Szkolenie

Podatek u źródła 2022

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych pojęć związanych z rozliczaniem podatku u źródła. Wskazane zostaną elementy konstrukcyjne tego podatku oraz rola i znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podczas szkolenia omówione zostaną istotne zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., w tym w szczególności pojęcie należytej staranności oraz pojęcie rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner) na podstawie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych.

Szkolenie obejmuje omówienie zakresu przedmiotowego podatku, w tym wskazanie praktycznych przykładów. Dodatkowo omówione zostaną planowane zmiany w rozliczaniu podatku dla transakcji przekraczających 2 mln zł i w związku z tym nowe zasady odpowiedzialności płatnika.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych,  audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

1. Podatek u źródła – informacje podstawowe

1.1. Pojęcie podatku u źródła – elementy konstrukcyjne podatku

1.2. Źródła prawa

1.3. Zasady związane z poborem podatku u źródła

1.4. Zasada źródła i nieograniczony obowiązek podatkowy

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2.1. Znaczenie i rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

2.2. Znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz komentarza

2.3. Konwencja MLI

3. Rozliczanie podatku u źródła

3.1. Zwolnienie

3.2. Niepobranie podatku

3.3.Stosowanie obniżonej stawki

3.3. Ubruttowienie

3.4. Podatek u źródła, a koszty uzyskania przychodu

3.5. Ewidencja księgowa oraz kurs walutowy przy rozliczaniu podatku u źródła

4. Metody unikania opodatkowania w świetle wyliczenia podatku do zapłaty

4.1. Metoda wyłączenia z progresją

4.2. Metoda proporcjonalnego zaliczenia

5. Pojęcie zakładu

5.1. Zasady opodatkowania zakładu

5.2. Szczególne postaci zakładu (biura, stałe placówki)

5.3. Opodatkowanie w przypadku płatności na rzecz zakładów kontrahentów zagranicznych

6. Zmiany od 1 stycznia 2019

6.1. Obowiązek dochowania należytej staranności – znaczenie i przykłady

6.2. Weryfikacja kontrahenta z dochowaniem należytej staranności

6.3. Rzeczywisty właściciel (ang.beneficial owner) – pojęcie i rola

6.4. Rozszerzenie małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

7. Certyfikat rezydencji

7.1. Znaczenie certyfikatów rezydencji

7.2. Forma certyfikatu

7.3. Ważność certyfikatu rezydencji

7.4. Kopia certyfikatu rezydencji

7.5. Certyfikat rezydencji a pandemia (szczególne uprawnienia)

8. Zakres przedmiotowy – omówienie przykładów opodatkowania podatkiem u źródła należności wynikających m.in. z:

8.1. Odsetek (kredytów, pożyczek, zobowiązań)

8.2. Cash poolingu

8.3. Należności licencyjnych

8.4. Dywidend

8.5. Usług niematerialnych

8.6. Opodatkowanie wynajmu maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego

9. Szczególne regulacje dla transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi (zwolnienia, obowiązki podatnika) mającymi siedzibę

9.1. w UE

9.2. poza UE

10. Obowiązki sprawozdawcze

10.1. Deklaracja CIT- 10Z/PIT - 8AR

10.2. Informacja IFT-2/2R

10.3. Informacja ORD-U, ORDW-1, ORD-TK

11. Ryzyka (sankcje)

11.1. Zapłata po terminie

11.2. Nieuprawnione korzystanie ze zwolnienia

11.3. Naruszenia wynikające z nowych modeli rozliczania podatku

11.4. Niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych

11.5. Klauzula antyabuzywna (mała klauzula antyabuzywna, GAAR, PPT)

12. Zmiany w podatku u źródła – nowe modele rozliczania podatku od 1 lipca 2021 r.

12.1. Nowe zasady poboru podatku w przypadku przekroczenia limitu 2 mln zł

12.2. Oświadczenie

12.3. Opinia

12.4. Wniosek o zwrot

12.5. Nowe zasady odpowiedzialności płatnika wynikające z kodeksu karnego skarbowego

12.6. Planowane zmiany (nowa definicja beneficial owner, zmiany w zasadach zwrotu podatku oraz opinii zabezpieczającej)

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Cytat

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR).

W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

 

Michał Mika

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów do udziału
w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. Obszarem jego zainteresowań są przepisy podatkowe innych państw,
w tym umowy międzynarodowe i konwencje w zakresie podwójnego opodatkowania
oraz regulacje obejmujące wymianę informacji podatkowych z innymi krajami; specjalizuje się także w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania
w obszarze cen transferowych.

 

Magdalena Świątkiewicz

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej.

W Instytucie Cen Transferowych zajmuje się sporządzeniem dokumentacji podatkowych, artykułów oraz alertów.

Gdzie i kiedy

Online 22 luty 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 luty 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 29 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 marzec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 27 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 kwiecień 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 23 maj 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 maj 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 21 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 czerwiec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 21 styczeń 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 styczeń 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 14 grudzień 2021

Gdzie i kiedy

Online 7 grudzień 2021

Gdzie i kiedy

Online 24 listopad 2021

Gdzie i kiedy

Online 21 październik 2021

Gdzie i kiedy

Online 26 sierpień 2021

Gdzie i kiedy

Online 22 lipiec 2021

Gdzie i kiedy

Online 9 czerwiec 2021

Gdzie i kiedy

Online 12 maj 2021

Gdzie i kiedy

Online 16 kwiecień 2021

Gdzie i kiedy

Online 23 marzec 2021

Gdzie i kiedy

Online 26 luty 2021

Zapisz się

Szkolenie on-line
390 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
Dostępne zniżki:
  • 20.51% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
  • 16.95% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
aleje jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.

Uczestnicy otrzymują link umożliwiający dołączenie do wydarzenia. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa aleje jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!