Podatek u źródła 2022

O szkoleniu

Czy wiedzą Państwo jakie obowiązki nakłada na podatników nowy mechanizm ,,pay and refund”, który wszedł w życie w 2022 r., w jaki sposób należy liczyć limit 2 mln zł oraz jak można uniknąć poboru podatku u źródła w stawce podstawowej?

Spółka ALF (Polska) dokonuje wypłat należności z tytułu zakupu usług doradczych, zakupu usług reklamowych oraz wypłat należności z tytułu odsetek i należności licencyjnych i wypłatę dywidendy do kontrahenta Spółki BETA (Niemcy) – który jest podmiotem powiązanym ze spółką ALF. Łączna suma wypłat z tytułu należności pasywnych/biernych (odsetki, należności licencyjne, dywidenda) w stosunku do jednego kontrahenta (Spółki BETA) w roku podatkowym Spółki ALFA przekracza 2 mln zł. Do kalkulacji progu 2 mln zł nie są wliczane te wypłaty, które objęte są opinią o stosowaniu zwolnienia, uregulowaną w art. 26b ustawy o CIT oraz opłaty niepodlegające mechanizmowi ,,pay and refund”.

Jak było wcześniej?
Spółka ALF mogła skorzystać ze zwolnienia, zastosować niższą stawkę podatku lub nie pobierać podatku u źródła po spełnieniu odpowiednich przesłanek wskazanych w ustawie lub w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, bez względu na limit 2 mln zł.

Jak jest teraz?
Spółka A wypłacając należności do Spółki B obowiązana jest zsumować wypłacane należności bierne/pasywne i pobrać podatek od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł w stawce podstawowej (19% lub 20%) oraz wpłacić go do odpowiedniego organu podatkowego.

Co może zrobić Spółka ALF?
A. Wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku.
B. Wystąpić z wnioskiem o opinię o stosowaniu preferencji.
C. Złożyć oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów, pozwalających na zastosowanie preferencji.

Co będzie dla Państwa najbardziej korzystnym rozwiązaniem?

Zapraszamy na szkolenie z podatku u źródła, podczas którego oprócz podstawowych kwestii związanych z problematyką podatku u źródła omówione zostaną również wskazane procedury pozwalające na uniknięcie obowiązku poboru podatku w nowym trybie mechanizmu ,,pay and refund”.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych,  audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

1. Podatek u źródła – informacje podstawowe.

1.1. Pojęcie podatku u źródła.

1.2. Źródła prawa.

1.3. Zasady związane z poborem podatku u źródła.

1.4. Zakres przedmiotowy.

1.5. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2.1. Znaczenie i rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2.2. Znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz komentarza.

2.3. Konwencja MLI.

3. Pojęcie zakładu.

3.1. Wypłata należności na rzecz zagranicznego zakładu.

3.2. Wypłata należności przez zagraniczny zakład.

4. Certyfikat rezydencji.

4.1. Forma certyfikatu rezydencji.

4.2. Ważność certyfikatu rezydencji.

4.3. Certyfikat rezydencji a pandemia.

5. Rozliczanie podatku u źródła.

5.1. Zwolnienie z odsetek i należności licencyjnych.

5.2. Zwolnienie z dywidend.

5.3. Ubruttowienie.

5.4. Podatek u źródła a koszty uzyskania przychodu.

6. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

6.1. Należyta staranność.

6.3. Rzeczywisty właściciel.

6.4. Mechanizm pay and refund.

7. Zmiany od 2022 r.

7.1. Nowe zasady mechanizmu pay and refund.

7.2. Wniosek o zwrot podatku.

7.3. Preferencje w podatku u źródła.

7.3.1. Oświadczenie płatnika.

7.3.2. Opinia o stosowaniu zwolnienia (preferencji).

7.4. Zmiany w definicjach.

7.4.1. Zmiana w definicji rzeczywistego właściciela.

7.4.2. Zmiana w definicji należytej staranności.

7.5. Kopia certyfikatu rezydencji.

8. Metody unikania opodatkowania w świetle wyliczenia podatku do zapłaty.

8.1. Metoda wyłączenia z progresją.

8.2. Metoda proporcjonalnego zaliczenia.

9. Zakres przedmiotowy – omówienie przykładów opodatkowania podatkiem u źródła.

9.1. Odsetki.

9.2. Prawa autorskie lub prawa pokrewne.

9.3. Należności licencyjne.

9.4. Usługi niematerialne.

9.5. Wynajem maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego.

10. Obowiązki sprawozdawcze.

10.1. Deklaracja CIT- 10Z/PIT - 8AR.

10.2. Informacja IFT-2/2R.

10.3. Informacja ORD-U, ORDW-1, ORD-TK.

10.4. WHT a właściwość urzędów skarbowych.

11. Ryzyka (sankcje).

11.1. Podanie nieprawdy/zatajenie prawdy w oświadczeniu.

11.2. Bezpodstawny zwrot podatku.

11.3. Niepobranie podatku.

12. Orzecznictwo z zakresu podatku u źródła.

12.1.Serwery a urządzenia przemysłowe.

12.2. Hosting a WHT.

12.3. Usługi IT a WHT.

12.4. Pośrednictwo handlowe na WHT.

12.5. Usługi ubezpieczeniowe a WHT.

12.6. Inne.

13. Podatek u źródła a raportowanie schematów podatkowych.

13.1. Definicja schematu podatkowego.

13.2. Przykłady schematów podatkowych w WHT.

13.3. Podmioty zobligowane do raportowania schematów podatkowych w WHT

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR).

W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

 

Michał Mika

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków międzynarodowych, w tym jako przedstawiciel Ministerstwa Finansów do udziału
w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej. Obszarem jego zainteresowań są przepisy podatkowe innych państw,
w tym umowy międzynarodowe i konwencje w zakresie podwójnego opodatkowania
oraz regulacje obejmujące wymianę informacji podatkowych z innymi krajami; specjalizuje się także w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania
w obszarze cen transferowych.

 

Magdalena Świątkiewicz

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w kancelarii brokerskiej.

W Instytucie Cen Transferowych zajmuje się sporządzeniem dokumentacji podatkowych, artykułów oraz alertów.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 23 wrzesień 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 24 listopad 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 26 lipiec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 21 czerwiec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 23 maj 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 26 kwiecień 2022
Online 29 marzec 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 22 luty 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 21 styczeń 2022
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 14 grudzień 2021
Online 7 grudzień 2021
Online 24 listopad 2021
Online 21 październik 2021
Online 26 sierpień 2021
Online 22 lipiec 2021
Online 9 czerwiec 2021
Online 12 maj 2021
Online 16 kwiecień 2021
Online 23 marzec 2021
Online 26 luty 2021

Rejestracja

Szkolenie on-line
390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
Dostępne zniżki:
  • 20.51% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
590
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
  • 16.95% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.

Uczestnicy otrzymują link umożliwiający dołączenie do wydarzenia. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!