Szkolenie

Podatek odroczony – warsztaty praktyczne

O szkoleniu

2014.03.03 - 2014.03.04 Kraków

Szkolenie dedykowane jest do osób zajmujących się na co dzień rozliczaniem podatku odroczonego, pragnących zoptymalizować procesy wyliczania, zwiększyć wiarygodność oraz przewidywalność obciążeń wyniku finansowego. Szkolenie zostanie oparte w głównej mierze na przykładach praktycznych oraz zadaniach, mających na celu ugruntowanie wiedzy teoretycznej i zwiększenie umiejętności uczestników stosowania jej w praktyce. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia powinna pozwolić wdrożyć w tym zakresie procedury kontrolne oraz wykorzystywać informacje płynące z podatku odroczonego w planowaniu podatkowym oraz optymalizacji obciążeń podatkowych.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Podatek odroczony jako instytucja prawa bilansowego, z uwzględnieniem zapisów KSR 2 oraz MSR 12.

2. Cel stosowania podatku odroczonego:
a) możliwości wykorzystania podatku odroczonego do planowania finansowego,
b) wpływ na wynik finansowy i wskaźniki rentowności,
c) zabezpieczenie środków na późniejsze zobowiązania podatkowe.

3. Wartość bilansowa/ Wartość podatkowa aktywów i pasywów:
a) praktyczne sposoby obliczania wartości podatkowej dla poszczególnych pozycji bilansowych.

4. Aktywa z tytułu podatku odroczonego:
a) prawo do ustalenia aktywów,
b) podstawowe tytuły do tworzenia aktywów.

5. Ustalanie rezerw z tytułu podatku odroczonego:
a) obowiązek tworzenia rezerw,
b) podstawowe tytuły do tworzenie rezerw.

6. Szczególne przypadki zastosowania podatku odroczonego (umowy leasingowe, kontrakty długoterminowe, instrumenty finansowe, przekształcenia).

7. Sposoby ujęcia ( tworzenie i rozwiązywanie) podatku odroczonego w księgach.

8. Ewidencja rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego:
a) ewidencja poza systemowa dla wyliczenia podatku odroczonego,
b) sposoby zwiększenia efektywności i poprawności wyliczenia,
c) podatek odroczony w ewidencji środków trwałych.

DZIEŃ II

1. Sposób ujęcia rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego w korespondencji z wynikiem, kapitałem własnym i wartością firmy:
a) błąd podstawowy,
b) długoterminowe instrumenty finansowe,
c) połączenia, przekształcenia.

2. Prezentacja w rachunku zysków i strat oraz w bilansie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – z uwzględnieniem zapisów MSR 12:
a) przypadki kompensowania aktywa i rezerwy,
b) odpisy aktualizujące wartość aktywa.

3.Proces ustalania podatku odroczonego w podmiocie gospodarczym:
a) praktyczne sposoby ustalania podatku krok po kroku,
b) zapewnienie kompletności ujęcia podatku odroczonego w księgach.

4. Wyliczenie efektywnej stopy podatkowej – podstawowe założenia, optymalizacja procesu.

5. Konsolidacja podatku odroczonego w grupie:
a) uwzględnienie różnych pozycji podatkowych (strata/zysk) dla celów raportowania w grupie,
b) różnice konsolidacyjne stanowiące podstawę do naliczenia podatku odroczonego w sprawozdaniu skonsolidowanym,
c) optymalizacja procesu wieloetapowej konsolidacji grupy.

6. Przykładowe narzędzia kontroli prawidłowości wyliczenia podatku odroczonego.

7. Planowanie podatkowe – z uwzględnieniem podatku odroczonego – praktyczne porady związane z brakiem właściwych danych, stosowaniem odpowiednich narzędzi, optymalizacją procesu.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Ewa Kilian - licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, z uwzględnieniem tematyki cen transferowych, przekształceń i połączeń. Posiada dużą wiedzę również w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w międzynarodowych korporacjach działających w branży FMCG oraz w branży budowlanej. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną zakończonym procesem kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunkowości, posiadający praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych do optymalizacji procesów obliczania, planowania i raportowania podatków dochodowych, w tym odroczonych.

Gdzie i kiedy

Toruń 17 - 18 marca 2014
centrum wyżej wymienionych miast

Toruń

*

woj. kujawsko-pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 3 - 4 marca 2014
centrum wyżej wymienionych miast

Kraków

*

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 990 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + 23% VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!