Szkolenie

Podatek u źródła po zmianach

O szkoleniu

Problematyka opodatkowania podatkiem u źródła stale zyskuje na znaczeniu. Wydzielenie tego podatku na gruncie polskich ustawach podatkowych związane jest ze szczególnym trybem rozliczania, zaś prawidłowość wypełniania obowiązków w przedmiotowym zakresie stanowi coraz częstszy obszar weryfikacji ze strony organów skarbowych. Polscy płatnicy od lat zmagają się z licznymi problemami praktycznymi związanymi z powyższą daniną. Regulacje wprowadzone w 2020 w bardzo istotny sposób zmieniają zasady obliczania i poboru podatku u źródła.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowo obowiązującymi przepisami. Szczególną uwagę zwrócimy na procedurę w zakresie należytej staranności oraz omówimy nowy model rozliczania podatku, w tym procedurę zwrotu zapłaconego wcześniej podatku, oświadczenie płatnika oraz wniosek o wydanie opinii o zastosowaniu zwolnienia.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty skierowane są do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program szkolenia

1. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku „u źródła”.

2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.

3. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja odsetek,
b) poszczególne rodzaje płatności traktowane jako odsetki:
• odsetki od kredytów i pożyczek,
• odsetki od zobowiązań handlowych,
• odsetki karne,
• odsetki w ramach cash pooling’u.

5. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja należności licencyjnych,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych:
• znaki towarowe,
• know-how,
• licencje na programy komputerowe,
• prawa do używania praw autorskich,
• licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
• użytkowanie urządzenia przemysłowego.

6. Instytucja rzeczywistego właściciela (beneficial owner) – w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w polskich przepisach – nowa definicja rzeczywistego właściciela obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

7. Omówienie orzecznictwa i interpretacji z 2020 roku mających wpływ na prawidłowe rozliczanie podatku u źródła:
a) należyta staranność w orzecznictwie sądów (kontrowersyjne wyroki WSA),
b) interpretacja ogólna Ministra Finansów z kwietnia 2020 roku w sprawie poboru podatku u źródła (WHT) przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta,
c) interpretacje organów podatkowych w sprawach usług niematerialnych.

8. Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.

9. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja dywidend,
b) dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych,
c) warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła”.

10. Podatek „u źródła” od biletów lotniczych.

11. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

12. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym:
a) zakres pojęcia „usługi o podobnym charakterze”
b) szczególne rodzaje usług niematerialnych:
• usługi doradcze,
• usługi księgowe,
• usługi badania rynku,
• usługi prawne,
• usługi reklamowe,
• usługi zarządzania i kontroli,
• usługi rekrutacji i pozyskania personelu,
• udzielanie poręczeń i gwarancji.

13. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa.

14. Certyfikaty rezydencji:
a) definicja certyfikatu rezydencji,
b) rola certyfikatów rezydencji,
c) forma certyfikatów rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) omówienie przykładowych certyfikatów.

15. Problemy praktyczne związane z poborem podatku „u źródła”:
a) zakres pojęcia „wypłaty” na praktycznych przykładach
b) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku „u źródła”,
c) pobrany podatek „u źródła” jako koszt uzyskania przychodu – zmiana stanowiska organów podatkowych
d) zasady ubruttowienia należności podmiotu zagranicznego.

16. Nowe zasady pobory podatku „u źródła” od 1 stycznia 2021 r.:
a) zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela obowiązująca od 2021 roku
b) zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”, omówienie nowego modelu rozliczeń polegającego na konieczności zapłaty WHT według stawi krajowej (19% lub 20%) w odniesieniu do płatności powyżej 2 miliony zł na rzecz jednego kontrahenta – nowa procedura zwrotowa
c) opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
d) nowe zasady odpowiedzialności płatnika – nowe uregulowania w kodeksie karnym skarbowym
e) opinia o stosowaniu preferencji jako alternatywa dla opinii o stosowaniu zwolnienia- omówienie nowych zasad uzyskania oraz korzyści z posiadania
f) nowe zasady podpisywania oświadczeń przez kierowników jednostki

17. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja CIT 10Z / PIT 8AR,
b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R,
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.

18. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania:
a) metoda wyłączenia,
b) metoda odliczenia proporcjonalnego,
c) metoda wyłączenia z progresją.

19. Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10:00 – 15:30

Prelegenci

Cytat

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Paweł Szymański – doradca podatkowy. Od wielu lat pracuje jako specjalista w zakresie podatków dochodowych.  Jego doświadczenie obejmuje szeroki zakres branż – od przemysłu obronnego do produkcji, branży technologicznej, dóbr konsumenckich, budowlanej, rozrywkowej i sportowej. Brał udział w projektach restrukturyzacji kapitałowej  grup medialnych w celu zapewnienia optymalnej struktury prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalizuje się  w realizacji przeglądów podatkowych, mających na celu określenie najlepszej polityki podatkowej klienta, w tym w celu  wyeliminowania zagrożeń sporu z organami podatkowymi w przyszłości.

Gdzie i kiedy

Online 31 marzec 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 31 marzec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 10 marzec 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 9 marzec 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 5 marzec 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

katowice 4 marzec 2021
brak danych

katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Online 24 luty 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 styczeń 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 12 styczeń 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 11 styczeń 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena
za szkolenie stacjonarne
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena
za szkolenie on-line
590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 

Wymagany jest komputer z dostępem do Internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!