Podatek PIT CIT VAT składka zdrowotna – zmiany 2022, w tym od 1 lipca 2022 roku

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych podatkowych elementów. W jego trakcie zostaną poruszone najważniejsze wątki związane ze zmianami wchodzącymi w życie 1 lipca 2022 r., w zakresie składki zdrowotnej oraz podatków dochodowych. Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych oraz osób zarządzających firmami.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • doradców podatkowych
 • księgowych
 • kadr
 • działów HR
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzi na temat podatków

Program szkolenia

 1. Składka zdrowotnana nowych zasadach
  • Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasada podatku liniowego (PDOF) – 4,9% (nie mniej niż 270,90,- zł) bez odliczania od podatku
  • 9% od dochodu dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (podatek progresywny), nie mniej niż 270,90,- zł
  • Ryczałtowcy - składka zdrowotna ustalona  na 3 poziomach w zależności od przychodu
  • Karta podatkowa - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia  
  • składka zdrowotna wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o. oraz członków zarządu „z powołania”
  • Możliwość wystąpienia „nadpłaty” lub „niedopłaty” w zakresie składki zdrowotnej i wybór jej rozliczenia
 2. PIT
  • Podwyższenie kwoty wolnej   do 30.000,- zł (zmiana zasad rozliczania ulgi podatkowej)
  • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548,- zł do 120.000,- zł
  • Ulga dla „klasy średniej” – nowe rozwiązania, algorytmy  wyliczania, ograniczenia zastosowania
  • Przychody ze stosunku pracy a PIT-2
  • Kolejna nowelizacja ustawy o PDOF (PIT)
   • odroczone zaliczki na podatek dochodowy – zasada stosowania ; ograniczenia, wystąpienie     
  •    ujemnej różnicy
   • rozliczenie roczne dochodów ze stosunku pracy, umów zleceń – wystąpienie konieczności  
  •   dopłaty podatku
  • Konieczność trudnego, realnego wyboru: „podatk liniowy – podatek progresywny –
  • ryczałt?”
  • Ulgi na powrót, dochód zwolniony z opodatkowania - dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich
  • Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej
  • preferencje dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci i dla emerytów pozostających na rynku pracy
  • Zmiana zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności po wycofaniu ich z działalności gospodarczej
  • Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej
  • Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.
  • Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
  • Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
  • ewolucyjna zmiana wykładni z zakresu rozliczania samochodów prywatnych na cele pracodawcy
  • Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiana ulgi w „Polskim Ładzie”
  • Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
  • Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
  • Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów
  • Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
  • Ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy
  • Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym - nowe stawki opodatkowania - zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe - stopniowa likwidacja karty podatkowej
  • Najem prywatny lub w ramach działalności – orzecznictwo, interpretacje i skutki uchwały NSA z 24 maja 2021r.
  • Zmiany w opodatkowaniu 70% zryczałtowanym podatkiem
  • Zmiany dotyczące „ulgi termoizolacyjnej”
  • Zmiany limitów płatności gotówkowych – od stycznia 2023.
 3. CIT
  • Skutki podatkowe rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej:
   • Zwolnienie lub opodatkowanie w PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa – informacje dla płatnika w tym skutki umorzenia subwencji z PFR
  • Rozliczanie spółek komandytowych i jawnych po zmianach dokonanych w 2021 r
   • spółka jawna i spółka komandytowa jako podatnicy VAT
   • zasady opodatkowania spółek jawnych – obowiązki informacyjne
   • spółka komandytowa  podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
   • aktualizacja informacji CIT-15J w celu uniknięcia statusu podatnika CIT
   • opodatkowanie współników spółki komandytowej -komandytariusza i komplementariusza
   • dochód jako dywidenda – ulgi dla komandytariuszy i komplementariuszy
  • CIT Estoński – zmiany wprowadzone od stycznia 2022
   • warunki wyboru „estońskiego CIT”
   • obowiązek dokonywania nakładów inwestycyjnych lub na wynagrodzenia
   • zasady określenia dochodu, podstawy opodatkowania
   • „domiar”zobowiązania podatkowego
   • stawka, wysokość i termin zapłaty podatku przez Spółkę i udziałowców (dodatkowe ulgi)
   • zniesienie limitu przychodów
   • nowe stawki podatku od 2022 r.
  • Nowe przyjazne regulacje dotyczące „specjalnego funduszu inwestycyjnego”
   • cel i zasady tworzenia
   • wydatkowanie kwot zgromadzonych na funduszu
   • naruszenie zasad tworzenia funduszu
  • Minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT
  • Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą
   •  ulga konsolidacyjna – na czym polega?
   •  w jakich warunkach można skorzystać z ulgi konsolidacyjnej?
   •  jakie wydatki podlegają odliczeniu?
  • Nowelizacja przepisów w zakresie podatku u źródła - WHT
  • Ukryte dywidendy – od 2023 roku
  • Podatek od przerzucanych dochodów
  • Zmiany w zakresie finansowania dłużnego
  • Pozostałe zmiany
 4. PROJEKT NOWELIZACJI PIT OD 01-07-2022
  • nowa mniejsza stawka podatkowa – 12%
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej
  • zmiana zasad i wysokości ulgi podatkowej
  • zmiana zasad opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko
  • ulga prorodzinna – zmiana zasad dochodowości
  • likwidacja ulgi na zabytki
  • składka zdrowotna – częściowo odliczana od dochodu, przychodu, podatku
  • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku.
 5. VAT w 2022 roku
  • Wprowadzenie e-faktur i inne zmiany w fakturowaniu
   • zasady wystawiania (struktura)
   • obowiązek akceptacji przez kontrahenta
   • zakres informacyjny
   • faktury korygujące „in plus” i „in minus”
   • przechowywanie faktur
  • Grupa VAT nowy rodzaj podatnika
   • rodzaj powiązań – finansowe; ekonomiczne i organizacyjne
   • tworzenie grup VAT
   • rejestracja
   • zasady opodatkowania
   • ewidencje
   • korzyści tworzenia „grup VAT”
  • Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT
  • Opcja opodatkowania VAT usług finansowych
  • nowe podmioty, podatnicy z możliwością rozliczania kwartalnego
  • Planowane obniżenie stawek VAT
   • tarcza inflacyjne
   • tarcza anty-covidowa
   • stawki na żywność
  • Nowa wersja JPK_VAT
  • Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących od stycznia 2022
   • zwolnienie podmiotowe (załącznik do rozporządzenia_
   • wyłączenia przedmiotowe
   • kasy on-line
 6. Pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Henryk Grychtoł

trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik systemszkolenia.pl

Gdzie i kiedy

Online 20 maj 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
375
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!