiotem eksportu.
8. Uproszczona forma rozliczania VAT z tytułu importu towarów
9. Korekta definicji podstawy opodatkowania.
10. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług nabytych w „rajach podatkowych”.
11. Modyfikacja niektórych przepisów dotyczących rozliczenia korekty rocznej.
II. Przepisy nowelizowanych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT:
1. Przepisy dotyczące wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur VAT.
2. Fakturowanie przy rozliczaniu podatku metodą „odwrotnego obciążenia”.
3. Uproszczenie fakturowania udzielania rabatów, zwanych też „bonusami”.
4. Zwolnienia przedmiotowe z podatku obejmujące usługi edukacyjne, konserwatorskie, restauratorskie dot. obiektów zabytkowych.
III. Nowe rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE – wejście w życie 1.lipca 2011r. oraz projektowane zmiany w ustawie o VAT:
1. Ustalenie i weryfikowanie miejsca transakcji podlegającej opodatkowaniu, jako : miejsca siedziby, zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności.
2. Ustalanie statusu podmiotu nabywającego usługę.
3. Ustalanie charakteru świadczonych usług na rzecz nabywców.
4. Definiowanie rodzajów świadczonych usług : kulturalnych, naukowych, sportowych, rozrywkowych, restauracyjnych, kateringowych, wynajmu środków transportu.

Informacje o prelegentach:

Krzysztof Woźniak - Ekspert z tematyki podatku VAT, doświadczony wykładowca, doradca podatkowy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 350 brutto

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 50 49. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Podatek od towarów i usług w 2011r. – znowelizowane przepisy ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz projektowana na 1 lipca 2011r. nowelizacja ustawy implementująca rozporządzenie wykonawczeg