Szkolenie

Podatek od towarów i usług w 2011r. – znowelizowane przepisy ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz projektowana na 1 lipca 2011r. nowelizacja ustawy implementująca rozporządzenie wykonawczeg

O szkoleniu

szkolenie otwarte
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

I. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązująca od 1 kwietnia 2011r.:
1. Zmiana zakresu zwolnień przedmiotowych z podatku od towarów i usług m.in. obejmująca usługi medyczne.
2. Definicja refakturowania usług – jaki jest powód jej umieszczenia w ustawie.
3. Nieodpłatne przekazanie towarów; próbki i prezenty małej wartości.
4. Nieodpłatne świadczenie usług : pakiety medyczne, kształcenie pracowników, udostępnianie składników majątkowych przedsiębiorstwa.
5. Niepodlegające opodatkowaniu udostępnianie niektórych samochodów osobowych i innych samochodów o DMC nieprzekraczającej 3,5 t.
6. Transakcje z zastosowaniem opodatkowania metodą „odwrotnego obciążenia” : handel złomem i prawami do emisji gazów , nabywanie towarów i usług od „zagranicznych nierezydentów”.
7. Zmiana przepisu dotyczącego odpraw celnych w związku z wywozem towarów będących przedmiotem eksportu.
8. Uproszczona forma rozliczania VAT z tytułu importu towarów
9. Korekta definicji podstawy opodatkowania.
10. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług nabytych w „rajach podatkowych”.
11. Modyfikacja niektórych przepisów dotyczących rozliczenia korekty rocznej.
II. Przepisy nowelizowanych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT:
1. Przepisy dotyczące wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur VAT.
2. Fakturowanie przy rozliczaniu podatku metodą „odwrotnego obciążenia”.
3. Uproszczenie fakturowania udzielania rabatów, zwanych też „bonusami”.
4. Zwolnienia przedmiotowe z podatku obejmujące usługi edukacyjne, konserwatorskie, restauratorskie dot. obiektów zabytkowych.
III. Nowe rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE – wejście w życie 1.lipca 2011r. oraz projektowane zmiany w ustawie o VAT:
1. Ustalenie i weryfikowanie miejsca transakcji podlegającej opodatkowaniu, jako : miejsca siedziby, zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności.
2. Ustalanie statusu podmiotu nabywającego usługę.
3. Ustalanie charakteru świadczonych usług na rzecz nabywców.
4. Definiowanie rodzajów świadczonych usług : kulturalnych, naukowych, sportowych, rozrywkowych, restauracyjnych, kateringowych, wynajmu środków transportu.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy

Prelegenci

Cytat
Krzysztof Woźniak - Ekspert z tematyki podatku VAT, doświadczony wykładowca, doradca podatkowy.

Gdzie i kiedy

Katowice 6 lipca 2011
centrum Katowic

Katowice

Stawowa

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
brutto
350 PLN
Cena zawiera:
  • autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Total Expert
41-209 Sosnowiec
Wysoka 5
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 50 49. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Total Expert
41-209 Sosnowiec Wysoka 5
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!