PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

O szkoleniu

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania podatku VAT i sporządzania deklaracji VAT. Podczas szkolenia począwszy od zagadnień podstawowych omówiona zostanie całość zagadnień związanych z naliczaniem i rozliczaniem oraz sprawozdawczością dotyczącą podatku VAT (w tym omówienie zasad poprawnego wystawiania faktur VAT). Prezentowane zagadnienia uwzględniają zmiany w przepisach dotyczących podatku, które obowiązują od roku 2011.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników księgowości, działów podatkowych i finansowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT.

Program szkolenia

1. Geneza oraz istota podatku od towarów i usług.

2. Zakres opodatkowania.
- podstawowe pojęcia i definicje,
- dostawa towarów i świadczenie usług,
- wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
- eksport – import towarów i usług,
- podatnicy i płatnicy.

3. Obowiązek podatkowy.
- zasady ogólne,
- obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów,
- obowiązek podatkowy u małych podatników.

4. Miejsce świadczenia.
- przy dostawie towarów,
- przy wewnątrzwspólnotowemu nabyciu i dostawie towarów,
- przy świadczeniu usług.

5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
- rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
- zasady wymiaru i poboru podatku,
- stawki podatkowe,
- zwolnienia,
- szczególne przypadki stosowania stawki 0%.

6. Odliczenia i zwrot podatku.
- zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
- terminy zwrotu podatku,
- odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,
- nieściągalne wierzytelności.

7. Faktury: co podlega obowiązkowi dokumentowania fakturą VAT.
- kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT,
- rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dok. zrównane z fakturami),
- terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji,
- faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego,
- otrzymanie zaliczki a moment wystawania faktury.

8. Jakie dane powinna zawierać faktura VAT.
- faktury krajowe,
- faktury zaliczkowe,
- faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
- zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktur).

9. Faktury: prawo do realizacji odliczenia podatku naliczonego.
- data otrzymania faktury jako wyznacznik momentu rozliczenia podatku naliczonego,
- obowiązek terminowego przekazania faktury do działu księgowości jako jeden z najważniejszych warunków odliczenia podatku naliczonego,
- data otrzymania faktury a data wykonania świadczenia – wpływ daty wykonania świadczenia na moment,
- rozliczenia podatku naliczonego (ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrzwspólnotowego nabycia),
- błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury.

10. Faktury - studium przypadków szczególnych.
- refakturowanie,
- faktury wewnętrzne,
- zasady przeliczania należności w walutach obcych,
- zaokrąglenia na fakturach VAT.

11. Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku.
- rejestracja,
- deklaracje VAT,
- informacje podsumowujące,
- zapłata podatku.

12. Procedury szczególne.
- mali przedsiębiorcy,
- świadczenie usług turystyki,
- dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,
- wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

13. Sankcje w podatku od towarów i usług.
- dodatkowe zobowiązania podatkowe,
- podmioty powiązane,
- obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych – niedotrzymanie terminu,
- VAT a Kodeks Karny Skarbowy, w tym odpowiedzialność materialna pracownika za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.

14. VAT a podatek dochodowy od osób prawnych.
- rozbieżności i niespójności.

15. Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.

16. VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

Czas trwania

18 godzin

Prelegenci

Ekspert FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

Katowice

Moniuszki4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
990
Cena zawiera:
  • uczestnictwo, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/235/podatek-vat-w-praktyce

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!