Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatki-w-obrocie-miedzynarodowym-clo-akcyza-intrastat-vat-wdtwnt-zmiany-w-przepisach-w-2013-i-2014-roku-50166-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Szkolenie przekrojowe i poświecone wszystkim zmianom, które dotknęły przepisów leżących w gestii organów celnych. W efekcie obejmuje zmiany zawierające nowelizacje: cła, VAT, Akcyzy i intrastatu. Pigułka informacji dotycząca interdyscyplinarnych dziedzin. W wielu firmach, pracownicy odpowiadają często za zagadnienia łączone a wiec uwzględniające , import , eksport i związane z tym cło oraz VAT a także intrastat . Przy tym gdy przedmiotem obrotu jest jeszcze wyrób akcyzowy to dochodzi jeszcze konieczność poznania zmian w akcyzie.

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, rachuby, służb finansowo – księgowych

Program szkolenia:

1. Nowe instytucje prawa celnego:
• nowy wykaz towarów podlegających procedurze uproszczonej
• ułatwienia dotyczące dokumentowania pochodzenia towaru
• rozszerzenie stref wolnego handlu
2. Nowości odnośnie importu i eksportu w kontekście ustawy VAT:
• zmiana definicji eksportu i jej reperkusje
• wprowadzenie pojęcia „pierwsze miejsce przeznaczenia „
• nowelizacje dotyczące przedstawiciela podatkowego
• istotne zmiany obejmujące przyznawanie rabatów
• nowe podejście do procedury przetwarzania pod kontrola celną
• zmiana w kwestii podstawy opodatkowania przy odprawie czasowej
• nowe podejście do zaliczek w eksporcie
3. Nowelizacja w zakresie ustawy o podatku akcyzowym:
• liberalizacja stawek dotyczących : cedru i perry
• rozszerzenie katalogu wyrobów objętych wymogiem produkcji w składzie podatkowym
• wzmocnienie pozycji następcy prawnego
• zniesienie wymogu rejestracji dla producentów energii zielonej
4. Nowe podejście do opodatkowania wyrobów tytoniowych:
• pojęcie suszu tytoniowego i jego pozycja w ustawie o podatku akcyzowym
• czynności prowadzące do wymiaru akcyzy
• deklaracje podatkowe
• instytucja pośredniczącego podmiotu tytoniowego
• stawki podatku
• obowiązek banderolowania
5. Zapowiedzi zmian odnośnie opodatkowania gazu ziemnego:
• nowe instytucje : finalny nabywca gazowy , pośredniczący podmiot gazowy
• czynności podlegające opodatkowaniu
• warunki zwolnienia od akcyzy
• zakres przedmiotowy i podmiotowy prowadzenia ewidencji
• przemieszczanie i produkcja gazu ziemnego
• rejestracja pośredniczącego podmiotu gazowego
6. Zmiany na gruncie intrastat:
• nowe obowiązki dotyczące logowania
• korekty dotyczące kodów CN
• zmiany w zakresie kodów kraju wysyłki i pochodzenia
7. Wolne głosy i zapytania.

Informacje o prelegentach:

ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego , podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni pracownik organów celnych i podatkowych (staż 16 lat) Do niedawna Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu ds. orzecznictwa . Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań. Autor prac z zakresu handlu zagranicznego oraz przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Podatki w obrocie międzynarodowym. Cło, akcyza, intrastat, VAT (WDT,WNT). Zmiany w przepisach w 2013 i 2014 roku.